main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
aureiflora blossfeldii
(blossfeldiana > blossfeldii, rubriflora > aureiflora rubriflora)

(erythrantha, carminata, hartlingiana / haertlingiana) (albiseta rubriflora)
(pozri - aureiflora_s) (pozri - blossfeldii_s) (pozri - blossfeldiana_s)
(pozri - rubriflora_s) (pozri - albiseta_s)
  • Rebutia aureiflora Backeb. var. blossfeldii (Werd.) Don. 1976
stat.comb.: J. D. Donald, Ashingtonia, 2: 88, 1976 / Ashingtonia, 2 (5): 88 (1976) /
IPNI (GCI) - (Werderm.) Donald -- Ashingtonia 2(5): 88. 1976
IPNI (IK) - (Werderm.) Donald -- Ashingtonia 2(5): 88. 1976
adnot.: Don., p.63, 64 - R. aureiflora subsp. aureiflora var. blossfeldii f. blossfeldii.
Šída, RR 97 - epiteton "blossfeldii" je na úrovni variety najstaršií (1947) a má prednosť pred Backebergovým epitetom rubriflora. (pozri syn.3, syn.4);
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. blossfeldii"
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur15.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR, 1997 - formy s preváž. červenými odtieňmi kvetov (krvavo až fialovo červené).
Atlas kaktusů 1998/34, Šída - var. blossfeldii = červené odtiene kvetov; var. blossfeldii f. blossfeldii = krvavo červené až modrasto červené (pozri - rubriflora);
Šída, Atlas, 2007 - telo tmavo zelené, jednotlivé a neskôr odnožujúce. Farba kvetu premenlivo svetlejšie až tmavšie červené, niekedy s väčším zastúpením žltej, inokedy viac karmínové (pozri - rubriflora);
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. aureiflora blossfeldii);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ??, = Pseudodeminuta,  pozri - pseudodeminuta var. blossfeldiana. (image id=143) do novej galérie 2010 už nezaradené
foto 2.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XXII., p.31, 2007
(R. aureiflora v. blossfeldii; V. Šeda);..... V prilohe - Atlas @/
Comment.:
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)
  • Rebutia aureiflora var. subspec. aureiflora var. blossfeldii (Werd.) Don. #
add.stat.: J. Donald, # (1963 - 1976)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. aureiflora var. subspec. aureiflora v. blossfeldii (Werd.) Don. = aureiflora f. rubriflora";

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 25. Aureiflora, spec. 74d.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 1. Aureiflora, species 1d.

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'R. einsteinii v. aureiflora' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre M. aureiflora (Bkbg.) Bkbg. a jej variety, pre M. duursmaiana Bkbg, M. rubelliflora Bkbg., M. rubriflora Bkbg. a R. sarothroides Werd.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. aureiflora;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Mediolobivia blossfeldii, rubriflora blossfeldii, aureiflora rubriflora, blossfeldii compactiflora, blossfeldii nigrilongiseta, a tiež aureiflora kesselringiana, rubelliflora, sarothroides a nové synonymum pre celú vytvorenú skupinu: Setirebutia blossfeldii;

bas.: Rebutia blossfeldii Werdermann 1936

descr.: E. Werdermann, Fedde Refert., 39: 273, 1936 */ Fedde Repert./
IPNI (GCI, IK) - Werderm. -- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 39: 273. 1936
typ.: coll.: ? #
nom.: /Harry Blossfeld, *1913, zberatež kaktusov v Južnej Amerike, obchodník s rastlinami a semenami v Sao Paulo, Brazilia/
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. blossfeldii Werd. = aureiflora f. rubriflora
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. aureiflora;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur15.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1936 #)

bas.1.: Rebutia blossfeldiana Backeberg 1936 nom. sphalmatus ?

descr.: C. Backeberg, #, 1936 / Backeberg, Jahrb. Deutsch. Kakt. Gesellschaft 1. 119, in obs., in syn.; Werderm. ex Backeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer. 8. 75 (1936), in obs., sphalm. ?, 1936 /
IPNI (IK) - in Jahrb. Deutsch. Kakt. Ges. i. 119 (1936), in obs., in syn.; Werderm. exBackeb. in Cact. & Succ. Journ. Amer. viii. 75 (1936), in obs., sphalm.?.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. blossfeldiana Werd. ex Backbg. nomen nudum = ? aureiflora f. rubriflora;
dat.pub. Z. Rovšek - www.astrocactus.com (Seznam Rebutia, 2006);
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).

