main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
knuthiana
(pozri - violaciflora_s) (pozri - minuscula_s) (pozri - senilis_s)
  • Rebutia violaciflora Backeb. var. knuthiana (Backeb.) Don. 1954
stat.comb.: J. Donald, Cactus, 9: 40, 1954 (dat. O. Šída, Atlas kaktusů VI/51/1991);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - 1957)
O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/vio13.htm, Rod Rebutia, p.17 - (R. violaciflora Backeb. var. knuthiana (Backeb.) Don. 1954);
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. violaciflora v. knuthiana (Backbg.) Don. comb. nud. = minuscula v. violaciflora f. knuthiana";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/vio13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Backeb., KL 66, p.385 - Telo matne bledo svetlozelené, priemer až 45mm; Areoly žltobiele; Tŕňov 30 a viac, vlasovo jemné, hnedé, postranné viacmenej prepletené, najviac dole svetlejšie; Kvet dlhý 45mm, tupo karmínovo červený (Salta).
Šída, RR 97 - voči R. v. var. violaciflora odlišná dlhšími, karmínovo červenými kvetmi.
Atlas kaktusů VI/51/1991, O.Šída - Stonka jednoduchá až odnožujúca, guľovitá, až 45mm široká; epidermis matne svetlo zelená; temeno znížené, prekryté tŕňmi. Rebier 16-20, špirálovité, rozložené do drobných plochých hrbolkov. Areoly okrúhle až oválne, hnedasto plstnaté, umiestn. na vrchole hrbolkov. Tŕńov 20-30, ťažko rozlíšiteľné okrajové a stredové, hore svetlo zlatohnedé, dole svetlejšie až belavé, niekedy až vlasové, lúčovito smerujúce do strán a vzájomne prepletené. Kvety úzko lievikovité,asi 45mm dlhé, karmínovo červené, samosprašné. Okv. lístky kopijovité, špicaté. Kv. lôžko a kv. rúrka karmínovo červené s hnedasto červenými špicatými šupinami. Tyčinky; nitky svetlo karmínové; prašníky žlté. Piestik; čnelka ružovkastá; blizna belavá so 4-5 nitkovitými roztiahnutými ramenami, stojaca oveľa vyššie nad prašníkmi. Plod guľovitý, 3-4mm veľký, hnedasto červený. Semená asi 1,2mm dlhé, 0,7mm široké, najširšie v blízk. hilu; hilum bazálne, biele. Testa lesklo čierna.
foto 1.: Walter Haage, Kniha o kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966;
(R. violaciflora v. knuthiana);.....V prílohe - Haage @/ Ha6.jpg
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů VI,  1991, p.51 - CD Atlas 1997;
(R. violaciflora v. knuthiana; K. Crkal);.....V prílohe - Atlas @/ Knuthian.jpg
foto 3.: "jnotias" in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. violaciflora v. knuthiana);.....V prilohe - jnotias @/ 32223725DJAkMZYRRR_ph.jpg
Comment.: =
foto 4.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. violaciflora v. knuthiana) id=105068;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb198.jpg
Comment.: =
merc. Chrudim & other: ChK 87p5132, 88p5132, 90p5132 - 93p5132.0; ChK 90jR276, 91jR259, 92jR234, 93jR382, 94jR425, 95jR321 (R. violaciflora  var. knuthiana); Fed 95 S-4917 (R. violaciflora v. knuthiana);  DKE 98 S-1484 (R. violaciflora " v. knuthiana);  Rus 2000 R (R. violaciflora var. knuthiana);
merc. Mesa Garden & other: CaHe 2000 S-RA326.2 (R. violaciflora v knuthiana);  SeedS 2000 (R. violaciflora v. knuthiana);
  • Rebutia violaciflora Backeb. var. knuthiana (Backeb.) Don. 1957
stat.comb.: J. Donald, #, 1957 (2 neskoršie publikácie 1957 ?)
IPNI (GCI) - var. knuthiana (Buining) Donald -- Natl. Cact. Succ. J. 12: 11. 1957
adnot.: dat. rok publik. 1957 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/vio13.htm)
O. Šída, Rod Rebutia, p.16 -  Kakteen und andere Sukkulenten, 8: 24, 1957);
O. Šída, Rod Rebutia, p.17 - (var. knuthiana (Backeb.) Don. 1954) - cit. skoršia publikácia v Cactus (Paris);
dat. seznam, Z. Rovšek, Astrocactus, 2006 - (National Cactus & Succulent Journal (GB), 12: 11, 1957);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 1. Minuscula, species 3b.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 1. Minuscula, species 3b.

