return to the main list
Joschko_s

Hans Joschko (Johann Joschko), *1949, Mahlberg, Germany - cestovateľ, zberateľ a pestovateľ (teraz cibuľovitých a iných rastlín). Publikované zbery Rebutia z Argentíny (málo šírené); Johan Joschko uvádza meno novo [dat. de Vries 2009]

adnot.: Akronymy J alebo ojedinele JJ [dat. katalog Lodé / dat. Agócs] a aj Jo [dat. katal. Hillmann 2008] alebo nevhodne JO [dat. katal. Bercht 2008 / de Vries 2009].
Rovnaký akronym J bol použitý (nechtiac dvojznačne) v niekoľkých prípadoch aj pre bolívijské zbery H. Juckera (HJ, JU), čo sa z doleuvedeného nejednoznačného zoznamu dá vyčleniť práve ich bolíviským pôvodom;
Akronym JJ [R. Martin v FCD neuvádza] bol zaznamenaný v katalógoch [dat. Lodé 1999 a skôr.] a sekundárne [dat. Edginton 2000] >> pozri nálezy, resp. aj v niektorých zbierkach. Takto označené nálezy zo severnej Argentíny sa s inými nálezmi s označením J neprekrývajú a zodpovedajú údajom R. Martina z FNF [dat. Field Collector Number]; Akronym JJ sa novo objavil v spojení so skomoleninou mena "Josschoh Johan" [dat. P. Handrack, Kakt.-Sammler und ihre Kürzel] alebo "Josscho Johan" [dat. katal. L. Bercht, 2009-9] a J. Joschcko [dat. Cactus Kiev, 2010].
Rovnaký akronym JO použil (používa) pre svoje nálezy J. Odehnal..