syn.1.: Mediolobivia blossfeldii (Werd.) Buin. 1940

stat.comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, 22: 4 ; 43, 1940 / Succulenta, 22. 43; cf. Gray Herb. Card Cat.; Wessner in Kakteenkunde, 1940, 32 (1940), 1940 /
IPNI (GCI) - blossfeldii (Werderm.) Buining -- Succulenta (Netherlands) 22: 43. 1940 April, 1940
IPNI (IK) - blossfeldii (Werderm.) Buining -- in Succulenta, xxii. 43 (1940); cf. Gray Herb. Card Cat.; Wessner inKakteenkunde, 1940, 32 (1940).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. blossfeldii (Werd.) Buin. = R. aureiflora f. rubriflora";
sign.: červené odtiene kvetov;

Mediolobivia blossfeldii (Werd.) Buin. var. blossfeldii

add.stat.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur15.htm)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: O. Šída, 1997 - Wessnerovym popisom M. blossfeldii v. compactiflora a M. blossfeldii v. nigrilongiseta z roku 1940 (pozri - aureiflora rubelliflora) vznikla priorita mena "blossfeldii" pred "rubriflora" a takto súčasne aj meno M. blossfeldii v. blossfeldii (táto taxonomická poznámka sa týka hlavne neskoršej Krainzovej kombinácie M. rubriflora v. blossfeldii, pozri - syn.1a.).

syn.1a.: Mediolobivia rubriflora Backeb. var. blossfeldii (Werd.) Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde, 1: 20, 1947 */ Sukkulentenkunde 1: 19. 1947 /
IPNI (GCI) - rubriflora Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth var. blossfeldii (Werderm.) Krainz -- Sukkulentenkunde 1: 19. 1947
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. rubriflora v. blossfeldii (Werd.) Krainz = R. aureiflora f. rubriflora";
sign.: Don., p.59 - voči Mediolobivia rubriflora - viac biele a menej hnedé tŕne, kvety skôr čisto červený tón.

Rebutia rubriflora var. blossfeldii.......(hort.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neexistuj[ca kombinácia, uvedené ako "R. rubriflora v. blossfeldii Krainz = aureiflora"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.2.: Mediolobivia aureiflora var. erythrantha Backeb. 1959.....(n. n. ?)

pub.: #, ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat. www.nopal.ru/Rebutia ("Rebutia aureiflora v. erythrantha Backeb. 1959");
nom.: [eritrantcha], erythranthus - s červeným kvetom; podľa char. čisto červeného sfarbenia kvetov M. blossfeldii

Rebutia aureiflora var. erythrantha.....(hort.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. erythrantha"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.2a.: Mediolobivia erythrantha Backbg. n. n.

pub.: C. Backeberg, #, dat - Fearn & Pearcy 1981 - "M. erythrantha Backbg. nomen nudum = R. aureiflora f. rubriflora"

Rebutia erythrantha Bckbg........(hort.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neexistujúca kombinácia, uvedené ako "R. erythrantha Bckbg. = aureiflora"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.3.: Mediolobivia rubriflora Backeberg 1935* 1936

descr.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, p.415, 1935 */ Kaktus-ABC, 247, 415, 1935 /
IPNI (GCI) - rubriflora Backeb.
IPNI (GCI) - rubriflora Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 247, 415. 1936 [12 Feb 1936]
IPNI (IK) - rubriflora Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 247, 415. 1936 [12 Feb 1936]
adnot.: dat. rok publik. 1935 - Donald, p.64;
O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur15.htm, Rod Rebutia 1997);
Fearn & Pearcy 1981 - "M. rubriflora Backbg. = R. aureiflora f. rubriflora";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;
typ.: coll.: ? #
nom.: lat. ruber - červený, rubriflorus - červenokvetý, rubriflora - červenokvetá
sign.: Šída, RR 97 - voči R. blossfeldii - odlišná farba tŕňov, kvety modrasto červené.
Don., p.59, 60 - farebný tón kvetu  fialovo červený (magenta). Prevážne guľovitý vzrast s dlhšími odstávajúcimi (prevážne hnedými ?) tŕňmi.
foto 1.: (orig. pub. typ.)#

Rebutia rubriflora (Backbg.) Marshall & Bock comb. nud.
Rebutia rubriflora.....(hort.)

comb.: W. T. Marshall, T. M. Bock, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. rubriflora (Backbg.) Marsh. & Bock comb. nud. = aureiflora f. rubriflora";
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené ako "R. rubriflora Bckbg. = aureiflora" - neúplné meno;
foto 1.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
foto 1.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 1.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Mediolobivia)
(R. aureiflora / R. rubriflora; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ aureiflora_6531.jpg
Comment.: Niektorá zo stabilných červenokvetých variet (najskôr aureiflora blossfeldii). V roku 2010 snímok premenovaný a presunutý pod meno "aureiflora f. rubriflora" (tam, 3b.) 

