return to the main list
allegraiana
(pozri - senilis_s) (pozri - wessneriana_s ?) (pozri - senilis elegans) (pozri - elegans_s)

Rebutia allegraiana Borg. n. n. = senilis var. elegans.....(dat. Fearn & Pearcy 1981 / dat. CCH 2004)
Rebutia allegraiana.....(hort., dat. ChK 1987)

pub.:  J. Borg, Cacti,1937 ? 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: Rebutia u ChK šírená niekoľko rokov paralelne s R. senilis v. alegriana. Hort. meno (?) - Podľa mena (skratky mena) lokality?. Alegr, Alegri, Alegria, Alegra, Alegre, Campo Alegre - Salta...?; Šp. "alegre" - veselý; alegrar - potešiť; la alegría - radosť. Podobne franc. "allégre"
Epiteton je známy z Lobivia allegraiana Backeb. -- Blätt. Kakteenf. 1935, Pt. 7. [p. 7], in obs., nomen; Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC, 232, 413 (1935), descr. [descr. dat. IPNI (IK)] / Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 232, 413. 1936 [12 Feb 1936] [descr. dat . IPNI (GCI)]
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. allegraiana Borg nomen nudum = senilis v. elegans";
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvádza nepresne a skrátene "R. senilis f. elegans Buin. & Don. = allegraiana"
sign.: (pozri - senilis elegans)
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim & other: ChK 87p5014 - 95p5014.00 (R. allegraiana);  Saniter 95 R (R. allegraiana);   Kud 2000 R (R. aullegraiana);
merc. Koehres: GK 2008 S-3124 (Rebutia allegraiana);

Rebutia senilis var. allegraiana.....(hort., dat. KK-DK 2001)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto.: nezaznamenané
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-61.37 (R. senilis v. allegraiana);  KK-DK 2002 S-61.101, 61.102 (R. senilis v. allegraiana);

collp.:
alegraiana
(pozri - allegraiana)

Rebutia alegraiana.....(hort. mut., dat. Row 2000)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Rowland: Row 2000 S-1866 (Rebutia alegraiana);  SeedS 2000 (R. alegraiana);
allegriana
(pozri - allegraiana) (pozri - wessneriana_s)

Rebutia wessneriana var. allegriana.....(hort. mut., dat. DKE 1998)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
sign./foto.: nezaznamenané
merc. Debrecen: DKE 98 S-1489 (R. wessneriana " v. allegriana);
alegriana
(pozri - allegraiana) (pozri - senilis_s)

Rebutia senilis var. alegriana.....(hort. mut., dat. ChK 1988)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Vďaka nejasnému pôvodu, a často pozmeňovanému tvaru mena, sa v komercii a v zbierkach vyskytujú rôznorodé formy, najčastejšie z okruhu senilis.
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 88p5094.1 - 91p5094.1 (R. senilis v. alegriana);

Rebutia alegriana.....(hort. mut., dat. Kuik 1991)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Chrudim & other: Kuik 91R (R. alegriana);  KK-DK 2001, 2002 S-61.26 (R. alegriana);

collp.: Šuba, KE - (orig. J. Kuik, KE 91 R - Rebutia alegriana); ---> R. chrysacantha var. kesselringiana
sign.: Žltý samosprašný kvet senilis kesselringiana
sem.x: 2004, 2008
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -
aullegraiana
(pozri - allegraiana)

Rebutia aullegraiana.....(mut. absurd., ident.?)

adnot.: Skomolenina "aullegraiana" (allegraiana) je podobného typu ako v rovnakom zozname rastlín Kúdela 2000 - "aulengrandensis" (vallegrandensis). Patrí medzi materiál šírený ChK a inými pod menom "R. allegraiana".
 top of page