return to the main list
huarinensis_s
(pozri - huariensis_s)

Výskyt mena huarinensis:

nom.: [huarinénsis], podľa lokality - Huari [uari], Bolívia; predpokladane departament Oruro. Pôvodne "huarinensis" (list Kníže) alebo novo opravené "huariensis" (Bot. slovník, Pěnčík).
adnot.: všetky uvedené identity by sa mali týkať zberov K. Knížeho, šírené aj pod pozmenenými menami R. huariensis, M. pectinata v. Oruro alebo tiež M. pectinata v. huaricensis. Podľa snímkov rastlín zo zbierok sa pod menom "huarinensis" šíria najmenej tri odlišné identity. Pod huarinensis (deform. huaronensis) KK 1922 existuje forma Aylostera fiebrigii.
AYL
  • Mediolobivia huarinensis Knize n. n. .....(ambig., mix.gen., pozri - KK 1922 - Aylostera fiebrigii f.)
  • Rebutia huarinensis Knize n. n. .....(ambig., pozri - dolu, pozri - KK 1922 - fiebrigii f.)
  • Rebutia huarinensis n. n. cat. name .....(ambig., pozri dolu, pozri - KK 1922 - fiebrigii f.,)
DIG
  • Mediolobivia huarinensis .....(ambig., pozri dolu, pozri - KK 1894 - steinmannii,)
  • Mediolobivia huarinensis Knize n. n. .....(pozri - KK 978 - pectinata var., KK 1894 - steinmannii,)
  • Mediolobivia pectinata var. huarinensis .....(hort. ambig., pozri dolu)
  • Mediolobivia sp.(= M. huarinensis n. n.?) .....(pozri - KK 978 - pectinata var.)
  • Rebutia huarinensis .....(ambig., pozri dolu, pozri - KK 1894 - steinmannii,)
  • Rebutia huarinensis n. n. cat. name.....(ambig., pozri dolu, pozri - KK 1894 - steinmannii, KK 1922 - fiebrigii f.,)
 
Mediolobivia huarinensis
(pozri - huarinensis_s) (pozri - pectinata_s) (pozri - pectinata)

Mediolobivia huarinensis.....(n. n. Kníže, ambig.)
Rebutia huarinensis.....(cat. name., hort., ambig.)
Mediolobivia pectinata var. huarinensis.....(hort., KK)

adnot.: Pravdepodobne ide o niektorý z troch Knížeho zberov s označením M. huarinensis n. n.. Tieto identity sú pravdepodobne šírené aj pod zmeneným menom "huaricensis".
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia huarinensis) id=104934;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb064.jpg
Comment.: pravdepodobne jeden z troch zberov KK s týmto menom. Presnejšie KK 978 alebo KK 1894 (formy steinmannii). Telo a hlavne kvet trochu podobné aj problematickej forme pectinata ("pseudo")orurensis KK 972.
merc.: SeedS 2000 (M. huarinensis); Rus 2000 R (Mediolobivia pectinata var. huaricensis);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia pectinata v. huaricensis);
Rebutia (Aylostera) huarinensis
(pozri - huarinensis_s) (pozri - KK 1922)

Rebutia huarinensis.....(cat. name, hort., ambig., dat. OrtegaCactus 2009)

adnot.: Pravdepodobne ide o materiál (foto) z okruhu Fiebrigii šírený pod Knížeho označením KK 1922 (Rebutia huarinensis n. n.). Tento nález nebol, na rozdiel od iných dvoch s týmto menom, spojený s menom  "pectinata". KK 1922 bolo šírené údajne aj pod pozmeneným menom "huaronensis".
foto 1.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(R. huarinensis);.....V prílohe - OrtegaCactus @/
Comment.: pozri - Aylostera KK 1922 (Fiebrigii). V roku 2011 stránka zanikla.
merc.:
Rebutia huarinensis

Rebutia huarinensis.....(hort. ambig., dat. Štrauch 2007)

adnot.: Knížeho meno sa zatúlalo nejakým omylom až medzi Rebutia s.s.
foto 1., 2.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 59, pos 707 / page 60, pos 708)
(R. huarinensis) pid 704, 705;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: =R. minuscula (pozri - R. spec. Hualinchay?)
huariensis
(pozri - huarinensis_s) (pozri - KK 978)

Rebutia huariensis KK 978.....(hort. mut.)

adnot: Gramaticky upravené (opravené?) Knížeho meno v katalógu KK-DK 2001, tak ako uvádza aj Bot. slovník pro pěstitele kaktusů, J. Pěnčík a kol., 1984

huaricensis
(pozri - huarinensis_s) (pozri - pectinata_s) (pozri - KK 978) (pozri - KK 1894)

Mediolobivia pectinata var. huaricensis.....(hort. mut. ambig.)

adnot.: Skomolené Knížeho meno v katalógu rastlín Agbina (Rus 2000). Zaznamenané pri obchodnom šírení s jeho ďalším pozmeňovaním;
huaronensis
(pozri - huarinensis_s) (pozri - KK 1922)

Rebutia huaronensis KK 1922.......(mut. hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: Pozmenené Knížeho meno z neznámeho zdroja evidované v japonskej databáze mien Cactus Club Hokuriku 2004

 top of page