cat.:
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. minuscula f. knuthiana - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. minuscula var. knuthiana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Rebutia knuthiana, a tiež violaciflora carminea;

bas.: Rebutia knuthiana Backeberg 1935* 1936

descr.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, p.416, 1935 / Kaktus-ABC, 277, 416., 1935 /
IPNI (GCI) - R. knuthiana Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 277, 416. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (CGI) - R. knuthiana Backeb. / R. knuthiana (Backeb.)
IPNI (IK) - R. knuthiana Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 277, 416. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: *dat. rok publik. 1935 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/vio13.htm, Rod Rebutia 1997)
typ.: /coll.: C.Backeberg, Argentína, prov. Salta, Quebrada Escoipe, 3000m n. m./
nom.: /gróf F. M. Knuth von Knuthenborg, 1904-1970, dánsky botanik, pestovateľ kaktusov/
adnot.: W. Haage, Kniha o kaktusoch, Orbis, p.169, 1969 - cit. "v posledom čase ku nej (pod popisom R. xanthocarpa !) pridružili R. knuthianu a odrodu violaciflora s hnedastými ostňami";
Uvedené pridruženie (cit. Haage) sa určite týkalo R. minuscula (Donald 1963) a nie R. xanthocarpa. Čitateľ by z toho mohol mylne vyvodiť "R. xanthocarpa v. knuthiana" , resp. "R. xanthocarpa var. bruniseta alebo brunispina " !!. R. violaciflora v. brunispina (tak ako sa šíri cudzosprašná) skutočne vykazuje okrem farby kvetu hlavné prvky popisu R. knuthiana;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. knuthiana Backbg. (1935) Kaktus ABC, 416 = minuscula v. violaciflora f. knuthiana";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/vio13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1935 (1936))
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
foto 3.: Andreas Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Knuthiana) detail.....V prilohe - Wessner9 @/ 1-rebutia_knuthiana.jpg
Comment.: non knuthiana, = forma senilis elegans
merc. Chrudim & other: ChK 89p5054 (R. knuthiana);  SeedS 2000 (R. knuthiana);   Jec 2000 S-0 7184 (R. knuthiana; 967/95);
merc. Wessner: AWK 2009 S (R. knuthiana) foto > ?;

syn.1.: Lobivia knuthiana (Backeb.) Kelsey & Dayton 1942

comb.: Kelsey, Dayton, #, 1942 (dat. O. O.Šída - rebutia.iglu.cz/sek1/vio13.htm)

syn.2.: Rebutia minuscula K. Sch. subsp. violaciflora f. knuthiana (Backeb.) Buin. et Don. 1963

add.stat.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 99, 1963 (pozri - minuscula ssp. minuscula, minuscula f. knuthiana)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. minuscula ssp. violaciflora, S. minuscula f. knuthiana)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
Cactus Club Hokuriku 2004 - neúplné meno uvedené ako "R. minuscula subsp. violaciflora f. knuthiana Buin. & Don. = violaciflora 'knuthiana'";

syn.2a.: Rebutia minuscula K. Sch. var. minuscula f. knuthiana (Backeb.) Buin. et Don. 1963

add.stat.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 99, 1963 (pozri - R. minuscula v. minuscula, minuscula f. knuthiana)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. minuscula var. minuscula, S. minuscula f. knuthiana)
adnot.: použitie v členení R. minuscula (citované z rovnakej publikácie u R. minuscula v. minuscula f. violaciflora)

Rebutia minuscula f. knuthiana (Backeb.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 99, 1963
IPNI (GCI) - minuscula f. knuthiana (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 99. 1963
v IPNI neúplná citácia. Podľa J. Donalda bolo publikované inak, pozri - syn.2, syn.2a
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. minuscula f. knuthiana (Backbg.) Buin. & Don. = minuscula v. violaciflora f. knuthiana";
Cactus Club Hokuriku 2004, databáza uvádza neúplne citované meno "R. minuscula f. knuthiana Buin. & Don.";

syn.3.: Rebutia minuscula var. violaciflora f. knuthiana (Backeb.) Buin & Don. #

add.stat.: A. F. H. Buining, J. Donald, # (použitie v členení R. minuscula)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. minuscula v. violaciflora, R. minuscula f. knuthiana)
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. minuscula v. violaciflora f. knuthiana (Backbg.) Buin. & Don. (1935) kaktus ABC 277 & 416";
merc. Mesa Garden & other: Lodé 99 S-1095 (R. minuscula v. violaciflora f. knuthiana; FEM);  MG 2000 S-1198.8 (R. minuscula v. violaciflora f. knuthiana);

syn.4.: Rebutia violaciflora f. knuthiana.....(hort.)

pub.: #, hort. skrátené meno
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. minuscula ssp./v. violaciflora f. knuthiana)
merc. Uhlig: U 2001 R-U377 (R. violaciflora fa. knuthiana);

syn.5.: Rebutia minuscula var. knuthiana.....(hort.)

pub.: #, hort., v katalogu variety R. violaciflora = variety R. minuscula
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. SeedS: SeedS 2000 (R. miniscula v. knuthiana);

syn.6.: Rebutia violaciflora 'knuthiana'.....(Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena knuthiana
adnot.: Cactus Club Hokuriku 2004, uvedené ako "R. knuthiana Bckbg. =  violaciflora ' knuthiana'" a aj nepresne a neúplne ako"R. minuscula var. violaciflora Buin. & Don. = violciflora 'knuthiana'"
foto 1..: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. violaciflora knuthiana);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ?? Nezodpovedá orig. popisu; V novej galérii 2010 nebol zatiaľ snímok žiadnej "knuthiana" zaradený.

