main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
camargoensis
(camarguensis Rausch)
(non camargensis Ritt., non graciliflora borealis Ritt.)

(pozri - camargoensis_s) (pozri - camarguensis_s) (pozri - camargensis_s)
(pozri - brachyantha_s) (pozri - steinmannii_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - graciliflora_s ?)
  • Rebutia camargoensis Rausch 1976
descr.: W. Rausch, Succulenta (NL), 55: 41, 1976 / Succulenta (Netherlands) 55 (3): 42, 1976 /
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 55(3): 42, fig. 1976
IPNI (IK) - in Succulenta, 55(3): 42 (1976).
typ.: WR 311
nom.: [kamargénsis], podľa miesta pôvodu, Camargo, Bolívia
adnot.: Don., p.131- Voči tzv. "Cárdenasovej steinmannii" - veľmi podobné kvety, väčší počet dlhších žltých tŕňov.
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. camarguensis Rausch (R 311) (1976) Succulenta 56 42" - loc.: Chuquisaca, Camargo-Culpina - nepresne, tax.: Rebutia Section I Aylostera;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/cam1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch. Obsahuje nepriame stotožnenie typu WR 311 a skoršej FR 341c (graciliflora borealis) na báze mena R. camargoensis;
Donald, p.131 (cit. Succulenta) - v prírode solitérna, v kultúre odnožuje. Jednotl. hlavy, 25mm dĺžka a priemer. Epidermis svetlo zelená. Rebier 13-14, priamych alebo slabo špirálovitých, rozdel. do 2-3mm dlhých a vysokých bradaviek. Areoly rel. veľké, 1,5mm široké, 2,5mm dlhé, bielo plstnaté, Tŕne, okrajové, 18-20, dlhé až 10mm, odstávajúce, prepletené so susednými. Stredné, 1-2, až 20mm dlhé. Všetky tŕne štetinové, najčastejšie žlto až žltkasto biele. Kvety relatívne malé, 15mm dlhé, 25mm priemeru, svetlo červené. Perikarp a rúrka ružové so zelenkastými šupinami, bielou vlnou a štetinami v pazuchách. Vonk. okv. lístky špinavo červené, špicaté, von vyhnuté. Hrdlo a nitky sú ružové. Čnelka a 6-dielna blizna zelené. Čnelka je min. na polovici dĺžky zrastená. Plod malá, guľovitá bobuľa, 3-4mm priemeru, hlboko červený s červenkastými šupinami, vlnou a štetinami. Semená malé, asi 1,2mm dlhé, 1mm široké, čierne, jemne bradavčité, helmovité s veľkým bledým bazálnym hilom.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1976)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
merc.: Lodé 99 S-1061 (NEW !" R. camargoensis; AG);

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 34. Brachyantha, sp.118.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 9. Brachyantha, species 4.

cat.:
adnot.: Donald 1977 (sensu Rausch) - "Sectio Aylostera, skupina 4, R. spegazziniana. Okrem semien charakteristický smer Digitorebutia" (je otázka, či J. Donald spojenie s A. spegazziniana neurobil podľa FR 341c? Horeuvedený Donaldov popis R. camargoensis sa jasne týka Rauschovho typu R 311 - steinmannii. Neskôr W. Rausch (R 311 typ) opravil zaradenie pod L. steinmannii (Lobivia 85));
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
Hunt, 2006 - priradenie ku R. steinmannii (sensu Rausch);
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS) ??:  Lobivia steinmannii camargoensis, Aylostera camargoensis, a tiež graciliflora borealis a camargensis (?). Posledné dve mená pochádzajú zo zberu FR 341c, čo je ale príbuzenstvo R. spegazziniana. Predpokladané zaradenie - Aylostera ? Mediolobivia (Rauschov typ) a Aylostera (Ritterova FR 341c);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.57., A. camargoensis (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. camargoensis. Vzorka samotnej A. camargoensis nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Mediolobivia camargoensis.....(hort.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: opravené zaradenie pri šírení
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. camargoensis);

syn.2.: Aylostera camargoensis (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2780.2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia camargoensis Rausch, Succulenta 55(3): 42. 1976.
typ.: Bolivia. Chuquisaca, Nor Cinti, west of Camargo, 3200 m, s.d., Rausch 311 (holotype, ZSS)..

Aylostera camargoensis.....(hort., sensu Rausch 76)

pub.: W. Rausch, 1976 (descr. - Aylostera); W. Rausch cit. ako basionym pre Lobivia steinmannii v. camargoensis
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;

Aylostera camarguensis Rausch comb. nud.

comb.: W. Rausch, # (pozri - colls., WR 311), dat. Fearn & Pearcy 1981 "A. camarguensis Rausch comb. nud. = R. camarguensis
nom.: [kamargu-énzis] podľa miesta nálezu v okolí Camargo (Nor Cinti, Chuquisaca)

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'camargoensis'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'camargoensis' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. var. camargoensis (Rausch) Rausch 1985* 1986** 1987

stat.comb.: W. Rausch, Lobivia 85, 1986 (pub.1987)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - syn.2a.)
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O. Šída, Rod Rebutia, p.28, 1997
**dat. rok publik. 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/cam1.htm)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;

syn.3a.: Lobivia steinmannii (Br. & R.) Backeb. var. camargoensis (Rausch) Rausch 1985* 1986** 1987

comb.: W. Rausch, Lobivia 85, p.129, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - L. steinmannii (Britton & Rose) Backeb. var. camargoensis (Rausch) Rausch -- Lobivia 85: 129, basionym as 'Aylostera camargoensis'. 1987 [1985-86 publ. 1987]
adnot.: Podľa IPNI (zdroj Kew) táto Backebergova skoršia kombinácia Lobivia steinmannii (1934) napriek určitým nejasnostiam (pozri - neosteinmannii) má byť uvádzaná ako dobrý druh pre Rauschove novopopisy (6) a kombinácie (6) v Lobivia 85 pretože Backeberg v jeho vtedajšom chápaní "pravú" R. steinmannii (M. steinmannii Hort.) v roku 1956 novopopísal ako M. pectinata v. neosteinmannii (dnes pod R. pygmaea) a "starú" Solms-Laubachovu steinmannii s jej popisom zaradil následne (1959) ku Aylostera;
W. Rausch jedine u tejto kombinovanej variety L. steinmannii urobil výnimku a basionym určil ako Aylostera, čo malo naznačiť jeho pochybnosť na rozhraní medzi Aylostera a Digitorebutia
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: (pozri - bas.)
foto.: (orig. pub. comb. #)
merc.: (pozri - colls.).

