main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
permutata
(pozri - wessneriana_s) (pozri - permutata_s) (pozri - wessneriana)
  • Rebutia wessneriana Bew. var. permutata (Heinr.) Buin. et Don. 1972 nom. inval.
stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Succulenta, 51: 225, 1972
IPNI (GCI) - wessneriana Bewer. var. permutata (Backeb.) Buining & Donald -- Succulenta (Netherlands) 51: 225. 1972
IPNI (IK) - wessnerana var. permutata (W.Heinr.) Buining & Donald -- in Succulenta, 51 (12): 225 (1972).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. wessneriana v. permutata (Heinr.) Buin. & Don. = wessneriana";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/wes15.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
merc.: (pozri - syn. & colls.)

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 4. Wessneriana, species 8-.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 4. Wessneriana, species 1-.

cat.: (wessneriana)
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú "=status doubtful" ku menu R. permutata Heinr.;
Pilbeam, 1997 - R. permutata a R. wessneriana v. permutata - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. wessneriana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. wessneriana;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. wessneriana Bew. pre členenie R(AMS);

syn.1.: Rebutia permutata Heinrich 1963 nom. inval. (nomen subnudum sine typ)
syn.1.: Rebutia permutata Heinrich ex Backeb. 1963
nom. inval. (nomen subnudum sine typ)

descr.: W. Heinrich, Descriptiones Cactacearum Novarum, 3: 13, 1963 / Heinrich in Backeberg, Descr. Cact. Nov. 3: 13., 1963 /
IPNI (GCI) - R. permutata Heinrich ex Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 3: 13. 1963
IPNI (IK) - R. permutata Heinrich -- in Backeb. Descr. Cact. Nov. iii. 13 (1963).
typ.: /sine typ, sine loc./
nom.: podľa otáznej identity ?, lat. permutatus - zamenený, vymenený
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. permutata Heinr. = wessneriana";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. wessneriana;
sign.: Donald, p.37 - dlhé, biele, prepletené tŕne, červené kvety.
Backeb., KL 66, p.384 - voči R. wessneriana rozdielna úplne vôbec alebo len málo odnožujúcim telom, temeno nie je otrnené chudobne, odlišuje sa hustým bielym otrnením bez hnedastých špičiek; Kvet cudzosprašný. Dosť dlhé a husté tŕne sú tupo biele. Druh je (samen-beständig) semenne-stály - Stanovište ?
foto 1.: (orig. pub. descr. 1963 # - typ. sine)
foto 2.: W. Heinrich in Backeberg, Kakteenlexikon, 1966, p.690, abb.361 (vpravo) - F;
Comment.: 
foto 3., 4.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. permutata);.....V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
Comment.: červený kvet, cudzosprašná forma r. wessneriana? V novej galéri 2010 snímky nahradené jedným odlišným (foto 6.).
foto 5.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 6.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=400)
(R. permutata) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
foto.7.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia permutata)....V prilohe @/ rebutia-permutata-20180429.jpg
Comment.: ?, normalna forma R. senilis kesselringiana
foto.8.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Rebutia permutata žluta)....V prilohe @/ 53-rebutia-permutata-zluta-20190422.jpg
Comment.: ?, extra dlho a husto otrnena forma R. senilis kesselringiana
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001 S-61.24 (R. permutata);   KK-DK 2001, 2002 S-61.27 (R. permutata);
Ponuka KK-DK je vzhľadom na pochybnú históriu popisu prekvapením. Môže tu ísť o materiál WR 661 (alebo KK 1046 ?), ktoré boli takto provizórne označené.
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00818, AWK 2009 S (R. permutata);
merc. Koehres: GK 2008 S-9741 (R. permutata);

syn.2.: Rebutia wessneriana Bew. subsp. wessneriana Bew. var. gokrausei (Heinr.) Don. f. permutata (Heinr.) Don. 1976 nom. inval.

stat.: J. D. Donald, Ashingtonia, 2: 71, 1976 / Ashingtonia, 2 (4): 71, 1976 /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. wessneriana ssp. wessneriana, R. wessneriana v. gokrausei, R. wessneriana f. permutata)
adnot.: Použité Donaldom (1975) v členení gen. Rebutia - R. wessneriana
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. wessneriana subspec. wessneriana v. gokrausei f. permutata (Heinr.) Don. = wessneriana";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. wessneriana;

Rebutia wessneriana Bew. f. permutata (Heinr.) Don. 1976

stat.:  J. D. Donald, Ashingtonia, 2: 71, 1976
IPNI (GCI) - wessneriana Bewer. f. permutata (Backeb.) Donald -- Ashingtonia 2(4): 71. 1976
IPNI (IK) - wessnerana f. permutata (Heinr.) Donald -- Ashingtonia 2(4): 71. 1976 [Jan 1976]
adnot.: dat. Šída, RR 97 - R. wessneriana Bew. f. permutata (Heinr.) Don. 1976;

colls. ?: (Heinrich typ);
colls. Rausch: WR 661 (?? -> senilis);
colls. Kníže: KK 1046 (?? -> Mediolobivia);


collp.:

permut
(pozri - permutata)

Rebutia permut.....(hort. contr., ident.?)

adnot.: Skrátenina na stránke http://alles-ist.relativ.de/jens.burmeister/kakteen/
 top of page