syn.7.: Rebutia senilis var. knuthiana.....(Hillmann)

pub.: R. Hillmann (pozri - colls., RH); Jeden názor na zaradenie a hodnotu mena knuthiana
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Hillmann: RH 2009, 2010/11 S (R. senilis v. knuthiana RH 1269, Yacones, 2150m);

colls. Backeberg: (Backeberg typ); [Wessn. 94311-? #] katalog (violaciflora f. knuthiana);
colls. Rausch: WR 801;
colls. Kníže: KK 1096;
colls. Joschko: J 178a;
colls. Hillmann: RH 1269 (senilis v. knuthiana);
colls. Wahl: RW 117, RW 187, RW 188(RW 188a?), RW 191;


collp.: Trvale problematické identity v obchode a v zbierkach spojené s menom "knuthiana".

Šuba, KE - (orig. ChK 91p5132.0 - Rebutia violaciflora var. knuthiana);

Šuba, KE [457, 458] - (orig. ChK 92jR234 - Rebutia violaciflora var. knuthiana); --- minuscula

sign.: Dve formy odlišné odtieňom kvetov. Kvet dlhý a široký 25-30mm, samosprašný  50%; Kv. lôžko 3-4mm, svetlo fialovoružové; Kv. rúrka štíhla,  dlhá 10mm, hrubá dole 3mm, hore 4,5mm, premenlivo v intenzite zelenkasto žltá alebo ružovofialová s niekoľkými tmavofialovými  šupinami; Púčik zaoblený, bordový; Okv. lístky úzko kopijovité alebo tupé  s malou špičkou ku koncu sa rozširujúce, dlhé 15-max 20mm, široké 4-4,5mm, zvnútra celé červenofialové, zvonka svetlejšie s fialovým leskom; Čnelka biela, niekedy bledoružová; Blizna  3-4 ramenná, dlhšia ako najvyššie prašníky; Nitky ružovkasté alebo oranžovo žlté; Prašníky žlté; Plod guľovitý malý, asi 3-4mm priemer, predĺžený do 5mm, kompaktný, holý, zelený až ružovkastý;
sem.x: 2003, [457] 2004, 2007, 2008, [458] 2000, 2004, 2007, 2008
foto 1.: Šuba, 5839/55-1993-4-13;.....V prílohe - Suba93_5839\knuthiana_457.jpg
foto 2.: Šuba, 5839/19-1993-4-2;.....V prílohe - Suba93_5839\knuthiana_458.jpg
foto 3.: Šuba, 5312/19-1995-4;.....V prílohe - Suba95_5312\knuthiana_R234.jpg
Comment.: Dve rastliny vľavo.
foto 4.: Šuba [457], 5846/31-2000-4;.....V prílohe - Suba00_5846\knuthiana_Rx.jpg
Comment.: spoločne s R. violaciflora v. bruniseta (vpravo)
foto 5.: Šuba [458], 5978/19A-2001-5-10;.....V prílohe - Suba01_5978\knuthiana_R.jpg

Šuba, KE [486] - (orig. ChK 93jR382 - Rebutia violaciflora var. knuthiana); --- ??

sign.: Charakteristickým prvkom popisu R. knuthiana by mali byť tiež karmínové nitky (!). Komerčné rastliny ChK 92, 93 nezodpovedajú práve v tom - nitky sú žlté. Telo ploché, odnožujúce; Otrnenie veľmi krátke, hnedé; Kvet malý; Kv. rúrka s malými hnedofialovými šupinkami; Okv. lístky tupé, svietivo červené s charakteristickým odtieňom magenta; Plod guľovitý 3-4mm priemer, zeleno červenkastý, hore hnedočervený;
sem.x: [486] 2000, 2004
foto 1.: Šuba, 4645/19-1996-3-29;.....V prílohe - Suba96_4645\knuthiana_R382.jpg
Comment.: Vpravo R. knuthiana. Porovnanie fareb. odtieňa s R. v. var. violaciflora.

Šuba, KE - (orig. ChK 95jR321 - Rebutia violaciflora var. knuthiana); --- ?? wessneriana f.(cx.)

sign.: Kvet cudzosprašný 100%; Kv. lôžko červené s tmavočervenými šupinami; Čnelka oranžová; Identita = wessneriana / krainziana.
foto 1.: Šuba, 7039/7-1996-5-6;.....V prílohe - Suba96_7039\knuthiana_R321x.jpg

Šuba, KE - (orig. Klub KKK - Rebutia R 6); --- cx. hybrid ? > minuscula> knuthiana !

sign.: Otrnenie odstávajúce hnedé, dlhé až 5mm; Kvet červený s fialovým odtieňom charakteristickým pre R. knuthiana (kvet zodpovedá  zberu WR 801, rovnako cudzosprašný); čnelka bledoružová, nitky oranžové, blizna 4-ramená;
foto 1.: Šuba, 2006-6;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0038m_R6.jpg
foto 2.: Šuba, 2007-5;.....V prílohe - Suba07_D/P5220538m_r6_knuth.jpg

 top of page