return to the main list
JL 1697
(pozri - JL_s) (pozri - muscula) (pozri - nivea_s) (pozri - nivea_Ritter)
(pozri - Narváez)

coll.: J. L., Bolívia, dep. Tarija, prov. O'Connor, Narvaez, #

Rebutia muscula (= nivea)....(hort., dat. Lodé 1999)

adnot.: Od Narvaez pochádzajú zbery R. muscula FR 753, KK 842 a hlavne Knížeho KK 1151 a KK 1301, ktoré boli označené ako nivosa. Meno nivea  v spojení s R. muscula použila obchodne firma Uhlig.
V encyklopédii - Innes & Glass, Cacti 1991, bolo publikované meno R. nivea Ritter s  fotografiou zodpovedajúcou Ritterovej forme R. muscula z Narvaez, avšak chybne spojené s textovým popisom zodpovedajúcim FR 390 (n. prov. R. nivosa Ritt.) a poznámkou "druh blízko príbuzný s R. fiebrigii v. densiseta".
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc.: Lodé 99 S-1096 (Rebutia muscula (= nivea) JL 1697, Narvaez, Tarija, Bolivia; +BAR+FEM+RF);

collp.:
 top of page