main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
applanata
(steinmannii complanata Rausch)
(pozri - steinmannii_s) (pozri - applanata_s) (pozri - costata_s ?) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia applanata (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997
IPNI (IK) - Šída -- Rod Rebutia: 27 (1997):.
adnot.: kombinácia vyraďuje Backebergov problém "steinmannii"
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/app1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
merc.: (pozri - bas. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 33. Steinmannii, species 110.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 8. Steinmannii, species 5.

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'R. steinmannii v. applanata' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre Lobivia steinmannii v. applanata Rausch;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS):  Lobivia steinmannii applanata, Mediolobivia steinmannii applanata;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.51., A. applanata (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. applanata. Vzorka samotnej A. applanata nebola súčasťou výskumu;

iso.: Rebutia applanata (Rausch) Mosti 1999 izonym

stat.comb.: S. Mosti, Cactus & Co., #, 1999 / Cactus & Co., see Šída, Rod Rebutia: 3 (4): 196, isonym; 27 (1997): 1999 /
IPNI (IK) - Mosti -- see Šída, Rod Rebutia: 27 (1997):. 1999
IPNI (IK) - Mosti -- in Cactus & Co., 3(4): 196 (1999), isonym;.

bas.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. var. applanata Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.145, 1986 (pub. 1987)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - bas.1.)
typ.: WR 486
nom.: [ap-planáta], podľa char. tvaru tela, lat. applanatus - sploštený
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O. Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997
**dat. rok publik. 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/app1.htm)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/app1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto.: (orig. pub. descr. #) 
merc.: (pozri - colls.).

bas.1.: Lobivia steinmannii (Br. & R.) Backeb. var. applanata Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.145, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - L. steinmannii (Britton & Rose) Backeb. var. applanata Rausch -- Lobivia 85: 145, 129. 1987 [1985-86 publ. 1987]
typ.: WR 486
nom.: [ap-planáta], podľa char. tvaru tela, lat. applanatus - sploštený
adnot.: Podľa IPNI (zdroj Kew) táto Backebergova skoršia kombinácia Lobivia steinmannii (1934) napriek určitým nejasnostiam (pozri - neosteinmannii) má byť uvádzaná ako dobrý druh pre Rauschove novopopisy (6) a kombinácie (6) v Lobivia 85 pretože Backeberg v jeho vtedajšom chápaní "pravú" R. steinmannii (M. steinmannii Hort.) v roku 1956 novopopísal ako M. pectinata v. neosteinmannii (dnes pod R. pygmaea) a "starú" Solms-Laubachovu steinmannii s jej popisom zaradil následne (1959) ku Aylostera.
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: (pozri - bas.)
foto.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - colls.).

syn.1.: Rebutia steinmannii var. applanata (Rausch) Pilbeam 1996 nom.inval.

comb.: J. Pilbeam, Cact. file, 1996 / Cact. File, cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 10 (2): 18, without basionym ref.; 47: 11 (1996 publ. 1997): 1996 / ??
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: (dat. pub. "1996", R. steinmannii v. applanata) - Cactus Love, 2006 (Rebutia);
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. steinmannii v. applanata) id=105049;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb179.jpg
Comment.:
merc.:

Mediolobivia steinmanii var. applanata.....(hort. sensu Rausch)

adnot.: hort. (pozri - colls., WR 486).
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Pri šírení je možné zastihnúť túto Rauschovu varietu dobre ukrytú pod menami M. steinmannii, M. steinmannii v. complanata resp. aj chybne ako "complata". 
foto 1.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Mediolobivia >> find item - al)
(M. steinmannii);.....V prilohe - Lakerveld9 @/ M_steinmannil (id=1490)
Comment.: charakteristika pre M. steinmannii v. applanata
foto 2.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(M. Steinmannii);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_steinmannii.jpg
foto 2.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Steinmannii) detail
Comment.: = var. applanata, pravdepodobne iba zámena textu pod snímkom s trochu deformovaným menom susednej položky "M. steinmannii v. complata".
Comment.:
merc.:

syn.2.: Rebutia steinmannii 'applanata'.....(Pilbeam, P-M 97)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena applanata

syn.3.: Rebutia steinmannii var. complanata.....(prov. Rausch typ)

pub.: W. Rausch, # (pozri - colls., WR 486)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

Mediolobivia steinmannii var. complanata.....(hort., A. Wessner)

pub.: W. Rausch, # (pozri - colls., WR 486) - v katalógu AWK sa nachádza zdeformovaná podoba "complata"
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. steinmannii v. complanata Rausch nomen nudum";
merc. A.Wessner: AWK 2007, AWK 2009 S (M. steinmannii v. complata);

syn.4?.: Rebutia costata var. applanata......(hort., CCH)

pub.: #?, (jedno meno, neznáma kombinácia, v databáze Cactus Club Hokuriku 2004) písané ako "costata v applanat" (pozri - R. costata Werd., meno kdesi mohlo vzniknúť sensu Anderson);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.5.: Aylostera applanata (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2780.2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backebg. var. applanata Rausch, Lobivia 85: 145, 129. 1986.
typ.: Bolivia. Chuquisaca, north of Camargo, Rio Hondo, 3600 m, s.d., Rausch 486 (holotype, ZSS).

syn.5a.: Aylostera pygmaea 'applanata'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'applanata' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

colls. Rausch: WR 486 (typ);
colls. Lau: L 422b (spec. Otavi-Camargo -> applanata?);
colls. Hillmann: RH 193; RH 885(RH 885a -> steinmannii, applanata?);
colls. Krahn: WK 875;
colls. Horáček: LH 655;
colls. Fischer: LF 509E (raulii -> steinmannii v. applanata), LF 1461a;
colls. Sochůrek: MS 1743a;


collp.:

 top of page