return to the main list
FR 405 (RITT 405)
(pozri - Ritter_s) (pozri - sarothroides) (pozri - blossfeldii?) (pozri - Lobivia?)
(pozri - aureiflora_s) (pozri - blossfeldii_s) (pozri - Volcán)

coll.: F. Ritter, Argentína, Jujuy, severne od Volcán  (loc. - pozri cit. Donald versus Šída), #

Mediolobivia sarothroides.....(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia aureiflora f. blossfeldii.....(Donald ident., dat. Donald 1976)
Mediolobivia spec......(hort., dat. Uhlig 2001)
Rebutia sarothroides Werd. FR 405 = aureiflora 'sarothroides'.....(hort. contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia aureiflora var. sarothroides.....(hort., dat. C-Babula 2007)
Hymenorebutia spec......(ident., dat. Ritter)
Lobivia sp.....(Ritt. numbersdat. RM FND 2011)

adnot.: J. Donald, p.58-60 - (dat., lokalita - východne od Quebrada de Escoipe, prov.Salta)?;    O. Šída, RR 97 - (FR dat., lokalita Volcán);   Ralph Martin FND - (FR dat. - Hymenorebutia, lokalita - N. Volcan, high altitudes);
Šída, RR 97 - pôv. identifikované ako M. sarothroides.  "Vysoké polohy severne od Volcán"
Donald, p.59 - (cit.) - "vychádza ako červenokvetá varieta M. elegans, už identifikovaná ako sarothroides, avšak pokladám ju za R. blossfeldii. Stabilná forma, dobre reprodukovateľná zo semien."
FR 405 nie je v zozname poľných čísel Rittera v rámci Rebutia s.l. z dôvodu zaradenia ku Hymenorebutia. V lokalite podľa Donalda je značný rozpor a aj jeho opis R. aureiflora sarothroides (tam) nezodpovedá opisu C. Backeberga - čo by mohlo nasvedčovať že pod číslom FR 405 mal J. Donald k dispozícii asi úplne inú rastlinu (priľahnuté krátke otrnenie), pravdepodobne ale rovnako stabilnú formu R. aureiflora blossfeldii. (pozri  tiež údaje u FR 407, FR 935 a WR 522).
sign.: (U) - kvety červeno oranžové;
foto 1.: Andreas Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Sarathtroides Fr 405) detail....V prilohe - Wessner9 @/
Comment.: unikátna rastlina na rozhraní M.(L.) euanthema (kvet) a M. aureiflora (telo). Zodpovedá približne popisu C. Backeberga pre M. sarothroides v Kakt. Lexikone (1966)
merc. Uhlig: U 2001 S (Mediolobivia spec. FR 405) sarathroides lt. Ritter, Blüte rotorange; nach altem Material ist sarathroides jedoch andere Art;
merc. Koehres: GK 2008 S-1130 (Mediolobivia sarothroides FR 405);
merc. Wessner: AWK 2009 S (M. sarahtroides FR 405);

collp.:
 top of page