syn.3a.: Mediolobivia aureiflora (Backeb.) Backeb. var. rubriflora (Backeb.) Backeb. 1959

stat.comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae (Backeberg), 3 : 1490, 1959
IPNI (GCI) - aureiflora var. rubriflora (Backeb.) Backeb. -- Cactaceae (Backeberg) 3: 1490. 1959
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. aureiflora v. rubriflora (Backbg.) Backbg. = R. aureiflora f. rubriflora";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;
sign.: Backeb., KL 1966, p.270 -  Telo silne zelené; Štetinovité tŕne dlhšie, hnedasté, niekedy (časom) jeden stredový, trochu tuhší alebo tmavší; Kvet viacmenej modrasto červený, svetlejší alebo tmavší.
foto 1.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 157)
(Mdl. aureiflora v. rubriflora);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 157.jpg
Comment.: non rubriflora, = rubelliflora (tam snímok identickej rastliny)
foto 2., 3.: L. Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 224, 225)
(Mdl. aureiflora v. rubriflora);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 224.jpg, 225.jpg
Comment.: dva snímky exempláru - červený kvet, vonk. okv. lístky s fialovými tónmi, telo tmavozelené.
foto 4., 4a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia aureiflora v. rubriflora);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia aureiflora v. rubriflora,,..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia aureiflora v. rubriflora,.jpg
Comment.: krátky oranžočervený kvet, biele dlhé otrnenie
foto 5., 5a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia aureiflora v. rubriflora);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia aureiflora v. rubriflora,,..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia aureiflora v. rubriflora,.jpg
Comment.: veľký oranžovočervený kvet s ružovkastou kv. rúrkou, žltkasté až hnedé otrnenie, červenejúce telo
merc. Chrudim & other: ChK 89p3336.2, 90p3336.2 (M. aureiflora v. rubriflora);   SeedS 2000 (M. aureiflora v. rubriflora);   KK-DK 2002 S-F707 (M. aureiflora v. rubliflora);
merc. Fischer: LF 2007 S-18ME,  LF 2010 S-35ME, LF 2011 S-119ME (M. aureiflora v. rubriflora);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. aureiflora v. rubriflora);

Rebutia aureiflora var. rubriflora......(hort.)
Rebutia aureiflora var. rubriflora Buin. & Don. #

comb.: A. F. Buining, J. D. Donald, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. aureiflora v. rubriflora (Backbg.) Buin. & Don." - neznáma kombinácia;
Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. rubriflora"

syn.3b.: Rebutia aureiflora Backeb. f. rubriflora (Backeb.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 100, 1963
IPNI (GCI) - (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 100. 1963
IPNI (GCI) - (Backeb.) Buining & Don
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. aureiflora f. rubriflora (Backbg.) Buin. & Don. (1935) Kaktus ABC. 247 ";
Gröner, Götz, 2000 - stotožňujú toto meno s R. aureiflora f. kesselringiana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. aureiflora;
foto 1.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Mediolobivia)
(R. aureiflora f. rubriflora; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ aureiflora_rubriflora_DSCN6531v.jpg
Comment.: telo guľovité tmavozelené červenejúce, tŕne biele krátke odstávajúce na bielych areolách, kvet v strede červený na okrejoch modrastočervený, nitky ružové, prašníky svetložlté, čnelka maslová, blizny biele = okrem tŕňov (možná premenlivosť) kvetom a tvarom tela zodpovedá M. rubriflora Backeb.
foto 2., 2a., 2b.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. aureiflora f. rubriflora; V. Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/ aureiflora_rubriflora_1.jpg (obr.02), @/ aureiflora_rubriflora_2.JPG (obr.03), @/ aureiflora_rubriflora_3.JPG (obr.04),
Comment.: telo tmavozelené, krátke biele mierne odstávajúce tŕne na bielych areolách, kvet červený na ružovom podklade v hrdle bledý, kv. rúrka krátka takmer biela ružovkastá s tmavými šupinami, nitky bledoružové?, prašníky svetložlté, čnelka a blizny maslové = zodpovedá viac červenokvetej R. blossfeldii Werd.

syn.3c.: Rebutia aureiflora subsp. rubriflora.....(hort.?, sensu Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT3.htm (Galería del Socio IV-III >> find item)
(R. aureiflora ssp. rubriflora);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_aureiflora_rubriflora_02.jpg
Comment.: fialové tóny na vonkajších okv. lístkoch - rastlina blízko ku forme "kesselringiana"

syn.4.: Mediolobivia albiseta var. rubriflora Frič n. n.......(hort.)

pub.: #? - dat. Fearn & Pearcy 1981 - "M. albiseta v. rubriflora Frič nomen nudum = R. aureiflora f. rubriflora"" 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

Rebutia albiseta var. rubriflora......(hort.)

pub.: #? - dat. Cactus Club Hokuriku 2004 - "R. albiseta var. rubriflora Fric 35"
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.5.: Mediolobivia aureiflora var. carminata (Backeb.) Backeb. 1959.....(n. n.?)

comb.stat.: C. Backeberg, #, 1959
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat. www.nopal.ru/Rebutia ("Rebutia aureiflora v. carminata Backeb. 1959"); Pravdepodobná (neoverená) kombinácia a nový status pre skorší popis M. carminata Backeberg ex Krainz 1947 uvádzaná aj ako Rebutia carminata (hort.).

