return to the main list
L 422 (Parodia) + L 422a, L 422b
 
L 422 (Lau 422)
(pozri - Lau_s) (pozri - Parodia)
(pozri - applanata) (pozri - applanata_s)
(pozri - cincinnata) (pozri - cincinnata_s)

coll.: A. B. Lau, 1970, Bolívia, Chuquisaca, Oropeza, Rio Chico, 2200-2300m

Parodia compressa.....(Lau numbers, dat. RM FND)
Rebutia steinmannii var. cincinnata.....(hort., mix.num., dat. Grigsby 2000) > L 422a
Rebutia steinmannii ' cincinnata' Rausch n. n. Lau 421 = cincinnata.....(hort. mix. num., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > L 422a
Rebutia steinmannii var. applanata.....(hort., mix.num., dat. Hillmann 2009) > L 422a ? L 422b ?

adnot.: R. Martin, FND - (L dat. - Parodia compressa, loc. - Bolivia, Chuquisaca, Oropeza, Rio Chico, spolu s W. lanata);
V katalógu Grigsby ide zjavne o problematickú identitu L 422 (L 422a) resp. navyše šírenú zmes identít "steinmannii applanata" a "steinmannii cincinnata".
foto.: nezaznamenané (Rebutia, pozri - L 422a, L 422b)
merc. Grigsby: Gri 2000 R (Rebutia steinmannii var. "cincinnata Lau 422) Flexible, pale gold, erratic spines. Lovely deep, pure orange flower. 2" x 2˝" plants > L 422a;
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. steinmannii v. applanata Lau 422) > L 422a ? L 422b ?;

collp.:
L 422a (Lau 422a)
(pozri - Lau_s) (pozri - cincinnata) (pozri - cincinnata_s)
(pozri - applanata ?) (pozri - applanata_s)
(pozri - steinmannii_s) (pozri - Otavi) (pozri - Camargo)

coll.: A. B. Lau, Bolívia, 1970, dep. Chuquisaca, prov. Nor Cinti, Otavi - Camargo, # (Lau: 3350m) (RM: 2600-2700m)

Rebutia spec. nova. 3350m Otavi - Camargo, Chuquisaca....(Lau numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia spec. Otavi - Camargo.....(Lau numbers, dat. Šída 1997)
Rebutia steinmannii var. cincinnata.....(Lau numbers, dat. RM FND)
Rebutia steinmannii var. applanata.....(ident.?, dat. Winberg 2000) > L 422b ?
Rebutia cincinnata Rausch Lau 422a = steinmannii 'cincinnata'.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia steinmannii var. cincinnata.....(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: Šída, RR 1997 - (L dat. - spec. Otavi - Camargo);  Ralph Martin FND - (L dat.- R. steinmannii v. cincinnata, lokalita - between Otavi and Camargo spolu s L 420, L 421, L 424 - major);  R. Martin, FND 2007 - (dat. cincinnata, loc. - between Otavi and Camargo, 2600-2700m);
Lokalita - Obec Otavi, dep. Potosí, pri hranici s dep.Chuquisaca, 67km severne od Camargo, dep. Chuquisaca. Nález kdesi na tejto trase ? alebo blízko Otavi, ale už v oblasti Camargo.
Problém s identitou šíreného zberu L 422 !
sign.: (Grigsby, foto "L 422") - pružné, bledo zlaté (zlatisté) pokrútené tŕne. Hlboko čisto oranžový kvet = cincinnata L 422a;
foto 1.: Mats Winberg, 2000 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
foto 1.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
(R. steinmannii v. applanata Lau 422a);.....V prílohe - Winberg @/ rebsteinapplau422a.jpg
Comment.: = applanata L 422b ?
merc. Chrudim: ChK 2005p3344.81 (Mediolobivia cincinnata L 422a);
merc. Fischer: LF 2007 S-160ME (Mediolobivia steinmannii v. cincinnata L 422 A);  LF 2010 S-348ME, LF 2011 S-553ME (Mediolobivia steinmannii v. cincinnata L 422a);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia steinmannii v. cincinnata L422A);
merc. Bercht: LB 2008 S 3324 (med steinmannii v. cincinnata L 0422a Otavi - Camargo);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. steinmannii v. applanata Lau 422a; orig. SS-MW) > L 422b ?;
L 422b
(pozri - Lau_s) (pozri - Otavi) (pozri - Camargo)
(pozri - applanata ?)

coll.: A. B. Lau, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Nor Cinti, Otavi - Camargo, #

Rebutia spec. nova. 3350m Otavi - Camargo, Chuquisaca....(Lau numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia spec. Otavi - Camargo.....(Lau numbers, dat. Šída 1997)

adnot.: Šída, RR 1997 - (L dat. - spec. Otavi - Camargo);   Ralph Martin FND - (v databáze neuvádza);
Pravdepodobne od počiatku šírená druhá identita zo zmesi "cincinnata" a "applanata" oboje nevhodne šírené aj pod číslom L 422 ( čo je ale Parodia compressa). Napriek existencii uvedených dvoch identít steinmanni sa číslo L 422b nepoužíva. Podľa všetkého by malo patriť šíreným R.(M.) steinmannii v. applanata.
sign.: 
foto.: nezaznamenané pod týmto oznašením (pozri - "Lau 422a" applanata, foto M.Winberg)
merc.: nezaznamenané pod týmto označením (pozri - "Lau 422" applanata (Hillmann) / pozri - "Lau 422a" applanata (Hillmann))
 top of page