main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
aureiflora sarothroides
(pozri - aureiflora_s) (pozri - elegans_s)
  • Rebutia aureiflora Backeb. f. sarothroides (Werd.) Buin. et Don. 1963
comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 100, 1963
IPNI (GCI) - aureiflora f. sarothroides (Werderm.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 100. 1963
Šída, Rod Rebutia, 1997 (chybne) - 74f. R. aureiflora Backeb. var. sarothroides (Werd.) Buin.& Don. 1963
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. aureiflora;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur17.htm)
Šída, RR, 1997 - (char.) predĺžený vzrast a hlavne žltočervený odtieň kvetov. Hrdlo kvetu je červené, vyplnené tyčinkami s karmínovo červenými nitkami. Okv. lístky dole sýtožlté, vyššie cez oranžovú až po sýto karmínovo červenú na konci. Celková farba kolíše viac ku žltej alebo červenej. Voči skupine R. aureiflora var. blossfeldii je rastlina jednotná, generatívne stála forma.
Atlas kaktusů 98/34, Šída - (char.) červené odtiene kvetov, kombinácie červenej a žltej farby, rast skôr trsovitý a viac predĺžený.
Don., p.60 - telom veľmi podobná M. elegans. Voči f. aureiflora a f. rubriflora - priľahlé, krátke tŕne a plocho guľovitý vzrast (J. Donald komentuje zjavne niečo celkom odlišné, resp. priamo M. elegans a nie "naježenú" Werdermannovu sarothroides).
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 25. Aureiflora, spec. 74f.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 1. Aureiflora, species 1f.

cat.: (aureiflora)
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'R. einsteinii v. aureiflora' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre M. aureiflora (Bkbg.) Bkbg. a jej variety, pre M. duusmaiana Bkbg, M. rubelliflora Bkbg., M. rubriflora Bkbg. a R. sarothroides Werd.;
O. Šída, Rod Rebutia 1997 (pozri elegans) - Na rozdiel voči ponímaniu subsp. elegans J. Donaldom, v navrhnutom členení je sarothroides zaradená ako osamostatnená varieta R. aureiflora;
Pilbeam, 1997 - R. sarothroides - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. aureiflora 'sarothroides';
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. aureiflora;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. aureiflora blossfeldii (Werd.) Don. pre členenie R(AMS) pod spoločným skupinovým synonymom Setirebutia blossfeldii;

bas.: Rebutia sarothroides Werdermann 1936

descr.: E. Werdermann, Blühende Kakteen und andere Sukkulente pflanzen, tab.106, 1936 / Fedde, Repert. 39. 272., 1936 /
IPNI (GCI, IK) - Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 39: 272. 1936
typ.: /coll.: O. Marsoner/
nom.: [sarotchro-ides], podľa charakteru otrnenia, gr./lat. sarothroides - podobný metle, naježený;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. sarothroides Werd. = aureiflora f. sarothroides";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. aureiflora;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur17.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. typ.) #
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
syn.1.: Mediolobivia sarothroides (Werd.) Buin. 1940
comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, #, 1940 */ Succulenta, 22. 43; cf. Gray Herb. Card Cat.; Wessner in Kakteenkunde, 1940, 32 (1940), 1940 /
IPNI (GCI) - (Werderm.) Buining -- Succulenta (Netherlands) 22: 43. 1940 April, 1940
IPNI (IK) - (Werderm.) Buining -- in Succulenta, xxii. 43 (1940); cf. Gray Herb. Card Cat.; Wessner inKakteenkunde, 1940, 32 (1940).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. sarothroides Werd. = R. aureiflora f. sarothroides";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;
foto 1: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2008 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(M. sarothroides);.....V prilohe - Snowarski @/ 070606-8346.jpg
Comment.: intenzita sfarbenia častí kvetu (hlavne červené tóny) je menej výrazná voči orig. popisu. Vzhľadom na extrémnu premenlivosť celého príbuzenstva R. einsteinii aureiflora je toto zaradenie možné garantovať iba približne.
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. sarothroides);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.)
merc. Chrudim & other: ChK 87p3379 (M. sarathroides); ChK 89p3379, 90p3379, 93p3379.0, 94p3379.00;   ChK 93jR262 (M. saro thoides);  ChK 95jR234 (M. sarothroides);  Rus 2000 R (M. sarathroides);  KK-DK 2001 S-43.51 (M. sarothroides);
merc. Uhlig:   U 2001 S (M. sarathroides) Blüte rotorange - Rebutia;

