return to the main list
rubriflora_s

Výskyt mena rubriflora:

nom.: [rubriflóra], lat. ruber, rubra - červený, červená; rubriflorus - červenokvetý, rubriflora - červenokvetá

REB
 • Rebutia graessneri var. rubriflora Fric 099......(pozri - graessneri, pozri - Fric #)
 • Rebutia krainziana var. rubriflora.....(cv.'červený kvet', 'red flower', pozri - krainziana)
AYL DIG
 • Digitorebutia steinmannii var. rubriflora (RAUSCH).......(nom. prov. ident. Rausch, pozri - WR 494,)
 • Mediolobivia atrovirens var. rubriflora.....(hort., n. n.?)
 • Mediolobivia steinmannii var. rubriflora Rausch n. n.......(ambig., pozri - dolu)
 • Rebutia steinmannii var. rubriflora......(pozri - WR 454 - eucaliptana, WR 494,)
 • Rebutia steinmannii var. rubriflora n. n.......(pozri - WR 494,)
SET

SUL
 • Sulcorebutia cylindrica Donald var. rubriflora.....(syn. Sulcorebutia, Weingartia, pozri - cylindrica)
 • Sulcorebutia cylindrica var. rubriflora.....(sensu Donald, pozri - HS 65 ?,)
SUL ? WEI
 • Sulcorebutia rubriflora Knize n. n......(pozri - S. torotorensis, pozri - KK 1593 - Corryocactus matucanensis Ritt.)
 • Sulcorebutia torotorensis (rubriflora)......(pozri - S. torotorensis, pozri - KK 1985,)
 • Weingartia rubriflora.....(pozri - KK 1985, Köhres 07,)
 • Weingartia rubriflora Card......(pozri - S. torotorensis, pozri - KK 1985,)
 • Weingartia rubriflora ex Köhres.....(pozri - torotorensis, pozri - #, Köhres 07 ?,)
 • Weingartia rubriflora Knize n. n......(pozri - S. torotorensis, pozri - KK 1593 - Corryocactus matucanensis Ritt.)
 • Weingartia (rubriflora) torotorensis.....(pozri - KK 1985,)
WEI
 • Weingartia trollii cv. rubriflora.....(hort., pozri - trollii)
 
Rebutia (Aylostera) rubriflora

Rebutia rubriflora.....(hort. ambig.)

adnot.:
foto 1., 2.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 67, pos 792, 793)
(R. rubriflora) pid 781, 783;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: Aylostera, forma R. fiebrigii
merc.:
steinmannii rubriflora
(pozri - rubriflora_s) (pozri - WR 454) (pozri - WR 494)

Mediolobivia steinmannii var. rubriflora Rausch n. n......(ambig.)

pub.: W. Rausch, dat. Fearn & Paercy 1981 - "M. steinmannii v. rubriflora Rausch nomen nudum" bez uvedenia spojitosti s konkrétnym nálezom;
 top of page