return to the main list
KK 1922
(huarinensis)

(pozri - Kníže_s) (pozri - huarinensis_s) (pozri - huariensis_s)
(pozri - fiebrigii_s) (pozri - muscula_s?) (pozri - Huari_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Oruro (dep. Potosí ? Chuquisaca ?), Huari, 3200m

Mediolobivia huarinensis Knize n. n.....(ambig.??, dat. ) > mix.gen. or KK 1894
Rebutia huarinensis......(Kníže, dat. RM FND)
Rebutia huaronensis.....(hort. mut., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia huarinensis n. n. cat. name.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia huarinensis Knize n. n......(Kníže in 2005 list)
Aylostera muscula (ex huarinensis KK 1922).....(hort. mix. ident., dat. Barmon 2006) > mix. ident.MG
Aylostera huariensis.....(hort. mut., dat. Fischer 2009) - fiebrigii

adnot: Ralph Martin FND - (KK dat. ident. Rebutia, lokalita - Huari);  Pri šírení strata identity ! - MG rozširuje formu R. fiebrigii, A. de Barmonom identifikovanú aj ako R. muscula (?);
sign.: jeden z troch rovnako pomenovaných (identifikovaných) zberov od Huari (predpokladane všetky z dep. Oruro), alebo od niektorého iného Huari. KK 1922 nikdy nebol spojený s menom "pectinata", ktorým označoval K. Kníže formy R. steinmannii alebo formy R. pygmaea z Oruro.
foto 1.: Janine Hairan, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(Rebutia huarinensis KK 1922) 1924;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 1924.jpg
(Rebutia huasiensis KK 1922) 1924;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 1924.jpg
foto 1.: J. Hairan, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
Comment.: Dva chybné pokusy o identifikáciu. Na snímku Aylostera, forma R. R. fiebrigii(pozri šírené identity zberu KK 1922). Zodpovedá Donaldovmu popisu R. albipilosa!.
foto 2: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R (18) - find item - al)
foto 2: G. Marchand, 2012 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - Rebutia - al)
(Rebutia huarinensis KK 1922);.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_huarinensis_KK1922.jpg
Comment.: ??, na snímku forma R. steinmannii - pravdepodobnejšia zhoda s Knížeho originálom Mediolobivia huarinensis KK 1894 alebo bližšie formy KK 978. Knize podľa všetkého nikdy nepoužil pre svoje nálezy meno "steinmannii".
foto.3.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Aylostera 2018 (item)
(Aylostera huariensis KK 1922)....V prilohe @/ aylostera-huariensis-kk-1922--20180615.jpg
Comment.: forma R. fiebrigii podobna sirenej A. nivea;
merc. Mesa-Garden: MG 2000 S-1196.808 (Rebutia huarinensis KK 1922; Huari, 3200m);
merc. Barmon: ADB 2006 S-1408 (R.(Aylostera) muscula (ex huarinensis KK 1922; orig. MG 1196.808/97);
merc. Fischer: LF 2010 S-117AY, LF 2011 S-156AY (A. huariensis KK1922) > K. Kníže používal meno "huarinensis n. n.".

Rebutia huarinensis.....(hort., ambig., dat. OrtegaCactus 2009)

adnot.: Sem iba podľa unikátneho mena. Iba nález KK 1922 nebol spojený s Knížeho menom "pectinata", na rozdiel od iných dvoch s týmto menom.
foto 1.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(R. huarinensis);.....V prílohe - OrtegaCactus @/
Comment.: pozri - Aylostera KK 1922 (forma R. fiebrigii) zhodná so snímkom J.Hairan, 2006. V roku 2011 stránka zanikla.
merc.:

collp.:
 top of page