syn.2.: Mediolobivia aureiflora (Backeb.) Backeb. var. sarothroides (Werd.) Backeb. 1959

stat.comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae (Backeberg), 3: 1490, 1959 */ 3: 1491, 1959 /
IPNI (GCI) - aureiflora var. sarothroides (Werderm.) Backeb. -- Cactaceae (Backeberg) 3: 1491. 1959
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. aureiflora v. sarothroides (Werd.) Backbg. = R. aureiflora f. sarothroides";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;
sign.: Backeb., KL, p.270 - Telo svetlo až žltkasto zelené; Okrajových tŕňov 15-16, sklovito biele; Stredových 3-4, ako aj 2 vrchné až nad 2cm dĺžky, viacmenej ohnuté, líškovo hnedé; Kvet asi 4cm dlhý, hlboko ohnivo červený, prípadne krvavo červený.
foto 1.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(M. aureiflora v. sarathroides);.....V prilohe - Monska_M @/ 10.jpg
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. aureiflora v sarathroiodes);..... V prílohe - Monska11_M @/ 12_slideshow.jpg
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. aureiflora v sarathroiodes) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia aureiflora v sarathroiodes.jpg
Comment.: ??, non aureiflora, non sarothroides. Na snímku - Kvet intenzívne červený veľký so zelenými bliznami, bez modrých tónov, krátke riedke hnedé odstávajúce otrnenie, stredové tŕne tmavé (identifikovateľné ako súčasť príbuzenstva Euanthema).
merc. Chrudim: ChK 89p3336 - 95p3336.0 (M. aureiflora var. sorothroides);   ChK 94jR282 (M. aureiflora var. sarotro ides);   ChK 96jR315 (M. aureiflora var. sorothroides);
merc. Fischer: LF 2007 S-18ME,  LF 2010 S-37ME (M. aureiflora v. sarothroides);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. aureiflora v. sarothroides);

syn.3.: Rebutia aureiflora Backeb. var. sarothroides (Werd.) Don. 1976

comb.: J. Donald, Ashingtonia, 2: 90, 1976   / Ashingtonia, 2 (5): 90, 1976 /
IPNI (GCI) - R. aureiflora var. sarothroides (Werderm.) Donald -- Ashingtonia 2(5): 90. 1976
IPNI (IK) - R. aureiflora Backeb. var. sarothroides (Werderm.) Donald -- Ashingtonia 2(5): 90. 1976
adnot.: V skutočnosti bolo publikované R. aureiflora ssp. elegans v. sarothroides;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. aureiflora v. sarothroides (Werd.) Buin. & Don. (1936) Blüh. Sukk. f. 106";

Rebutia aureiflora Backeb. subsp. elegans (Backeb.) Don. var. sarothroides (Werd.) Don. 1976

add.stat.: J. Donald, Ashingtonia, 2: 90, 1976   / Ashingtonia, 2 (5): 90, 1976 / 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - R. aureiflora ssp. elegans, R. aureiflora v. sarothroides)
adnot.: úplný publikovaný status pre členenie R. aureiflora na báze ssp. elegans;

Rebutia aureiflora var. subsp. elegans var. sarothroides (Werd.) Don. #

pub.: J. Donald, # (1963 - 1976)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. aureiflora var. subspec. elegans v. sarothroides (Werd.) Don. = aureiflora f. sarothroides";

syn.3.: Rebutia aureiflora 'sarothroides'.....(Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena sarothroides
sign.: Voči typu - ohnivo červený kvet.

