return to the main list
KK 978
(huarinensis > huariensis)

(pozri - Kníže_s) (pozri - pectinata_s) (pozri - huarinensis_s) (pozri - huariensis_s)
(pozri - steinmannii) (pozri - steinmannii_s) (pozri - Huari_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Oruro, Huari, 4000m (3800m in 2005 KK list)

Mediolobivia spec. Huari, 4000m, Bolivia.....(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia spec......(hort., dat. Chrudim 1992)
Rebutia pectinata var. Oruro.....(KK?, mix. ident.?, dat. Šída 1997) > pozri - KK 798
Mediolobivia huarinensis Knize n. n., 4000m.....(KK numbers, dat. RM FND)
Mediolobivia sp.(= M. huarinensis n. n.?).....(KK?, dat. Uhlig 2001)
Mediolobivia huariensis.....(hort. mut., dat. KK-DK 2001 / Bercht 2008)
Rebutia haageana Fric. & Backeb. KK 978 = pygmaea.....(hort. mix. ident.?, mix.num.?, dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > pozri - KK 798
Mediolobivia huarinensis Knize n. n., 3800m.....(dat. Kníže in 2005 list)
Mediolobivia steinmannii.....(hort., dat. C-Babula 2007 / dat. Bercht 2008)
Mediolobivia steinmannii var. huariensis......(hort. mut., dat. Fischer 2011)

adnot: O. Šída, RR 97 - (KK dat.?? - pectinata var. Oruro ??) - zámena s číslom KK 798;  Ralph Martin FND - (dat.- huarinensis, loc. - Huari, 4000m);
Identické provizórne meno "pectinata v. Oruro" dostal podľa údaja O. Šídu aj nález KK 798 ? Pravdepodobne tu ide iba o zámenu v číslach 798 - 978. Ohľadne identity - K. Kníže sa zjavne vyhýbal použítiu mena "steinmannii".
sign.: jeden z troch rovnako pomenovaných (identifikovaných) nálezov od Huari (predpokladane všetky z dep. Oruro)
foto 1.: (pozri - Mediolobivia spec. Huari)
foto 2.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item all)
(Mediolobivia huarinensis KK 978);.....V prilohe - Snowarski @/ 070524-8189.jpg
Comment.: krátkotrná krátkoválcovitá rastlina (telo pygmaea) s oranžovým kvetom so svetlejším stredom (steinmannii)
foto 3.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. huarinensis KK 978);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 2.)
foto.4.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Mediolobivia 2018 (item)
(Mediolobivia huariensis KK 978)....V prilohe @/ mediolobivia-huariensis-kk-978-20180503.jpg
Comment.:
foto.4a.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Aylostera huariensis KK 978)....V prilohe @/ 227-mediolobivia-huariensis-kk-978-20190506--2----kopie.jpg
Comment.: forma R. steinmannii
merc. Chrudim & other: ChK 92p3389.5 (Mediolobivia spec. KK 978);   Rus 2000 R (Mediolobivia sp. KK 978);   ChK 2005p3389.50 (Mediolobivia spec. KK 978);
merc. Uhlig & other:  U 2001 S (Mediolobivia sp. n. (huarinensis n. n.) KK 978, Huari, 4000m, Bolibien);    KK-DK 2001, 2002 S-F613 (Mediolobivia huariensis KK 978);
merc. Fischer: LF 2007 S-67ME, LF 2010 S-149ME (Mediolobivia huariensis KK 978);  LF 2011 S-569ME (M. steinmannii v. huariensis KK 978);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia sp. KK978);  CB 2007 R (Mediolobivia steinmannii KK978);
merc. Bercht: LB 2008 S 3213 (med huariensis KK 0978);  LB 2008 S 3303 (med steinmannii KK 0978 Huari-Huari, Bol. 4100 m);

collp.: Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S-F613 - Mediolobivia huariensis KK 978);
sign.:
foto 1.: Šuba,....V prílohe -
 top of page