return to the main list
WR 518 (R 518)
(pozri - Rausch_s) (pozri - margarethae) (pozri - margarethae_s)
(pozri - buiningiana_s) (pozri - buiningiana ?) (pozri - sarothroides ?)
(pozri - Santa Victoria)

coll.: W. Rausch, Argentína, prov. Salta, oblasť medzi Iruya a Santa Victoria, # (RM: Salta, Iruya - Santa Victoria, #)

Mediolobivia sarothroides.....(Donald ident. prov., dat. Donald)
Rebutia margarethae var......(ident. Rausch, dat. Inf.-brief "Echinopseen" ?/? / dat. www.rebutia.ru 2006)
Rebutia margarethae.....(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981 / dat. RM FND)
Rebutia sarothroides / margarethae......(Rausch numbers?, dat. Šída 1997)
Rebutia margarethae Rausch.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia buiningiana.....(hort. mix. ident.?, dat. KK-DK 2004) > ?

adnot.: Donald - pôvodne identifikoval R 518 ako nález Mediolobivia sarothroides;    W.Rausch - postupne opravil identifikáciu na varietu R. margarethae vo svojom chápaní popisu druhu;    R. Martin, FND 2007 - (WR dat. - R. margarethae, loc.- Iruya - Santa Victoria);   Šída, RR 97, p.73 - (WR dat. - lokalita Iruyo);   Nález na ceste od Iruya ku Santa Victoria;  Polevyje nomera (www.rebutia.ru) 2006 - (WR dat. - margarethae var.);
Problematická identita pokračuje až do súčasnosti - viď. zriedkavá ponuka KK-DK. (originál. R).
sign.:


foto.: nezaznamenané
merc. Dv. Králové: KK-DK SN 2004-5 S-6513 (buiningiana R 518, Santa Victoria, p.Salta, Arg.; originál W. Rausch);   KK-DK 2005-6 CB-011005, CCB 2006 (R. buiningiana R 518, Santa Victoria, p.Salta, Arg.);

collp.: Rohrer, KE - (orig. ? - Aylostera pseudodeminuta v.) ---> buiningiiana f. ? ---> WR 518 ? L 522 ?

foto 1.: Šuba, 5312/53-1995;.....V prílohe - Suba95_5312\pseudodem_94RO.jpg
Comment.: Všetky kvety tesne po prvom otvorení.

Šuba, KE - (orig. KK-DK 2004 SN-6513 (Rebutia buiningiana R 518 - orig. ?)

sign.: (Výsev 2005) Semená typ Aylostera, matne čierne až čiernohnedé, dlhé 1-1,1mm. (+).

 top of page