return to the main list
brachyantha_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 34. Brachyantha (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 9. Brachyantha (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Brachyantha: #

adnot.: Všetky popísané druhy okruhu sú dobre zaraditeľné aj do okruhu Steinmannii. Odlišnosti sú málo podstatné. Niektoré sú uvádzané priamo ako synonymá R. steinmannii (S-L) Br. et. R..
V systéme O. Šídu (stav 2004) bol tento okruh rozšírený o R. poecilantha presunom sem zo series Iridescens.

Výskyt mena brachyantha:

nom.: [brachyantcha], gr. brachys - krátky, bracho-- krátko-, anthos - kvet; lat. brachyantha - krátkokvetá
adnot.: meno "brachyantha" bolo okrem platného popisu W. Wessnera použité tiež (bot. nom.) ilegálne M. Cárdenasom pre popis jednej "krátkokvetej" Sulcorebutie.

DIG

SUL
 top of page