return to the main list
huariensis_s
(pozri - huarinensis_s)

Výskyt mena huariensis:

nom.: [huari-énsis], podľa lokality - Huari [uari], Bolívia; 
adnot.: Jedna skupina identít by sa mala týkať nálezov K. Knížeho "huarinensis", šírené aj pod pozmenenými (opravenými) menami R. huariensis, M. pectinata v. Oruro alebo tiež M. pectinata v. huaricensis. Gramaticky upravené (opravené?) Knížeho meno v katalógu KK-DK 2001 (KK 978), tak ako uvádza aj Bot. slovník pro pěstitele kaktusů, J. Pěnčík a kol., 1984.
Druhú skupinu tvoria identity R. (M.) atrovirens v. huasiensis v niektorých katalógoch s deformovaným menom "huariensis".
AYL
  • Aylostera huariensis.....(hort., pozri - KK 1922,)
DIG
  • Mediolobivia atrovirens var. huariensis.....(hort. mix.nom., pozri - WR 313 - huasiensis, SE 207 - huasiensis, VS 380A - huasiensis, JC 112 - huasiensis,)
  • Mediolobivia huariensis .....(hort. mut., pozri - KK 978 - huarinensis Knize n. n.,)
  • Mediolobivia huariensis .....(hort. mix.nom., pozri - WR 313 - huasiensis, RH 896 - huasiensis,)
  • Mediolobivia steinmannii var. huariensis.....(pozri - KK 978,)
  top of page