return to the main list
euanthema_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 27. Euanthema (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 3. Euanthema (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Euanthema:

adnot.: Racionalizačné návrhy spájajú (Anderson) R. euanthema euanthema, R. euanthema oculata, R. euanthema fricii a R. euanthema tilcarensis pod popis druhu R. aureiflora Backeb.. R. tilcarensis je novo zaraďovaná (Hunt) pod R. gonjianii ako poddruh R. einsteinii. Celá doterajšia nesúrodá skupina (teraz iba R. aureiflora, R. gonjianii plus historická R. pilifera Frič) sa potom môže plynule začleniť pod R. einsteinii Frič.


foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. euanthema) id=104908; .....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb038.jpg
Comment.: rôzne formy R. euanthema, v centre dvojfarebné kvety podobné popisu L. oculata
foto 2.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia)
(Rebutia spec.); .....V prilohe - jnotias @/ 150468861fLZtYB_ph.jpg
Comment.: jedna neurčená rastlina s char. radu Euanthema. Snímok je osvetlením farebne deformovaný. Najbližšie popisu var. tilcarensis.

Výskyt mena euanthema:

nom.: [eu-antchéma], gr. eu - dobre, výborne, gr. anthos - kvet, lat. euanthema - s peknými kvetmi, výborne kvitnúca
adnot.: niekedy sa meno objavuje v skomolených podobách "auranthema", "oenanthema" (non SCRB ! oenantha), "eunanthema" (Kníže), napr. - "eunanthema occulta" alebo dokonca "evanthema". Pod menom "euanthema" sa vyskytujú aj niektoré nálezy KK inde priraďované ku druhom zo sekcie Digitorebutia.

SET & DIG
 top of page