Rebutia aureiflora 'sarothroides' Bckbg.......(hort. mix.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004
adnot.: skrátené meno nevhodným spôsobom stotožňujúce dve identity súčasne R. aureiflora Backeb. a Werdermannovu M. sarothroides. Jeden názor na postavenie Werd. mena sarothroides.

colls. Marsoner: (Werdermann typ);
colls. Ritter: FR 405 (sarothroides / blossfeldii ? -> Hymenorebutia? Lob.);
colls. Rausch: WR 518 (sarothroides ?- margarethae? -> buiningiana);


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94p3336.0 - Mediolobivia aureiflora v. sorothroides; 32 - L. Červinka); --- aureiflora, aff. sarothroides?

sign.: (Výsev 1995) orig. ChK = podľa otrnenie zdanlivo celé spektrum R. aureiflora. Telá vajcovito predĺžené. Otrnenie belavé až hnedasté, v rozsahu na rastlinách krátke tuhé (fotos) až dlhé prepletené. Kvety v rozsahu svetivo tmavožlté postupne k okraju tmavočervené až kvety prevážne červené len s trochu žltkastým stredom.
sem.x: 2015
foto 1.: Šuba, 2011-6.....V prílohe - Suba11_D/P6231222rk_web.jpg
foto 2.: Šuba, 2011-6.....V prílohe - Suba11_D/P6231221rk_web.jpg
foto 3.: Šuba, 2011-6.....V prílohe - Suba11_D/P6231223rk_web.jpg
foto 4.: Šuba, 2011-6.....V prílohe - Suba11_D/P6251263rk_web.jpg
Comment.: na snímkoch jedna rastlina z výsevu blížiaca sa popisu R. aureiflora f. sarothroides. Kvet spočiatku asi 3cm v priemere (foto  1-3). Postupne na tretí deň kvitnutia pri max. otvorení 4cm v priemere (foto 4). Intenzita farieb sa zachováva.Čnelka maslovo žltá; Blizny biele; Nitky červenkasté, hore žlté; Prašníky svetložlté;

Šuba, KE - (orig. ChK 95j234 - Mediolobivia sarothroides); --- brachyantha!

adnot.: Rastliny ChK 95j234 bohužiaľ potvrdili istú pochybnosť o ponúkanej identite, majú síce červený kvet, karmínové nitky, avšak zelená čnelka a blizna, farba a tvar tela jednoznačne najbližšie ku R. brachyantha.
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Rohrer, KE - (orig. ? - Aylostera pseudodeminuta v.) --- buiningiiana f. ? WR 518 ?

foto 1.: Šuba, 5312/53-1995;.....V prílohe - Suba95_5312\pseudodem_94RO.jpg
Comment.: Všetky kvety tesne po prvom otvorení.

sarathroides, sarathroiodes
(pozri - sarothroides)

M. aureiflora var. sarathroides.....(hort. mut., litt.)
M. aureiflora var. sarathroiodes....(hort. mut.)

adnot.: Príklad malej skomoleniny mena v katalógu ChK 87p a druhej v galerii Kakteen-Bautzen 2011

sorothroides
(pozri - sarothroides)

M. aureiflora var. sorothroides.....(hort. mut., litt.)

adnot.: Príklad skomoleniny mena v katalógoch ChK 89p-95p, 96j

sarothoides, sarotroides
(pozri - sarothroides)

M. aureiflora var. sarothoides.....(hort. mut. contr.)
M. aureiflora var. sarotroides.....(hort. mut.)

adnot.: Príklad skomolenín mena v katalógoch ChK 93j a ChK 94j

sarothmides
(pozri - sarothroides)

M. sarothmides (Werd.) Buining....(hort. mis.)sarahtroides, sarathtroides

adnot.: Skomolenina prepisovaním mena, neznámy zdroj (databáza ZipCode, 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy)

sarahtroides, sarathtroides
(pozri - sarothroides)

M. sarahtroides....(hort. mis.)
M. sarathtroides....(hort. mis.)

adnot.: Skomoleniny mena vo web katalógu A.Wessner 2009
 top of page