return to the main list
steinmannii_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 33. Steinmannii (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 8. Steinmannii (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Steinmannii:

adnot.: Šída, RR 97 - Okruh sa skladá z množstva oddelených populácií, charakteristických malou variabilitou. Napriek často malým rozdielom sú populácie výrazne oddelené bez vzájomných prechodov a krížencov aj na spol. náleziskách. Tieto populácie sa chovajú ako samostat. druhy, čo sa zvlášť často vyskytuje vo vysokohorských polohách.
Územie na rozhraní bolívijských dep. Oruro, Cochabamba a La Paz predstavuje severozápadnú a severnú hranicu rozšírenia rodu Rebutia, pričom R. steinmannii zasahuje najďalej. Ďalej sa tiahne pozdĺž pásma vysokých Ánd na juhovýchod až do sev. Argentíny. Prevážna väčšina lokalít leží v nadm. výškach 3500-4000m. Ďalší zástupcovia sekcie Digitorebutia majú náleziská južnejšie, v dep. Oruro a Potosí. Najväčšie rozšírenie a rozmanitosť má táto sekcia v hraničnom území dep. Potosí, Chuquisaca a Tarija.
Backebergovu formu "pilifera" provizórne do príbuzenstva R. steinmannii prvý zaradil W. Rausch, pričom identita s pôvodnými Fričovými rastlinami ostáva dvojznačne alebo dokonca trojznačne neurčitá.

Výskyt mena steinmannii:

nom.: [steinman-ni-i], Rebutia Steinmanna, G. Steinmann
adnot.: Meno jedného z najstarších popísaných druhov v rode. Jedno z kľúčových uznaných mien v historických aj súčasných členeniach rodu Rebutia.

AYL ? DIG
  • Lobivia steinmannii var. Trancas Blanca.....(ident.?, pozri - WR 697 - pseudodeminuta ?)
  • Rebutia steinmannii 'camargoensis' = graciliflora var. borealis.....(non, hort. CCH, mix. ident., pozri - camargoensis, pozri - FR 341c)
  • Rebutia steinmannii (supthutiana).....(ident. sensu CITES, pozri - supthutiana)
  • Rebutia supthutiana Rausch = steinmannii......(ident. sensu CITES, pozri - supthutiana)
DIG
 top of page