main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
duursmaiana versus duursmana
(pozri - aureiflora_s)
  • Rebutia aureiflora Backeb. f. duursmana (Backeb.) Šída 1997
stat.comb.nova.emend.: O. Šída, Rod Rebutia, p.23, 1997 (duursmaiana => duursmana)
(tiež O. Šída, 2001, www) emend. pri stat. et comb. nova
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. Obsahuje ale orig. Backebergov tvar "duursmaiana" na rozdiel od skutočne publikovaného tvaru.
nom.: [dúrsmana], upravené orig. meno podľa pravidiel ICBN.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - forma  (R. aureiflora v. aureiflora) s menšími oranžovými kvetmi.
Donald, p.,58, 62 - kvet 30mm dlhý, 30mm široký. Voči elegans - väčšie a silnejšie hrboly a väčšie areoly, menej špirál rebier a väčšie kvety. Bez výnimky biele otrnenie.
adnot.: Donald, p.58 - stabilná iba pri vegetatívnom množení. V kultúre bez významných rozdielov voči R. aureiflora f. aureiflora. Synonymum R. a. f. aureiflora.
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)
  • Rebutia aureiflora Backeb. f. duursmaiana (Backeb.) Šída 1997
stat.comb.: / O. Šída, Rod Rebutia: 23, as 'duursmana': 1997 /
IPNI (IK) - f. duursmaiana (Backeb.) Šída -- Rod Rebutia: 23 (1997), as 'duursmana';
  • Rebutia aureiflora Backeb. f. duursmaiana (Backeb.) Buin. & Don. #
stat.comb.: A. F. H. Buining, J. D. Donald, # (1963 ?) - dat. Fearn & Pearcy, 1981 - "R. aureiflora Backbg. f. duursmaiana (Backbg.) Buin. & Donald (1934) Blatt. f. Kakteenf. 9" - nový status s citovaním basionymu;
IPNI - tento záznam (ku 2. 2012) databáza neobsahuje;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. aureiflora f. duursmaiana (Backbg.) Buin. & Don. (1934) Blatt. f. Kakteenf. 9" - loc.: Salta, Yacones, tax.: Rebutia Section II Mediolobivia Subsection I Setirebutiae;  Zaujímavosťou je, že kombinácia R. a. f. duursmaiana bola podľa IPNI platne publikovaná až v roku 1997, kde však autor O.Šída použil opravené meno "duursmana". Tu ale ide údajne o neznámu kombináciu Buininga a Donalda;

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 25. Aureiflora, spec. 74b.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 1. Aureiflora, species 1a.

cat.: (aureiflora)
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'R. einsteinii v. aureiflora' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre M. aureiflora (Bkbg.) Bkbg. a jej variety, pre M. duursmaiana Bkbg, M. rubelliflora Bkbg., M. rubriflora Bkbg. a R. sarothroides Werd.;
Pilbeam, 1997 - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. aureiflora;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. aureiflora;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia duursmaiana, a nové synonymum Setirebutia duursmana;

bas.: Mediolobivia duursmaiana Backeberg 1934

descr.: C. Backeberg, Blätter für Kakteenforschung, 1: 9(2?), 1934 / Blatter Kakteenforsch., Pt. 9, [p. 6]., 1934 /
IPNI (GCI) - Blätt. Kakteenf. 1934(9): [6] genus 58, sp. 6 (fig.).
IPNI (IK) - Blätt. Kakteenf. 1934, Pt. 9, [p. 6].
typ.: cv.? #
nom.: [dúrsmajána], /G. D. Duursma, +1969, holandský znalec kaktusov, redaktor časopisu Succulenta/
adnot.: IPNI - rovnaké druhové meno použil neskôr C. Backeberg pre Lobivia duursmaiana Backeb. 1936 -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 233, 414. 1936 [12 Feb 1936] / Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 233, 414. 1936 [12 Feb 1936]
Fearn & Pearcy 1981 - "M. duursmaiana Backbg. = R. aureiflora f. duursmaiana" - zaujímavosťou je tu stotožnenie s kombináciou publikovanou až v roku 1997 (duursmana?), t.j. ide o skoršiu kombináciu Buininga a Donalda (1963 ?);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1934)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

Rebutia duursmaiana Bckbg........(hort., mix. ident.)
Rebutia duursmaiana (Bckbg.) Marshall & Bock comb. nud.

