main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
parvula
(pozri - brachyantha_s) (pozri - steinmannii_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia parvula (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.28, 1997
IPNI (IK) - (Rausch) Šída -- Rod Rebutia: 28 (1997):.
adnot.: kombinácia vyraďuje Backebergov problém "steinmannii"
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/par1.htm) - inventarizácia publikovaných relevantných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri syn. & colls).

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 34. Brachyantha, sp.119.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 9. Brachyantha, species 5.

catalog.: (steinmannii)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia steinmannii parvula;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.91., A. parvula (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. parvula. Vzorka samotnej A. parvula nebola súčasťou výskumu;

iso.: Rebutia parvula (Rausch) Mosti 2000 izonym

stat.comb.: S. Mosti, Cactus & Co., #, 2000 / Cactus & Co., see O. Šída, Rod Rebutia: 4 (1): 48 (2000), isonym; 28: 1997 /
IPNI (IK) - (Rausch) Mosti -- see O. Šída, Rod Rebutia: 28 (1997):. 2000
IPNI (IK) - (Rausch) Mosti -- in Cactus & Co., 4(1): 48 (2000), isonym;.
sign.: Mosti vysvetľuje rozpor popisov Rausch-Pilbeam - "kvet prvý deň červený, neskôr oranžový".

bas.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. var. parvula Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.146, 1986 (pub. 1987)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - bas.1.)
typ.: WR 296
nom.: [parvula] lat. parvulus - veľmi malý,  nepatrný; realt. vzrast;
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O. Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997
**dat. rok publik. 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/par1.htm)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/par1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
Voči var. brachyantha - viac neusporiadané tŕne a červený kvet.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)

bas.1.: Lobivia steinmannii (Br. & R.) Backeb. var. parvula Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.146, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - L. steinmannii (Britton & Rose) Backeb. var. parvula Rausch -- Lobivia 85: 146, 129. 1987 [1985-86 publ. 1987]
typ.: WR 296
nom.: [parvula] lat. parvulus - veľmi malý,  nepatrný; realt. vzrast;
adnot.: Podľa IPNI (zdroj Kew) táto Backebergova skoršia kombinácia Lobivia steinmannii (1934) napriek určitým nejasnostiam (pozri - neosteinmannii) má byť uvádzaná ako dobrý druh pre Rauschove novopopisy (6) a kombinácie (6) v Lobivia 85 pretože Backeberg v jeho vtedajšom chápaní "pravú" R. steinmannii (M. steinmannii Hort.) v roku 1956 novopopísal ako M. pectinata v. neosteinmannii (dnes pod R. pygmaea) a "starú" Solms-Laubachovu steinmannii s jej popisom zaradil následne (1959) ku Aylostera.
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: (pozri - bas.)
foto.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - colls.)

syn.1.: Aylostera parvula (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2783. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backebg. var. parvula Rausch, Lobivia 85: 146, 129. 1986.
typ.: Bolivia. potosi, Cucho Ingenio, 3800 m, s.d., Rausch 296 (holotype, ZSS)

syn.1a.: Aylostera pygmaea 'parvula'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'parvula' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.2.: Mediolobivia steinmannii var. parvula.....(hort.)

pub.: hort. (pozri - colls. typ., Edginton 2000)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Hillmann: RH 2009 S (M. steinmannii v. parvula RH 0881, Nor Cinti, San Lucas, 3600m); RH 2009, 10/11 S (M. steinmannii v. parvula RH 1989c);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. steinmannii v. parvula RH 1994c); RH 2008, 9 S (M. steinmannii v. parvula RH 2052a);  RH 2008, 9 S (M. steinmannii v. parvula RH 2068a);  RH 2010/11 S (M. steinmannii v. parvula RH 2462b); RH 2008, 9, 10/11 S (M. steinmannii v. parvula RH 2463b);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. steinmannii v. parvula RH 2464b); RH 2010/11 S (M. steinmannii v. parvula RH 3192);
merc. Fischer: LF 2011 S-587ME (M. steinmannii v. parvula RH881, San Lucas, 3600m); LF 2011 S-588ME (M. steinmannii v. parvula RH820, Salitre, 3400m);

Digitorebutia steinmannii var. parvula....(Wahl, de Vries)

pub.: R. Wahl, J. de Vries,
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: druh sensu Buining, systém členenia používa R. Wahl - Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia (pozri - colls. RW). J.de Vries používa členenie - Rebutia / Aylostera / Digitorebutia.

syn.3.: Rebutia steinmannii var. parvula (Rausch) Pilbeam 1996 nom.inval.

comb.: J. Pilbeam, Cact. file, 1996 / Cact. File, cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 10 (2): 18, without basionym ref.; 47: 11 (1996 publ. 1997): 1996 /
IPNI (IK) - var. parvula (Rausch) Pilbeam -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 47: 11 (1996 publ. 1997):.
IPNI (IK) - var. parvula (Rausch) Pilbeam -- in Cact. File, 10(2): 18 (1996), without basionym ref.;.
adnot.: (dat. pub. "1996", R. steinmannii v. parvula) -  www.cactuslove.ru (Rebutia);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. steinmannii v. parvula) id=105055;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb185.jpg
Comment.: = costata?
foto 2.: Janine Hairan, Au Cacti Francophone, 2009 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. steinmannii v. parvula) 3563;.....V prilohe - Cactuspro9 @/ 3563.jpg
foto 2.: J. Hairan, Au Cacti Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
(R. steinmannii v. parvula) 3563;.....V prilohe - Cactuspro9 @/ 3563.jpg
Comment.:
merc.: (pozri - colls. typ, SS)

syn.3a.: Rebutia steinmannii 'parvula'.....(Pilbeam 97)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena parvula
sign.: Odchýlka so žltkasto bielymi pektinátnymi tŕňmi a jasne oranžovým kvetom.

syn.4.: Rebutia steinmannii subsp. parvula.....(hort.? sensu Anderson)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat.comb.stat. - D.Vicente Bueno, 2006 (pozri - colls. R 296)

colls. Rausch: WR 296 (typ);
colls. Hillmann: RH 161, RH 195a (salpingantha? camargoensis? parvula?), RH 881, RH 920, RH 1989c, RH 1994c, RH 2052a, RH 2068a, RH 2462a, RH 2463b, RH 2464b, RH 3192;
colls. Wahl: RW 568;
colls. A.Wessner: AW 148;
colls. Odehnal: JO 406;
colls. Šeda: SE-103 (cincinnata - parvula);
colls. Blaczkowski: TB 136.2;


collp.:

 top of page