main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
costata
(pozri - steinmannii_s) (pozri - costata_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia costata Werdermann 1934
descr.: E. Werdermann, Notizbläter des Bot. Gartens und Museums zu Berlin, 12: 25, 1934 / Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 12: 225, 1934 /
IPNI (GCI, IK) - Werderm. -- Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 225. 1934
typ.: /coll.: ? neuvedené - sine typ/
nom.: [kostáta], lat. costa - rebro, costata - rebernatá
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. costata Werd. (1934) Notizbl. Bot. Gait. u. Mus. Berlin 12 25" - loc.: Jujuy, La Quiaca - nepresne, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia;;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/cos11.htm) - inventarizácia publikovaných relevantných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči prvot. popisu R. steinmannii len málo podstatné rozdiely - stonky o niečo väčšie, tŕňov o niekoľko viac, kvety o niečo väčšie, viac oranžové s karmínovým okrajom.
adnot.: Šída, RR 97 - nálezisko ozrejmené až pri WR 71, od areálu R. steinmannii dosť vzdialené a oddelené.;
foto 1.: (orig. pub. #, sine typ !)
foto 2.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
foto 2.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 2.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. costata / R. steinmannii v. costata; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ costata_6894.jpg
Comment.:
merc. Ječmínek: Jec 2000 S-0 7168 (R. costata; 319/96);

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 33. Steinmannii, species 107.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 8. Steinmannii, species 2.

catalog.:
adnot.: C. Backeberg 1959 - rod Mediolobivia, podrod Pygmaeolobivia, rada Pygmaeae, podrad Euanthemae;
Donald (RR, p.78) - taxon v strede medzi Setirebutia - Digitorebutia;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'R. steinmannii v. costata' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre Rebutia costata Werd. a Mediolobivia costata (Werd.) Krainz;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS):  Digitorebutia costata, Mediolobivia costata, Lobivia steinmannii costata, a tiež (?) costata nilsonii. (Posledné meno pochádza asi z nálezu WR 508, označeného steinmanni v. nilsonii);
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane R. costata. Kombinácia A. costata neexistuje;

syn.1.: Lobivia costata (Werd.) Wessner 1940

comb.: W. Wessner, Beiträge zum Sukkulentenkunde und Pflege, #, 1940 ?
IPNI (IK) - costata (Werderm.) Wessner -- Kakteenkunde 1940, 28 (1940).

syn.2.: Digitorebutia costata (Werd.) Buining 1940

comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, (#?), 1940
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 22: 53. 1940
IPNI (IK) - in Succulenta, xxii. 53 (1940); cf. Gray Herb. Card Cat.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. costata (Werd.) Buin. = R. costata";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;

Mediolobivia costata (Werd.) Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde 1: #, 1947 (Jahrbuch Schweizerische Kakteen Gesellschaft) */ 1: 19. 1947 /
IPNI (GCI) - Sukkulentenkunde 1: 19. 1947
IPNI (IK) - Sukkulentenkunde i. 19 (1947).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. costata (Werd.) Krainz = R. costata";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: Backeb., KL 66, p.270 - Telo podlhovasté, bohato odnožujúce, sýto zelené; Rebier iba 8-9, nezreteľne hrboľaté; Otrnenie na temene silne odstávajúce; Okrajových tŕňov do 12, dlhé 7cm (?? 7mm); Stredové tŕne žiadne (zriedkavo tak postavené stredové); Kvet do 35mm dĺžky, oranžovo červený; Vonk. okv. lístky s karmínovým okrajom. - Domovina ?
(K&I 99) - cluster, spines soft, somewhat like a Rebutia, blue green body, bright orange flowers.
foto 1.: Alain Laroze, 2000 - www.cactuspro.com/photos.php?action=afficher&id=179
(M. costata);.....V prílohe - Cactuspro2 @/ img179.jpg
foto 2.: Alain Laroze, 2000 - www.cactuspro.com/photos.php?action=afficher&id=123
(M. costata (?); A. de Barmon);.....V prílohe- Cactuspro2 @/ img123.jpg
Comment.: ??, non R. costata Werd.  Zdanlivo možná zámena WR 508a (pygmaea var. tafnaensis) a WR 508 (costata). Avšak ide skôr o inú červenokvetú pygmaea - pectinata. Z oblasti od Tafna po Iruya a ďalšie zbery od Tafna, existujú rastliny označené ako "costata" - L 541a, RH 317, RH 522a, alebo dokonca niektorý zber označený ako "nigricans".
merc. Chrudim & other: ChK 87p3346 - 95p3346.00 (M. costata);   K&I 99 R (M. costata);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00642, AWK 2009 S (M. costata);

syn.3.: Aylostera costata.....(hort.)