comb.: W. T. Marshall, T. M. Bock, # - Thor Methven Bock
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. duursmaiana (Backbg.) Marshall & Bock. comb. nud. = aureiflora f. duursmaiana";
 Cactus Club Hokuriku 2004 - neexistujúca kombinácia, uvedené ako "R. duursmaiana Bckbg. = aureiflora" - toto nepresne uvedené meno sa týka orig. popisu z roku 1934 pod Mediolobivia;

syn.1.: Mediolobivia aureiflora (Backeb.) Backeb. var. duursmaiana (Backeb.) Backeb. 1959

stat.comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae (Backeberg), 3: 1492, 1959
IPNI (GCI) - aureiflora var. duursmaiana (Backeb.) Backeb. -- Cactaceae (Backeberg) 3: 1492. 1959
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. aureiflora v. duursmaiana (Backbg.) Backbg. = R. aureiflora f. duursmaiana";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;
sign.: Backeb., KL 66, p.270 - Telo často hore omladené, prevážne čierno fialovo tónované; Okrajových tŕňov asi 10-12, dlhých až asi 5mm, veľmi tenké (riedke), sklovito biele; Stredový 1, dlhý asi 3-4mm; Kvet štíhlo lievikovitý.
foto 1.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(M. aureiflora v. duursmaiana);.....V prilohe - Snowarski @/ 070524-8224.jpg
Comment.: semenami generovaná forma nezodpovedá Backebergovmu popisu - oranžový kvet a krátke tŕne zapadajú očakávane do premenlivosti v popise aureiflora var. aureiflora.
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. aureiflora v. duursmaiana);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.)
merc. Chrudim & other: ChK 93p3333.0 (M. aureiflora var. durschmaiana);   DKE 98 S-1172 (M. aureiflora v. duursuanniana);   KK-DK 2001 S-43.6 (M. aureiflora v. duursmaiana);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1935 (aureiflora var. duursmaniana);
merc. Fischer: LF 2007 S-12ME,  LF 2010 S-23ME (M. aureiflora v. dursmaniana); LF 2011 S-112ME (M. aureiflora v. dursmanniana);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia aureiflora v. dursmaniana);

Rebutia aureiflora var. duursmaiana.....(hort.)

pub.: #, dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná kombinácia, uvedené ako "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. duursmaiana"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: šírené sú hlavne mutované tvary s nesprávnym obsahom "dumann" alebo "dursmann" alebo "dursmann" a iných.
merc. Lodé: Lodé 99 S-1055 ( �"NEW !" R. aureiflora v. dumanniana; AG);

colls.?: (Backeberg (typ);
colls. Rausch: WR 158 (aureiflora f., - v. duursmaiana?), WR 680 (var. duursmaiana ? -> elegans);


collp.: Napriek údajom o nemožnosti zo semien získať túto formu trvale existujú takéto obchodné ponuky. Pravdepodobne pod dojmom nových zberov takto niekde identifikovaných.

durschmaiana

Mediolobivia aureiflora var. durschmaiana.....(hort. mut. "Duurschma")

adnot.: V katalógu semien Chrudim ChK 1993 použité skomolené meno - neopakovaná ponuka.

dumanniana

Rebutia aureiflora var. dumanniana.....(hort. mut. absurd., non "Dumann")

adnot.: Prepisovaním skomolené meno v katalógu semien Cactus Lodé 1999. Pravdepodobne pôvod pozri WR 158. Pozri tiež Donaldovu poznámku o generovaní.

duursuanniana

Mediolobivia aureiflora var. duursuanniana.....(hort. mut., litt."m", non Duursuann)

adnot.: Skomolenina v katalógu semien DKE (Klub Debrecín) 1998.

duusmanniana
(pozri - duursmaiana, duursmana) (pozri - WR 158)

Rebutia aureiflora duursmanniana WR 158.....(hort. mut., non "Duursmann")

adnot.: Upravené meno v obrazovej databáze Rebutialand (agy.kaktus.hu) 2006.

duursmaniana

Mediolobivia aureiflora var. duursmaniana.....(hort. mut., non "Duursman")

adnot.: Upravenina v katalógu semien SB-C (Succulenta Brabant-Cactussen) 2006.

dursmaniana

Mediolobivia aureiflora var. dursmaniana.....(hort. mut., non "Dursman")

adnot.: Upravenina v katalógu semien LF 2007 (Fischer).

 top of page