main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
fuauxiana
(pozri - atrovirens_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - euanthema_s)
  • Rebutia fuauxiana (Backeb.) Šída 1997
comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.28, 1997 / Rod Rebutia: 28: 1997 /
IPNI (IK) - (Backeb.) Šída -- Rod Rebutia: 28 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/fua1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. fuauxiana);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: Semená s týmto menom pod Mediolobivia rozširoval unikátne Debrecen klub. (pozri - bas.); Snímok (image id=179) do fotogal. 2010 nebol už zaradený
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
foto 3.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Rebutia >> find item - al)
(R. fuauxiana);....V prilohe - Lakerveld9 @/ R_fuauxiana (id=1417)
Comment.: červený resp. červeno oranžový kvet, priľahnuté svetlé hnedasté otrnenie na temene odstávajúce, viditeľné rebrá (max.13) rozpadnuté do malých hrbolov. Celkovo rastlina na rozhraní pygmaea - atrovirens - steinmannii.
merc.: (pozri - Mediolobivia)
  • Rebutia fuauxiana (Backbg.) Backbg. #
comb.: C. Backeberg, # ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. fuauxiana (Backbg.) Backbg. = pygmaea f. fuauxiana" - neznáma, údajne Backebergova kombinácia; 
  • Rebutia fuauxiana Bckbg. status doubtful......(hort. sensu Preston-Mafham 1997)
pub.: C. Backeberg, #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje (pozri - M. fuauxiana = R. spec.)
adnot.: Cactus Club Hokuriku 2004 - v databáze "R. fuauxiana Bckbg. = pygmaea f. fuauxiana" - hort. neúplný údaj

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 35. Atrovirens, sp. 122.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 10. Atrovirens, species 3.

cat.: ?
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú "=status doubtful" ku menu M. fuauxiana Bkbg.;
Pilbeam, 1997 - R. fuauxiana a R. pygmaea f. fuauxiana - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradené Rauschom (neisto) ku R. euanthema;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia spec.;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Mediolobivia fuauxiana, pygmaea fuauxiana (sensu Backeb, Donald), a tiež nové euanthema fuauxiana (sensu Rausch);

bas.: Mediolobivia fuauxiana Backeberg 1956 1957*

descr.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 1: 31, 1956 */ Descr. Cact. Nov. 31., 1957 / ?
IPNI (GCI) - Descr. Cact. Nov. 31. 1956
IPNI (IK) - Descr. Cact. Nov. 31 (1957)*.
typ.: /coll.: ? # , ampl.: Blossfeld/
nom.: [fuauksiána], /Lex Fuaux [fjuo:gz], pestovateľ kaktusov, Rosanna, Austrália./
adnot.: dat. rok publik. 1956 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/fua1.htm);
Feran & Pearcy 1981 - "M. fuauxiana Backbg. = R. fuauxiana";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia spec.;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/fua1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Backeb., KL 66, p.271 - Telo podlhovasté, tvoriace malé skupiny; Rebier asi 13, zreteľne poznateľné, hrany často ostré; Tŕne na temene silne odstávajúce, asi 7-9, krátke, menej štetinovito jemne pôsobiace, belavé, neskôr tmavšie; Kvet značne veľký, kotúčovito rozprestrený, čisto oranžovo červený. - Domovina ?
foto 1.: (orig. pub. descr. 1956) #
foto 2.: Andreas Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Fuauxiana) detail....V prilohe - Wessner9 @/ 1-mediolobivia_fuauxiana.jpg
Comment.: =, 13 rebier, krátke jemné tŕne, biele oválne areoly, kvet oranž. červený
foto 3., 4.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 450, 451)
(Mdl. fuauxiana);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 450.jpg, 451.jpg
Comment.: dva snímky exempláru - Unikátny kvet, okv. lístky zaokrúhlené hnedastooranžové na ružovom základe, tmavšie na koncoch, ružové nitky, sv.zelené blizny pod úrovňou najvyšších prašníkov, telo tmavozelené, ostré rebrá (11-13?), areoly malé okrúhle s trochou biele vlny, okrajové tŕne biele, tmavý stredový smerom hore - zodpovedá Backb. popisu až na intenzitu farby kvetu, ktorá je podľa všetkého menlivá v istom rozsahu.
merc. Debrecen: DKE 98 S-1182 (M. fuauxiana);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1937 (M. glauxiana);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00648, AWK 2009 S (M. fuauxiana);

syn.1.: Aylostera fuauxiana......(hort.)

pub.: # hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004 - neexistujúca kombinácia uvedená neúplne v podobe "R. pygmaea f. fuauxiana Buin. & Don. = A. fuauxiana"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.2.: Rebutia pygmaea (Fries) Br. et R. f. fuauxiana (Backeb.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 102, 1963 / Sukkulentenkunde, 7/8: 103, 1963 /
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Britton & Rose f. fuauxiana (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 103. 1963
IPNI (GCI) - pygmaea (R.E.Fr.) Britton & Rose f. fuaxiana (Backeb.) Buining & Don
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pygmaea f. fuauxiana (Backbg.) Buin. & Don. (1956) Descr. Cact. Nov. 131";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia spec.;

colls. ?: Blossfeld - (Backeberg typ);
colls. Lau: L 520 (costata ? fuauxiana ? - euanthema oculata);


collp.:

glauxiana
(pozri - fuauxiana)

Mediolobivia glauxiana.....(hort. deform.?, n. n.?)

adnot.: pravdepodobný pôvod mena pri odpisovaní rukopisu - katalóg Succulenta Brabant-Cactussen 2006

 top of page