return to the main list
torquata_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 30. Torquata ; (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 3. Torquata(O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Torquata: #

adnot.: Oddelenie od ostatných Digitorebutií (Ritter, línia 2) hlavne na základe charakteru tela - stonky dlho stĺpikovité, rebrá navzájom oddelené plytkými, širokými brázdami. Rebrá sú zložené z veľmi husto stojacich hrbolkov, pričom areoly stojace na ich vrcholoch sa navzájom dotýkajú a vytvárajú nápadný areolový prúžok.
Oba druhy zapadajú do širšie ponímaného variabilného druhu Lobivia (Rebutia) pygmaea, pričom o skutočne šírenej identite R. gracilispina existujú publikované nejasnosti. Je podozrenie na vzájomné zámeny s polypetala, resp. s tropaeolipicta, ktoré samé o sebe nesú problémy so stratou identity = začarovaný kruh.

Výsktyt mena torquata:

adnot.: všetky uvedené mená sa týkajú jedného popisu F. Rittera
nom.: [torkváta], podľa char. vzhľadu areol a otrnenia, lat. torquatus - skrútený, stočený, zakrivený; s reťazou na krku, reťazou okrútený, pookrúcaný

DIG
 top of page