return to the main list
KK 798
(pozri - Kníže_s) (pozri - pectinata) (pozri - pectinata_s) (pozri - euanthema ?) (pozri - euanthema_s)
(pozri - pygmaea) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - Machacamarca) (pozri - Huari) (pozri - Challapata)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Oruro, Machacamarca (?), 4000m  (Kníže: Huari  4000m in 1977 list // Challapata 3800m in 2005 list )

Mediolobivia pectinata var. Oruro, Machacamarca, 4000m, Bolivia.......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia pectinata var. Oruro.....(KK, dat. Šída 1997)
Mediolobivia pectinata.....(Kníže numb., dat. RM FND)
Rebutia pygmea .....(hort. mut., dat. Laroze 2000)
Lobivia euanthema.....(hort., dat. MG)
Mediolobivia eunanthema.....(hort. mut., dat. ChK 2004)
Rebutia euanthema Buin. & Don. KK 798 = M. euanthema.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia pectinata (Backbg.) Backbg......(Kníže in 2005 list)
Mediolobivia euanthema.....(hort., dat. C-Babula 2007)
Mediolobivia pygmaea.....(hort., dat. Fischer 2009)

adnot: O. Šída, RR 97 - (KK dat. - pectinata v. Oruro);    Ralph Martin FND - (KK dat. M. pectinata, lokalita - Machacamarca / Huari - 1977);
Podľa textu v práci Šída, RR 97, p.101, identické provizórne meno "pectinata var. Oruro"  dostal aj zber KK 978 ?!. Vzájomne pomiešané ? Zber KK 978 bol Knížem stotožnený s "M. pectinata v. huarinensis Knize n. n."      V dep. Oruro sú známe štyri obce s menom Machacamarca, z čoho je reálna jedna, 22km južne od Oruro. Keďže Huari (dep.Oruro) leží 96km južnejšie, lokalita v zátvorke sa asi týka zberu KK 978. V roku 2005 K.Kníže lokalitu už uvádza pri Challapata ! Takéto dodatočné zmeny lokality hovoria o vážnych evidenčných zmätkoch od počiatku.
Zaradenie Mesa Garden v zmysle Pygmaeae - Euanthemae Backeb.
sign.: Knížeho identifikácia podľa popisu M. pectinata (Backbg.) Backbg., non M. euanthema Backeb.!;  (MG) - hlboký kužeľovitý koreň, červený kvet;
foto 1.: Alain Laroze, 2000 - www.cactuspro.com/images/img329.jpg
(Rebutia pygmea KK 798);.....V prílohe - Cactuspro2 @/ img329.jpg
foto 1.: Alain Laroze, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R2)
(Rebutia pygmea KK 798);.....V prílohe - Cactuspro3 @/ 329.jpg
foto 1.: Alain Laroze, Au Cacti Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (photos R3)
(Rebutia pygmaea KK 798);
Comment.: tento vzhľad kvetu môže vyvolávať dojem L. euanthema
foto 2.: A. Sosnovskij, in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Mediolobivia >> find items, imgid=2070);
(M. euanthema KK 798; N. Fedjukin, sem. MG);.....V prilohe - Cactus_Love @/ big2070.jpg
foto 2.: A. Sosnovskij, in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 143 > find items) imgid=2070;
(M. euanthema KK 798; N. Fedjukin, sem. MG);.....V prilohe - Cactus_Love @/ 2070.jpg
Comment.: ??, pectinata, pygmaea, KK 798 ?, pozri oranžová - KK 978
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-535.65, R-535.65 (Lobivia euanthema KK 798, Machacamarca, 4000m) deep taproot, red fl.;
merc. Chrudim: ChK 2004p3353.30 (Mediolobivia eunantheme KK 798, Machacamarca);  ChK 2005p3353.30 (Mediolobivia eunanthema KK 798, Machacamarca);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia euanthema KK 798);
merc. Fischer: LF 2010 S-271ME, LF 2011 S-241ME (M. pygmaea KK 798);

collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 2004p5026.10 (Mediolobivia euanthema KK 798 - orig. ?)

sign.: (Výsev 2005) Semená typ Digitorebutia, matne čierno hnedé, symetrické dlhé asi 1mm.

 top of page