return to the main list
RH 325
(pozri - Hillmann_s) (pozri - torquata) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - Mal Paso)

coll.: Ralf Hillmann, 1989, Bolívia, Potosi, Mal Paso, 3650m (RH: Sud Chichas)

Mediolobivia pygmaea var. torquata.....(RH, dat. RM FND, dat. RH seeds 2008-2011)

adnot.: R. Martin, FND 2007 - (dat. - M. pygmaea v. torquata, loc. - Mal Paso, 3650m);  Druhý nález na lokalite, iba s predpokladaným označením RH 325a bol  identifikovaný ako R. pygmaea 'haagei' v. violascens - pygmaea v. violascens.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (M. pygmaea v. torquata RH 0325, Sud Chichas, Mal Paso, 3650m);
merc. Fischer: LF 2011 S-482ME (M. pygmaea v. torquata RH325, Mal Paso, 3700m);

collp.:

 top of page