main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
torquata
(pozri - torquata_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia torquata Ritter et Buining 1977
descr.: F. Ritter, Succulenta, 56: 63, 1977 */ F. Ritter & A. F. H. Buining, Succulenta (Netherlands) 56 (3): 63, 1977 /
IPNI (GCI) - torquata F.Ritter & Buining -- Succulenta (Netherlands) 56(3): 63. 1977
IPNI (IK) - torquata F.Ritter & Buining -- in Succulenta, 56(3): 63 (1977).
*(dat. descr.- R. torquata Ritter et Buining 1977) - www.cactuslove.ru (Rebutia);
typ.: FR 1117
nom.: [torkvata],  lat. torquatus - skrútený, stočený, zakrivený; s reťazou na krku, reťazou okrútený; okrútený čím, pookrúcaný - popisné na vzhľad tela a otrnenia.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. torquata Ritter (FR 1117) (1977) Succulenta.56 63" - loc.: Potosi, S.Chichas, Mal Paso, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia.;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/tor1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_torquata) -> katalógový list - kategorie Rebutia;
Šída, RR 97 - char. - výrazná odlišnosť od druhov sekcie Digitorebutia, stonky dlho stĺpikovité, rebrá navzájom oddelené plytkými, širokými brázdami. Rebrá sú zložené z veľmi husto stojacich hrbolkov, pričom areoly stojace na ich vrcholoch sa navzájom dotýkajú a vytvárajú nápadný areolový prúžok.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
foto 2.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 1997, obr. príloha - F;
(R. torquata);
foto 3.: Daniel Schweich, in Au Cactus Francophone, 2007 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. torquata) 2777;.....V prilohe - Cactuspro7 @/ 2777.jpg
foto 3.: D. Schweich, in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
(R. torquata) 2777;.....V prilohe - Cactuspro7 @/ 2777.jpg
Comment.:
foto 4.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 4 >> find item - al)
(R. torquata KAS 361);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat
foto 5.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. torquata);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_torquata_1.jpg
foto 6.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R >> find item)
(R. torquata) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/
Comment.: stránka zanikla v r. 2011
merc.: (pozri syn. & colls.).

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 30. Torquata, spec. 94.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 3. Torquata, species 1.

cat.: katalógový list
adnot.: F. Ritter, 1980 - línia 2 (R. torquata a R. gracilispina). Signalizovaný výskyt prírodných hybridov torquata - tropaeolipicta (kvet červený?);
Mosti, 2000 - najbližší taxon R. minor; (?)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia torquata;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.103., A. torquata (Ritt. & Buin.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. torquata;

syn.1.: Mediolobivia torquata.....(hort.)

pub.: hort. (Digitorebutia)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(M. Torquata);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_torquata.jpg
foto 2.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Torquata) detail
foto 2.: Mariusz Mieczakowski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 2 >> find item - al)
(M. torquata MPL 50; Mal Paso);.....V prílohe - Mieczakowski @/
Comment.: habitat Sud Chichas / typická
foto 3.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(M. torquata);.....V prilohe - Bautzen_M @/ 48.jpg
foto 3.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. torquata);..... V prílohe - Monska11_M @/ 56_slideshow.jpg
foto 3.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. torquata) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia torquata.jpg
Comment.: =
foto 4., 5.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 1091, 1093)
(Mdl. torquata VJ, Mal Paso);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 -1 091.jpg, -1 093.jpg
Comment.:
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-43.53 (M. torquata);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01122, AWK 2009 S (M. torquata);

Digitorebutia torquata.....(Wahl)

pub.: R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia (pozri - colls., RW)

syn.2.: Aylostera torquata (Ritter & Buining) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2783. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia torquata F. Ritter & Buining, Succulenta 56(3): 63. 1977.
typ.: Bolivia, Potosi, Sud Chichas, "Mal Paso", - /11/1962, Ritter 1117 (holotype, U).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'torquata'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'torquata' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Rebutia pygmaea var. torquata.....(hort.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. torquata) id=105014;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb144.jpg
Comment.:

syn.3a.: Rebutia pygmaea 'torquata'.....(sensu Pilbeam 97)

pub.: M. Winberg (pozri - colls. RH, EH - SuccSeed); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena torquata;
foto 1.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 11.5.2009 - www.bcss.org.uk/forum (find > R. pygmaea)
foto 1.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 2011 (archiv) - www.bcss.org.uk/foruma/ (find foto > pygmaea)
(R. pygmaea torquata / 2011) photo;....V prilohe - Hob @/ torquata.jpg
(R. pygmaea torquata / 2016) photo;....V prilohe - Hob @/ torquata.jpg
Comment.:

syn.4.: Mediolobivia pygmaea var. torquata.....(hort.)

pub.: L. Bercht 2008 (pozri - colls., FR 1117)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Fischer: LF 2011 S-480ME (M. pygmaea v. torquata LF305, Mal Paso, 3670m);

syn.5.: Rebutia pygmaea subsp. torquata.....(sensu Anderson 2001)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT4.htm (Galería del Socio IV-IV >> find item)
(R. pygmaea ssp. torquata);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_pygmaea_torquata_02.jpg
Comment.:

colls. Ritter: FR 1117 (typ);
colls. Haugg: EH 6041;
colls. Hillmann: RH 315, RH 324, RH 325;
colls. Wahl: RW 459;
colls. Jakubec: VJ #;
colls. Fischer: LF 295, LF 305, LF 575B, LF 577F, LF 1482, LF 1525a, LF 1529, LF 1855;      
colls. Kasperski: KAS 361;
colls. Blaczkowski: TB 54.4, TB 56.5;
colls. Mieczakowski: MPL 50;
colls. Sochůrek: MS 1766, MS 1806a, MS 1810, MS 2296;


collp.: BZ UPJŠ KE [Hečko - ] - (orig. Vlček - Mediolobivia torquata);

sign.: Zodpovedá publikov. popisom (Ritter, Šída, Pilbeam). Navrúbľovaná rastlina je ale väčších rozmerov a silnejšie odnožujúca.
foto 1.: Šuba, 5978/6A-2001-5-3;.....V prílohe -
foto 2.: Šuba, 5978/7A-2001-5-3;.....V prílohe - Suba01_5978\torquata_U.jpg

Šuba, KE - (orig. V. Rončkevič, BA 99 R [RC-21] - Rebutia torquata);

sign.: Charakteristicky otrnené štíhle telá na vlastných koreňoch.
foto 1.: Šuba, 2005-6-25;.....V prílohe - Suba05_D\torq_Ronk.jpg
foto 2.: Šuba, 2006-6;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0039m_torq.jpg
foto 3.: Šuba, 2007-5;.....V prílohe - Suba07_D/P5270560m_torq_RC.jpg
foto 4.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0281_torqm.jpg

 top of page