return to the main list
LF 249
(pozri - Fischer_s) (pozri - heliosa) (pozri - heliosa_s)
(pozri - Tambo) (pozri - Palca Grande)

coll.: L. Fischer, Bolivia, O'Connor, # (LF list 2007: Tambo, 2373m) / (LF list 2009: Palca Grande, 2375m) / (LF 2010: Palca Grande, 2369m) / (LF 2011: Tambo, 2450m)

Aylostera heliosa var. nova......(LF, dat. Fischer list 2007)
Aylostera heliosa var. nova /malý oranž. kv./.....(LF, LF list 2009, 2015)
Rebutia fischeri-malochi.....(n. prov., dat. V. Šeda 2012 sensu P. Kupčák)
Rebutia heliosa var. fischer-malochiana.....(hort., n. prov., dat. J. Kristin 2012 sensu merc. J. Dohnalík 2011)

adnot.: L. Fischer, list 2007 - (A. heliosa v. nova /malý oranžový kv., loc. - Tambo, 2373m);  L. Fischer, list 2009 - (A. heliosa v. nova /malý oranžový kv., loc. - Palca Grande, 2375m);
sign.: (LF) - malý oranžový kvet;
Rel. krátka kv. rúrka odlišuje od popísaných druhov R. heliosa. Podobná char. pestrofarebného otrnenia a premenlivého kvetu (žltá -> červená) existuje v popise R. heliosa v. cajasensis


foto 1., 2.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 249, 251)
(Ayl. heliosa v. nova LF 249, Palca Grande 2369m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 249.jpg, 251.jpg
Comment.: Rastlina na snímku je pravdepodobne zhodná s veľmi premenlivým nálezom RH 280 (dvojfarebná zelená / fialová kv. rúrka, premenlivé otrnenie biele až hnedé, kvet žltý, oranžový až oranžovo červený). U LF 249 bola uvedená farba kvetu oranžová resp. žltá s otáznikom, t.j. to čo je na snímku je iba jedna forma tohoto nálezu.
foto 3., 4.: L. Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 429, 430)
(Ayl. heliosa v. nova LF 249, Palca Grande 2369m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 429.jpg, 430.jpg
Comment.: dva snímky exempláru (štítok "...MPL 35B - LF 249, ...v. nova") - ide pravdepodobne o zhodný nález MPL 35b, kde je uvádzaná lokalita Tambo, rovnako ako pôvodne aj u LF 249;
foto 5., 6.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Aylostera heliosa v. nova LF 249);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Aylostera heliosa v. nova LF249,,..jpg, FischerCD7 @/ Aylostera heliosa v. nova LF249.,.jpg
Comment.: malý tmavožltý kvet so svetlým stredom a červenkastou kv. rúrkou
merc. Fischer: LF 2010 S-113AY(A. heliosa v. nova LF 249, možno žlutý květ);  LF 2011 S-125AY (A. heliosa v. nova LF 249 Tambo 2450m, možno žlutý květ);

collp.:

 top of page