Nálezy (od. r.?)
 • J 18.......(R. pseudodeminuta) - Salta, # - (dat. R. Martin Field Numbar Database, stav 2007)
 • J 19.......(R. xanthocarpa) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 20.......(R. wessneriana) ? uncertain if J54a is correct - Jujuy, # - (dat. R. Martin FND)
 • J 27.......(R. senilis) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 30.......(L. nigricans) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 48.......(R. pseudodeminuta) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 48a.....(R. pseudodeminuta) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 51.......(R. verebii) - Salta, Campo Alegre, # - (dat. RM FND) > verebii_s
 • J 52.......(R. senilis) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 54
 • J 54.......(R. wessneriana) ? uncertain if J54a is correct - Jujuy, # - (dat. R. Martin FND)
 • J 54a.....(R. wessneriana) ? uncertain if J54a is correct - Jujuy, # - (dat. R. Martin FND)
 • J 56.......(R. pseudodeminuta) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 57.......(L. euanthema) - Jujuy, # - (dat. R. Martin FND)
 • J 58.......(R. jujuyana) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 59 / Jo 59.......(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND) // (M. pygmaea) - (dat. Hillmann 2009)
 • J 60.......(L. euanthema var. tilcarensis) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 65.......(R. wessneriana) ? uncertain if J54a is correct - Jujuy, # - (dat. R. Martin FND)
 • J 66.......(R. marsoneri) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 69.......(R. pseudodeminuta) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 70.......(L. euanthema) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 74.......(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 75.......(L. atrovirens) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 79.......(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 80.......(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 82.......(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 84 / Jo 84.......(M. pygmaea) - (dat. Hillmann 2009)
 • J 87 / JJ 87.....(steinmannii var.) - Jujuy, Tafna - (dat. Edginton 2000)
 • J 90.......(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 91 / JJ 91 / Jo 91.....(steinmannii v. cincinnata) - Jujuy, # - (dat. RM FND) // (steinmannii) - Jujuy, Yavi - (dat. Edginton 2000) // (steinmannii de Yavi) - (dat Hillmann 2009)
 • J 92.......(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 93.......(L. atrovirens) - Salta / Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 95
 • J 95.......(L. atrovirens) - Salta / Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 95a.....(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 97.......(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 98.......(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 99.......(L. euanthema var. neumannii) - Jujuy, # - (dat. RM FND) > pozri - brighignae, pozri - fischeriana
 • J 100.....(L. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 103.....(R. einsteinii) - Salta / Jujuy, # - (dat. R. Martin FND) >
 • J 105.....(L. nigricans) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 106.....(R. haagei) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • J 107.....(R. einsteinii) - Salta / Jujuy, # - (dat. R. Martin FND) >
 • J 109.....(R. einsteinii) - Salta, # - (dat. R. Martin FND) >
 • J 110.....(R. einsteinii) - Salta, # - (dat. R. Martin FND) >
 • J 112.....(R. xanthocarpa) ? uncertain if J 112 is correct - Salta, # - (dat. RM FND) > senilis ?
 • J 113.....(Lobivia einsteinii v. aureiflora) - Salta, #, = R 522, EZ 293 - (dat. R. Martin FND) > rubelliflora?
 • J 115 / Jo 115.....(R. xanthocarpa) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 117 / Jo 117.......(edeltraudiae) - # - (dat. Hillmann div 2009) > edeltraudiae
 • J 124.....(beryllioides) - N Jujuy, Jujuy - (dat. Succseed 2001)
 • J 127 / Jo 127......(M. pygmaea) - Jujuy, Purmamarca, #......(dat. Hillmann 2009)
 • J 135 / JO 135.....(M. haagei) - Aparzo, # - (dat. L. Bercht 2008) >> Joschko, non Odehnal
 • J 139.....(einsteinii var. / red) - Arg. // (einsteinii v. tilcarensis) - Iturbe, # - (dat. R. Martin FND)
 • J 145
 • J 145 / JO 145 / Jo 145.....(buiningiana) - Iruya, Salta - (dat. Succseed 2001) // - Iruya, 2700 m - (dat. L. Bercht 2008) // (A. spec. Iruya) - (dat. Hillmann 2009) >> Joschko, non Odehnal
 • J 145a / Jo 145a....(Aylostera spec. Iruya) - (dat. Hillmann 2009 div) > pozri - Iruya
 • J 145b / Jo 145b....(Aylostera spec. Iruya) - (dat. Hillmann 2009 div) > pozri - Iruya
 • J 146 / JO 146.....(M. haagei) - # - (dat. C-Babula 2007) >> Joschko, non Odehnal
 • J 148 / JO 148.....(M. haagei) - Nazareno, # - (dat. L. Bercht 2008) >> Joschko, non Odehnal
 • J 153 / Jo 153......(M. pygmaea) - Salta, Nazareno, #......(dat. Hillmann 2009) // (M. pygmaea v. eleganthula) - (dat. Hillmann 2009) > elegantula
 • J 156.....(spegazziniana) - Nazareno, Salta - (dat. Succseed 1999)
 • J 159**
 •   J 159...(mix. ambig. acron. "I-159", dat. Agocs, fusca) >> pozri fusca - HJ 159, JU 159 (Jucker)
 • J 159 / Jo 159.....(M. steinmannii) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • J 167, Jo 167 /JO 167/.....(fiebrigii) - # >> Joschko, non Odehnal
 • J 171
 • J 171.....(haagei v. eos) - Tafna - (dat. R. Martin FND) // (pygmaea 'violascens') ? - (dat. SuccSeed) // num. ambig. - (eos / violascens) > pozri - J 171a ?
 • J 171a...(R. haagei v. violascens) - W Tafna - (dat. R. Martin FND)
 • J 175.....(pseudodeminuta) - Arg. - (dat. Uhlig 2001)
 • J 177 / Jo 177.....(R. pseudodeminuta) - Arg., # - (dat. RM FND)
 • J 178
 • J 178a...(R. violaciflora v. knuthiana) - Salta, # - (dat. RM FND)
 • J 178a* (R. senilis) - Salta, Quebrada del Toro, # - (dat. RM FND)
 • J 179.....(R. einsteinii v. aureiflora) - Salta, Yacones, # - (dat. SuccSeed 2010)
 • J 182 / JJ 182....(aureiflora) - (dat. "jnotias" home-and-garden.webshots.com, 2007 / Foto na menovke ukazuje za menom pripojenú skratku (MW), čo je pravdepodobne osoba identifikujúca túto rastlinu. MW = Mats Winberg ?)
 • J 183 / Jo 183.....(xanthocarpa var. žltá !) - Quebrada del Toro // (R. xanthocarpa) - Argentina 1900m - (dat. R. Martin FND)
 • J 189.....(einsteinii var. atrospinosa) - Arg. - (dat. SuccSeed) // - (R. einsteinii f. atrospinosa) - Argentina - (dat. R. Martin FND)
 • J 198 / Jo 198.....(L. nigricans v. albispina) - Tucuman, # - (dat. RM FND) // (M. nigricans v. albispina) - (dat. Hillmann 2009)
 • J 201 / Jo 201.....(senilis f. violaciflora) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • J 204 / Jo 204.....(minuscula de Trancas) - Trancas - (dat. Hillmann 2009)
 • J 206 / JO 206.....(minuscula f. ?) - Catamarca - (dat. Succseed 2001) // (R. spec.) - (dat. L. Bercht 2008) >> Joschko, non Odehnal
 • J 211 / Jo 211.......(marsoneri v. krainziana gelbe Blüte) - # - (dat. Hillmann 2009) > krainziana Yellow
 • J 212.....(krainziana !) - S Jujuy, Jujuy // - Jujuy, Tumbaya - (dat. R. Martin FND)
 • J 214.....(krainziana ! = J 212 ?) - (dat. Succseed 2000)
 • J 218.....(pseudodeminuta) - Tumbaya, Jujuy // - Arg. 2300m - (dat. R. Martin FND)
 • J 225 / Jo 225......(R. fabrisii lange form) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • J 228 / Jo 228......(R. fabrisii) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • J 229 / Jo 229......(pseudodeminuta de Sta Ana) - Santa Ana, Jujuy, # - (dat. Hillmann 2009)
 • J 231 / Jo 231.....(M. pygmaea v. nazarenoensis) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • J 232
 • J 232 / Jo 232/....(A. fiebrigii) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • J 232 / Jo 232......(R. fabrisii) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • J 233 / Jo 233......(pseudodeminuta de Sta Ana) - Santa Ana, Jujuy, # - (dat. Hillmann 2009)
 • J 240 / Jo 240......(M. pygmaea) - Jujuy, Santa Ana, #......(dat. Hillmann 2009)
 • J 242 / Jo 242......(R. fabrisii) - # - (dat. Hillmann 2009)
 • * J 595...(mix. ambig. acron., dat. SuccSeed 2002, spec. 'gibbulosa') >> pozri gibbulosa - HJ 595b, JU 595 (Jucker)
 top of page