return to the main list
RH 325 (RH 325a)
(pozri - Hillmann_s) (pozri - violascens) (pozri - pygmaea_s) (pozri - haagei_s)
(pozri - Mal Paso)

coll.: Ralf Hillmann, 1989, Bolívia, Potosi, Mal Paso, # (RH: Sud Chichas, Mal Paso, 3650m)

Rebutia pygmaea var. violascens.....(dat. Winberg 2001)
Rebutia pygmaea 'haagei' var. violascens.....(hort., dat. SuccSeed 2002)

adnot.: (RH 2008) - Hlavný nález na lokalite RH 325 bol Hillmannom identifikovaný jasne ako M. pygmaea v. torquata. RH 325a je z podkladov SuccSeed predpokladané RH katalogové odlíšenie identity tohoto nálezu. RH katalog 2008 takúto položku neobsahuje.
sign.: (SS 2002) - belavo-ružové kvety;
foto 1.: Mats Winberg, 2001 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
foto 1.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
(R. pygmaea v. violascens RH 325);.....V prílohe - Winberg01 @/ rebpygviolrh325.jpg
foto 1.: M. Winberg, 2016 - www.succseed.com (seeds-cacti > Rebutia > Article 2426)
(R. pygmaea 'haagei' v. violascens RH 325) 2426;.....V prílohe - Winberg16 @/ 1145739-origpic-6616d0.jpg
Comment.: podľa zoznamov RH ide o RH 325a (?, písmeno neoverené)
merc. SuccSeed: SS 2002 S (Rebutia pygmaea 'haagei' v. violascens RH 325) whitish-pink flowers;
merc. Hillmann: RH 2008 S ( # );

collp.:

 top of page