pub.: #, hort., dat.- Cactus Club Hokuriku 2004 - "Rebutia steinmannii 'costata' = A. costata". Zaradenie pod Aylostera sensu A. steinmannii (S.-L.) Backeb. 1959

syn.3a.: Aylostera pygmaea 'costata'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'costata' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.4.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. var. costata (Werd.) Rausch 1985* 1986** 1987

stat.comb.: W. Rausch, Lobivia 85, 1986 (pub. 1987)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - syn.2a.)
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O. Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997
**dat. rok publik. 1985, 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/cos11.htm)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-546.154, R-546.154 (L. steinmannii v. costata) tiny stem, deep taproots;

syn.4a.: Lobivia steinmannii (Br. & R.) Backeb. var. costata (Werd.) Rausch 1985* 1986** 1987

comb.: W. Rausch, Lobivia 85, p.129, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - L. steinmannii (Britton & Rose) Backeb. var. costata (Werderm.) Rausch -- Lobivia 85: 129. 1987 [1985-86 publ. 1987]
adnot.: Podľa IPNI (zdroj Kew) táto Backebergova skoršia kombinácia Lobivia steinmannii (1934) napriek určitým nejasnostiam (pozri - neosteinmannii) má byť uvádzaná ako dobrý druh pre Rauschove novopopisy (6) a kombinácie (6) v Lobivia 85 pretože Backeberg v jeho vtedajšom chápaní "pravú" R. steinmannii (M. steinmannii Hort.) v roku 1956 novopopísal ako M. pectinata v. neosteinmannii (dnes pod R. pygmaea) a "starú" Solms-Laubachovu steinmannii s jej popisom zaradil následne (1959) ku Aylostera.
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: (pozri - bas.)
foto.: (orig. pub. comb. #)
merc.: (pozri - colls.).

syn.5.: Rebutia steinmannii var. costata (Werd.) Pilbeam 1996 illeg., nom.inval

comb.: J. Pilbeam, Cact. file, 1996 / Cact. File, cf. Repert. Pl. Succ. (I. O. S.), 10 (2): 18, without basionym ref.; 47: 11 (1996 publ. 1997): 1996 /
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. costata (Werderm.) Pilbeam -- in Cact. File, 10(2): 18 (1996), without basionym ref.;.
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. costata (Werderm.) Pilbeam -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 47: 11 (1996 publ. 1997):.
adnot.: (dat. pub. "1996", R. steinmannii v. costata (Werd.) Pilbeam) - www.cactuslove.ru (Rebutia);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
foto 1.:
merc.:

Rebutia steinmannii var. costata (Werd.) Mosti 2000

comb. valid.: S. Mosti, Cactus & Co., 2000
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. costata (Werderm.) Mosti -- in Cactus & Co., 4(2): 91 (2000):.
adnot.: SuccSeed (SS) ponúkal semená predvojnového materiálu A. Hlineckého, ktoré by mohli zodpovedať orig. Werdermannovmu popisu.
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. steinmannii costata);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: oranžovo červený kvet, malé telá s ostrými rebrami (9 ?); V novej galérii 2010 nahradené iným snímkom odlišnej rastliny (foto 2.)
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=608)
(R. steinmannii costata) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: kvet so svetlým stredom a hrdlom
foto 3.: Mats Winberg, SuccSeed, 2010 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 3840)
foto 3.: M. Winberg, SuccSeed, 2015 - www.succseed.com (Seeds-Cacti > Rebutia > find article 3840)
(R. steinmannii v. costata) 3840;.....V prilohe - #
Comment.: foto #
foto 4.: Tomasz Blaczkowski et al. in page "Argentyna od 1. do 29. stycznia 2009r." www.lobivia.pl/argentyna_2009
(Rebutia steinmannii v. costata TB 403.3, Tafna, Jujuy, Arg., 3779m)... V prilohe Blaczkowski @/ TB403_3_Rebutia_steinmannii_v_costata.jpg
Comment.: na prírodnej lokalite bez kvetu, 11 rebier.
merc. SuccSeed: SS 97-M1056, SS 98-M1180 (R. steinmannii v. costata; Ex. A. Hlinecky);  SS 2010 S-3840 (R. steinmannii v. costata);
merc. Hojas: Hojas 99 R-380 (R. steinmannii v. costata); 

syn.5a.: Rebutia steinmannii 'costata'.....(Pilbeam sensu P-M 97)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena costata

syn.6.: Digitorebutia steinmannii var. costata.....(Wahl)

pub.: R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia

Mediolobivia steinmannii var. costata.....(hort.)