syn.4.: Rebutia steinmannii var. camargoensis (Rausch) Pilbeam 1996 nom.inval.

comb.: J. Pilbeam, Cact file, 1996 / Cact. File, cf. Repert. Pl. Succ. (I. O. S.), 10 (2): 18, without basionym ref.; 47: 11 (1996 publ. 1997): 1996 /
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. camargoensis (Rausch) Pilbeam -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 47: 11 (1996 publ. 1997):.
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. camargoensis (Rausch) Pilbeam -- in Cact. File, 10(2): 18 (1996), without basionym ref.;.
adnot.: dat. pub. ("1996, R. steinmannii v. camargoensis") - Cactus Love, 2006, Rebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. steinmannii v. camargoensis) id=105050;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb180.jpg
Comment.: =
merc. R. Martin: RM 2006 R (R. steinmannii v. camargoensis; SS - WR 311 ? RH 195a);

Mediolobivia steinmannii var. camargoensis....(hort.)

pub.: (pozri - colls., DH, RH, HJW,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
V pozmenenej podobe sensu Ritter "camargensis" existujú označenia nálezov JO, VS, VJ,)
merc. Fischer: LF 2007 S 137ME, LF 2010 S-340ME, LF 2011 S-548ME (M. steinmannii v. camargensis VJ 39);  
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. steinmannii v. camargensis VJ39);
merc. Bercht: LB 2008 S 3318 (med steinmannii v. camargensis VJ 0039 40 km noord Camargo);

Digitorebutia steinmannii var. camargoensis.....(hort.)

pub.: J. de Vries 2009. (pozri - colls., HJW, RW)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.5.: Rebutia steinmannii 'camargoensis'.....(Pilbeam 97)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena camargoensis
adnot.: identita tejto formy R. steinmannii je niekedy mylne zamieňaná s identitou Ritterovej R. graciliflora v. borealis n. n. (pozri - FR 341c) pomenovanej tiež R. camargensis n. n..

syn.6.: Aylostera umbraculiforma Rausch n. n.......(Rausch n. prov.)
syn.6.: Rebutia umbraculiforma.......(hort., n. n.)

pub.: W. Rausch, # (pozri - colls., WR 311),
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 "Aylostera umbraculiforma Rausch n. n. = R. camarguensis
nom.: [umbrákuliforma] lat. úmbráculum - tienisté miesto, ústranie - forma, Aylostera rastúca na tienistých miestach;

syn. ??.: Rebutia steinmannii subsp. camargoensis f. graciliflora.....(hort. mix. nom. ident. Rausch & Ritter, ident. ?) >> non steinmannii

pub.: #?, hort. (spojenie dvoch rozdielnych identít v jednom mene)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Nasledovné synonymá a hlavne materiál pod týmito menami šírený, nepriamo dokazujú nezhodu a zámeny Rauschovej 'camargoensis' (steinmannii / brachyantha) a Ritterovej graciliflora v. borealis - camargensis (spegazziniana).
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT4.htm (Galería del Socio IV-IV >> find item)
(R. steinmanii ssp. carmagoensis f. graciliflora);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_steinmanii_camargoensis_graciliflora_01.jpg
Comment.: ?? Pravdepodobná identita FR 341c bez stredových tŕňov (alebo tiež podľa mena FR 341a? z príbuzenstva R. spegazziniana).

syn.??.: Rebutia camargensis n. n......(Ritter prov.) >> non stenmannii

pub.: F. Ritter (pozri - colls. FR 341c) -> spegazziniana
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: meno utvorené podobne ako Oruro >> orurensis, 
foto.1: G. Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R (18) - find item - al)
foto.1: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - Rebutia - al)
(R. camargensis) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_camargensis.jpg
Comment.: predpokladane identita zberu FR 341c ? Vzhľad Aylostera (char. spegazziniana).

syn.??.: Rebutia graciliflora var. borealis n. n......(Ritter prov.) >> non steinmannii

pub.: F. Ritter (pozri - colls. FR 341c - camargensis n. n.) -> spegazziniana
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

colls. Rausch: WR 311 (umbraculiforma - camarguensis - typ camargoensis); steinmannii (Aylostera? Mediolobivia)
colls. Herzog: DH 348;
colls. Hillmann: RH 195a (salpingantha? camargoensis? parvula?);
colls. Wittau: HJW 58e (camargoensis), HJW 51b (steinmannii camargoensis);
colls. Wahl: RW 675 (?);
colls. Bates: BB 339.01;
colls. Martin: RRM 73;
colls. Šorma: VS 318 (camargoensis? - costata);
colls. Odehnal: JO 618 (steinmannii camargensis - camargoensis);
colls. Jakubec: VJ 39 (steinmannii v. camargensis);

colls. Ritter: FR 341c (graciliflora v. borealis - camargensis n. n. = camargoensis Rausch ??); spegazziniana (Aylostera)


collp.:

 top of page