return to the main list
FR 58 (RITT 58)
(pozri - Ritter_s) (pozri - calliantha) (pozri - calliantha_s) (pozri - wessneriana_s)
(pozri - Volcán)

coll.: F. Ritter, 1955, Argentína, prov. Jujuy, #, # (Don.: v blízkosti hranice Arg. - Bolívia, #)? (RM: Jujuy, Volcán, nízke a stredné výšky // pod Volcán)

Rebutia spec......(hort., dat. ChK 1988)
Rebutia calliantha.....(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981 / dat. RM FND)
Rebutia calliantha Wessn. FR 58 = wessneriana.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: Donald, p.36 - zber na hranici Jujuy, Argentína a Tarija, Bolívia, (?);   O. Šída, RR 97 - (FR dat., lokalita);     Ralph Martin FND 2000 - (FR dat., lokalita - Argentína);    J. Pilbeam, 97 - chápe ako súčasť (odchýlku) typu R. wessneriana;   R. Martin, FND 2007 (dat. - R. calliantha, 2 lokality v Jujuy - 1. 1955 Volcán, lower and intermediate altitudes, 2. Below Volcán);  Pôvodný neurčitý údaj postupne upresnený novšími nálezmi? alebo bol publikovaný Ritterom?
foto 1.: (orig. num. typ.) #
merc. Uhlig: U 1621 (R. calliantha) - dat. CCH 2004;
merc. Chrudim & other: ChK 88p5162.1 - 90p5162.1 (Rebutia spec. FR 58);   Jec 2000 S-0 7137 (Rebutia calliantha FR 58; 232/88);

collp.:

 top of page