return to the main list
nivea Ritter
(pozri - Ritter_s) (pozri - nivea_s) (pozri - muscula_ritteri) (pozri - Narvaez)

coll.: F. Ritter, Bolívia, dep. Tarija, O'Connor, Narvaez, #

Rebutia nivea Ritter n. n......(dat. I & G, non FR 390, non nivosa Ritter n. n.)

adnot.: C. Innes & Ch. Glass, Kaktusy, INA, p.257 - (text popisu nezodpovedá pripojenej fotografii. Snímok zodpovedá šírenému materiálu JL 1697 (R. muscula (= nivea)). Text ale vyhovuje popisu nálezu FR 390 (fiebrigii f. La Torre, non muscula), ktorý dostal odlišné provizórne meno R. nivosa Ritt. n. n. (t.j. nie nivea ako je často šírené !!)
sign.:


foto 1.: in Clive Innes & Charles Glass, Kaktusy, INA Bratislava 1992, p.257 - F;
(Rebutia nivea Ritter) Malá, guľovitá rastlina, široká asi 50mm; Rebier 20 alebo viac; Areoly nesú početné tenké tŕne, dlhé až 20mm. Kvety žltkasto červené, široké asi 25mm.;.....V prilohe - Innes_Glass @
Comment.: Vyobrazená je husto krátkotrná rastlina blízka R. muscula. Pripojený popis zodpovedá ale odlišnej forme fiebrigii FR 390. Mená a identity "nivea" a "nivosa" sú natrvalo pomiešané. Pozri tiež adnot. pri R. muscula (Lodé).
merc.: Lodé 99 S-1096 (Rebutia muscula (= nivea) JL 1697, Narvaez, Tarija, Bolivia; +BAR+FEM+RF);

collp.:
 top of page