return to the main list
RH 315
(pozri - Hillmann_s) (pozri - torquata) (pozri - pygmaea_s) (pozri - Mal Paso)

coll.: Ralf Hillmann, Bolívia, dep. Potosí, Mal Paso, 3950m

Mediolobivia haagei.....(RH, dat. RM FND) >> RH 315a ?
Rebutia pygmaea 'torquata'.....(hort., dat. SuccSeed 1998)

adnot.: R. Martin FND stav 2007 - (dat. - M. haagei RH 315, loc. - =);  V databáze FND je vedený pravdepodobne druhý nález na lokalite, tu iba s predpokladaným označením RH 315a. Ako M. pygmaea v. torquata identifikovaný nález z nižšej výšky RH 325 má tiež rozširované "dvojča" RH 325a, identifikované ako R. pygmaea 'haagei' v. violascens. Vysvetlenie možno v najbližšom katalogu RH.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. SuccSeed: SS 98-M 1107 (Rebutia pygmaea 'torquata' RH 315, Mal Paso, 3950m, Bol);
merc. Hillmann: RH 2008 S ( # );

collp.:

 top of page