Rebutia aureiflora var. carminata......(hort.)

pub.: # hort., dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. carminata"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.5a.: Mediolobivia carminata Backeberg ex Krainz 1947 nom.inval.
syn.5a.: Mediolobivia carminata Backbg. ex Krainz n. n.

descr.: / Backeberg ex Krainz, Sukkulentenkunde: Jahrbuch Schweiz. Kakt.-Gessellschaft. 1. 20, sine descr. lat., 1947 /
IPNI (IK) - carminata Backeb. ex Krainz -- Sukkulentenkunde i. 20 (1947), sine descr. lat.
typ.: /coll.: ? #, /
nom.: [karmináta], podľa farby kvetu, lat carmineus = carminatus - karmínový, fialovo červený, modrasto červený; kvet - carminiflorus. podľa char. odtieňa kvetov = M. rubriflora  
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. carminata Backbg. ex Krainz nomen nudum = R. aureiflora f. rubriflora"
sign.: podľa Donaldovho popisu (farebný tón kvetu fialovo červený (magenta)
foto.: (orig. pub. typ.) #
merc.:

Rebutia carminata Bckbg........(hort.)
Rebutia carminata.......(hort.)

pub.: # hort., dat. - Burmeister 2000 (alles-ist.relativ.de/jens.burmeister/kakteen/) pozmenené ako "R. carminatha" (pozri - podob. meno - carminantha);
Cactus Club Hokuriku 2004, neexistujúca kombinácia, uvedené ako "R. carminata Bckbg. = aureiflora"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
merc.: Haage 99 R (R. carminatha N.) ??, > pozri - carminantha;

syn.6.: Mediolobivia aureiflora var. hartlingiana n. n......(hort.)
syn.6a.: Mediolobivia aureiflora var. haertlingiana hort. n. n......(hort.)

pub.: C. Backeberg, Die Cactaceae, 3: 1492, 1959 "hartlingiana";
adnot.: J. Donald, Ashingtonia, 1976 (cit. cz preklad Členenie Rodu Rebutia, p.63) - synonymum R. a. f. aureiflora;
Fearn & Pearcy 1981 - "M. aureiflora var. haertlingiana hort. nomen nudum = R. aureiflora f. rubriflora";

Mediolobivia hartlingiana Borg.....(n. n.?)

pub.: J. Borg, Cacti (Borg), 1937 ?;  Borg = ? dat. Fearn & Pearcy 1981 - neisté priradenie niektorému popisu Rebutia
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: prof. John Borg (*1873 +1945)
nom.: /Hartling ? #/

Rebutia haertlingiana.....(n. n.?)

pub.: # hort.?;  (pozri - colls., Wenzel 1604 = aureiflora) dat - Cactus Club Hokuriku 2004, 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: /Haertling ? = Härtling ?/

colls. ?: (Blossfeld -> Backeberg, Werdermann typ);
colls. Frič: Frič 35 (albiseta rubriflora);
colls. Ritter: FR 405 (sarothroides / blossfeldii ? -> Hymenorebutia?);
colls. Wenzel: Wenzel 1604 (haertlingiana - aureiflora - aureiflora f. rubriflora);


collp.:

ruberiflora
(pozri - rubriflora ?) (pozri - rubelliflora ?)

Mediolobivia ruberiflora.....(hort. mut., ident.?)

adnot.: Pokiaľ ide o obsah hort. mena "ruberi-", môže ísť o R. aureiflora f. rubriflora (pozri R. blossfeldii); Iná možnosť vzniku mena je fonetická skomolenina R. aureiflora f. rubelliflora.
merc.: DRS 2000 S (M. ruberiflora);

rubliflora
(pozri - rubriflora Backeb.) (pozri - rubelliflora ?)

Mediolobivia aureiflora var. rubliflora.....(hort. mut., ident.?)

adnot.: V katalógu semien Dv. Králové 2002 pravdepodobne fonetická skomolenina M. aureiflora v. rubriflora (rubriflora Backeb. = aureiflora f. blossfeldii Don.)

 top of page