return to the main list
WR 661 (R 661)
(pozri - Rausch_s) (pozri - senilis) (pozri - senilis_s) (pozri - permutata_s) (pozri - permutata ?)
(pozri - lilacinorosea_s) (pozri - Escoipe) (pozri - San Martin) (pozri - Guachipas?)

coll.: W. Rausch, Argentína, prov. Salta, Quebrada Escoipe, #, # (WR: Escoype // Uhlig: Escoipe, Guachipas, # // RM: Escoype - Guachipas // SS: San Martin, Escoipe, # );

Rebutia permutata / senilis.....(ident. prov. Donald?, dat. Donald 1975)
Rebutia senilis var. Escoype......(nom. ident. Rausch, dat. Inf.-brief "Echinopseen" ?/?)
Rebutia senilis......(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia senilis......(hort., dat. SuccSeed 1997)

adnot.: Donald, p.36 - (cit.) "W. Rausch objavil rastliny, ... ktoré by mohli by» identické s Rebutia permutata (R 661) v Quebrada Escoype pri Guachipas";   W.Rausch - korigoval provizórne údaje a identifikoval ako varietu R. senilis s odliąujúcim menom "Escoype";   R. Martin, FND 2007 - (WR dat. - R. senilis loc. - Escoype -> Guachipas, Salta, Argentina);
Lokalita?? - Donaldov údaj "Quebrada Escoipe" je v rozpore s údajom fy. Uhlig, t.j. pokiaµ by bola pravdivá lokalita Guachipas (mesto vo Valle de Lerma, 40km juhovýchodne od Quebrada de Escoipe). Nález pravdepodobne niekde (San Martin) v Qda Escoipe na ceste ku Guachipas?.
sign.: (SS 98 - 2003) - veµmi malé fialovo červené kvety;
foto.: nezaznamenané
merc. SuccSeed & other: SS 97-1029, SS 98-1134, SS 99-1210s, SS 2001 S-1158 (Rebutia senilis WR 661, Escopie, Arg) very small lilac-red fl;   SS 2002 S-1250 (Rebutia senilis WR 661, San Martin, Escoipe, Arg) very small lilac-red fl.;   SS 2003 R-P56 (Rebutia senilis WR 661) small red-violet fl, nice form, 5 cm Price: 20 SEK;    RM 2006 R (R. senilis WR661);
merc. Uhlig & other: U 2001 S (Rebutia senilis WR 661, Escoipe, Guachipas, Salta);   GÖK 2000 S-R 0209 (Rebutia senilis WR 661);
merc. Bercht: LB 2008 S 3735 (reb permutata WR 0661 San Martin);

collp.:
 top of page