pub.: hort.?, sensu Krainz
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Fischer: LF 2007 S 154ME, LF 2010 S-337ME, LF 2011 S-566ME (M. steinmannii v. costata VS 318 Rio Honda);  LF 2010 S-334ME, LF 2011 S-565ME (M. steinmannii v. costata VS 275 Yunchara 3500m);  LF 2010 S-338ME, LF 2011 S-560ME (M. steinmannii v. costata RH 310 Mal Paso 3900m);  LF 2010 S-339ME (M. steinmannii v. costata RH 310 Mal Paso 3950m) ?, > podľa lokality = RH 314, RH 317; LF 2010 S-353ME, LF 2011 S-559ME (M. steinmannii v. costata LH 636 Tupiza);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. steinmannii v. costata VS318);
merc. Hillmann: RH 2009, 10/11 S (M. steinmannii v. costata RH 310, Sud Chichas, Mal Paso, 3900m); RH 2008, 9, 10/11 S (M. steinmannii v. costata RH 1095, Aviles, Yunchara, 3900m);  RH 2008, 9 S (M. steinmannii v. costata RH 1344);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. steinmannii v. costata RH 1350);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. steinmannii v. costata RH 2496a);

syn.7.: Rebutia steinmannii subsp. costata.....(hort.? sensu Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT4.htm (Galería del Socio IV-IV >> find item)
(R. steinmanii ssp. costata);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_steinmanii_costata_04.jpg
Comment.: 10 rebier

colls. ?: (Werdermann typ);
colls. Ritter: FR 937 (salpingantha typ - salpingantha costata);
colls. Rausch: WR 71, WR 508 (steinmannii v. nilsonii n. n. - ?), WR 508b, WR 842;
colls. Lau: L 520 (costata - fuauxiana? - euanthema - oculata), L 541a (spec. (costata?) - nigricans var. albispina?);
colls. Hillmann: RH 310, RH 314, RH 317, RH 323a, RH 545, RH 552b, RH 554, RH 1095, RH 1115RH 1337, RH 1341, RH 1344, RH 1350, RH 2496a;
colls. Wahl: RW 450;
colls. Pot & Boxtel: JK 170;
colls. A.Wessner: AW 155 (steinmannii - costata);
colls. Bates: BB 503.01, BB 577.07;
colls. Heřtus: PHA 363;
colls. Horáček: LH 636, LH 939;
colls. Šorma: VS 275 (steinmannii - costata), VS 318 (- camargensis ? - costata), VS 479;
colls. Odehnal: JO 839.02, JO 1085 / 5;
colls. Fischer: LF 293, LF 853, LF 858, LF 886, LF 1492;
colls. Blaczkowski: TB 403.3;


collp.: Rohrer, KE - (orig. ? - Rebutia steinmannii);
       Šuba, KE - (orig. J. Rohrer, KE 94 R - Rebutia steinmannii); --- costata?, parvula?

sign.: Telo šírka 15mm, odnožujúce, 9 výrazných rebier, malé areoly na nevýrazných hrboloch; Kvet  široký 35- 40mm, na slnku sa prehýba kužeľovite (!), rumelkový so svetlo ružovým hrdlom; Púčik veľký, tmavozelený až čiernozelený; Kv. rúrka 10-15mm dlhá, dole 3,5mm, rýchle sa rozširujúca, zelená s takmer čiernymi šupinami a hustou bielou vlnou v pazuchách; Kv. lôžko 5mm, zelenohnedé s hustou bielou vlnou; Okv. lístky kopijovité, široké 5-7mm; Vnútorné svietivo oranžovočervené; Vonkajšie tmavšie červené so zelenými špičkami až stred. pásikom, nevyvinuté tmavozelené; Čnelka zelená; Blizny svetlo zelené, zovreté, na úrovni najvyšších prašníkov; Nitky svetlo ružové, dole hnedé (!), usporiadané spojite vnútri rúrky; Prašníky žlté; Plod plocho guľovitý, 5-7mm priemer, zelený so zelenými šupinami a bielou vlnou a štetinami; Foto 1. - 1. deň.
foto 1.: Šuba, 785015A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\steinmannii_94RO.jpg
foto 2.: Šuba, 0614/0-2000-5;.....V prílohe - Suba00_0614\costata_RO.jpg
foto 3.: Šuba, 6299/10-2002;.....V prílohe - Suba02_6299\costata.jpg
foto 4.: Šuba, 2004-5-20;.....V prílohe - Suba04_D\steinm_RO.jpg

Šuba, KE - (orig. P. Saniter, Baška 94 S - Mediolobivia costata); ---

sign.: (Výsev) 8 rebier, zvisle alebo iba mierne skrútené.
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

 top of page