return to the main list
LF 306B
(pozri - Fischer_s) (pozri - eos) (pozri - eos_s)
(pozri - Mal Paso)

coll.: L. Fischer, Bolívia, dep. Potosí, Mal Paso, 3671m

Mediolobivia spec......(LF, dat. LF list 2009)
Mediolobivia eos.....(LF, dat. Fischer CD1 2009 / dat. LF list 2015)

adnot.: LF list 2009 - (dat. - M. spec., loc.- Mal Paso, 3671m);
sign.: v evidencii LF zaznamenané > LF 306 (tropaeolipicta), LF 306a (leucanthema), LF 306b (spec. - eos), LF 306c (tropaeolipicta), čo iba čiatočne vysvetľuje nejasnosti v označovaní nálezov z tejto lokality;


foto 1., 2.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 240, 241)
(Mdl. eos, LF 306B, Mal Paso, 3671m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 240.jpg, 241.jpg
Comment.: dva snímky exempláru - na štítku orig. "MPL 50 tropaeolipicta / pygmaea mixta" opravené na "eos" - typická forma eos bez stred. tŕňov. Druhý nález MPL 50 z Mal Paso bol identifikovaný nálezcom ako "torquata", t.j. z rovnakej lokality.
foto 3.: L. Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 439)
(Mdl. eos, LF 306B, Mal Paso, 3671m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 439.jpg
Comment.: iný exemplár - na štítku orig. "tropaeolipicta / pygmaea mixta, Impora - Tupiza" opravené na "eos"
foto 4.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia eos LF 306B);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia eos LF306B.jpg
Comment.:
merc. Fischer: #

collp.:

 top of page