main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
christinae
(pozri - brachyantha_s) (pozri - steinmannii_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia christinae Rausch 1975
descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 26: 145, 1975 / K. u. a. S., 26 (7): 145., 1975 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 26(7): 145, fig. 1975
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 26(7): 145 (1975).
typ.: WR 492a
nom.: [christiné, kristiné], /Christina Tejón, kreslička - maliarka, Múzeum de La Plata, Argentína./
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. christinae Rausch (R 492a) (1975) Kakt. u. a. Sukk. 26 145";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/chr2.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1975)
foto 2.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Christinae);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_christinae.jpg
foto 2.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (page 40) (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Christinae) detail
Comment.:
foto 3.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(R. supthuniana);.....V prilohe - stabiae @/ 120285837FPlRQA_ph.jpg
Comment.: ??. Zdroj Panarotto. Skryté šírenie R. christinae
foto 4.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 5.: Jan Carius, 2008 - www.kakteenweb.de (Galerie - Rebutia >>)
(R. christinae);.....V prilohe - Carius @/
Comment.:
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00802 (R. christinae);

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 34. Brachyantha, sp.117.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 9. Brachyantha, species 3.

cat.:
adnot.: CITES Cactaceae Checklist 92 (dat. Pilbeam, 97) - priraďuje R. christinae ku R. pygmaea (!?). U CITES 92 je aj jedno presne opačné problematické priradenie R. supthutiana ku R. steinmannii (!);
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'R. steinmannii v. christinae' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre R. christinae Rausch;
Pilbeam, 1997 - supthutiana je uvádzaná ako podobná R. pygmaea v. iscayachensis (sensu CITES ?);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
Hunt, 2006 - priradenie ku R. steinmannii (sensu P-M)
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS):  Mediolobivia steinmannii christinae;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.60., A. christinae (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. christinae. Vzorka samotnej A. christinae nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Digitorebutia christinae Rausch 1987 nom. inval.
syn.1.: Digitorebutia christinae Rausch comb. nud.

comb.: W. Rausch, 1987 (Digitorebutia); dat. -  J. Carius, www.kakteenweb.de - (D. christinae n. inval., Art. 34.1 (Rausch 1987)); W. Rausch cit. ako basionym pre Lobivia steinmannii v. christinae (Rausch) Rausch
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Vznik údaja "1987" treba chápať rovnako, ako publikačné roky pre Rauschovu Lobivia 85;
Fearn & Pearcy 1981 - "D. christinae Rausch comb. nud. = R. christinae"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;

Mediolobivia christinae.....(hort. sensu Rausch 75)

pub.: hort. (Digitorebutia, pozri - colls. WR 492a)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Chrudim & other: ChK 90p3344.5, 91p3344.5, 93p3344.5 - 95p3344.50 (M. christinae);  ChK 89jR193, 90jR171, 95jR232, 96jR221, 97jR171 (M. christinae);   Rus 2000 R (M. christinae);   CaHe 2000 S-MA246 (M. christinae);     SeedS 2000 (M. christinae);  Jec 2000 S-0 5017 (M. christinae);   Kud 2000 R (M. christinae);   C-HBR 2001 S-58/13, S-158/13 (M. christinae);   ChK 2004p3344.50 (M. christinae);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. christinae);

syn.2.: Aylostera christinae (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2780.2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia christinae Rausch, Kakt. And. Sukk. 26(7): 145. 1975.
typ.: Argentina. Salta, between Nazareno and Rodeo, 3500 m, s.d., Rausch 492a (holotype, W).

Aylostera christinae.....(hort.)

pub: hort., Do roku 2011 zaradenie sensu Aylostera steinmannii (Solms-Laub.) Backeb.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Po roku 1992 boli semená týchto rastlín šírené pod nesprávnym a aj deformovaným menom "suptuthiana".
merc. Chrudim: ChK 92p240.6, 93p240.6, 98p240.60 (A. christinae);  ChK 2003p240.60, 2004p240.60, ChK 2009p240.60 (A. christinae);

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'christinae'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'christinae' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. var. christinae (Rausch) Rausch 1985* 1986** 1987

stat.comb.: W. Rausch, Lobivia 85, p.#,1986 (pub. 1987)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - syn.3a)
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O. Šída, Rod Rebutia, p.28, 1997
**dat. rok publik. 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/chr2.htm)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
J. Carius - www.kakteen.de - (L. steinmannii v. christinae (Rausch 1987));
Pochybná identita u Mesa-Garden vzhľadom na uvedený popis. Opačná zámena identity s problematicky šírenou R. supthutiana ? Veľmi podobne je popisovaná WR 629 v ojedinelej ponuke firmy Uhlig;
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-546.148 (L. steinmannii v. christinae) pink-grey stem, deep red flowers;

syn.3a.: Lobivia steinmannii (Br. & R.) Backeb. var. christinae (Rausch) Rausch 1985* 1986** 1987

comb.: W. Rausch, Lobivia 85, p.129, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - L. steinmannii (Britton & Rose) Backeb. var. christinae (Rausch) Rausch -- Lobivia 85: 129, basionym as 'Digitorebutia christinae'. 1987 [1985-86 publ. 1987]
adnot.: Podľa IPNI (zdroj Kew) táto Backebergova skoršia kombinácia Lobivia steinmannii (1934) napriek určitým nejasnostiam (pozri - neosteinmannii) má byť uvádzaná ako dobrý druh pre Rauschove novopopisy (6) a kombinácie (6) v Lobivia 85 pretože Backeberg v jeho vtedajšom chápaní "pravú" R. steinmannii (M. steinmannii Hort.) v roku 1956 novopopísal ako M. pectinata v. neosteinmannii (dnes pod R. pygmaea) a "starú" Solms-Laubachovu steinmannii s jej popisom zaradil následne (1959) ku Aylostera.
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: (pozri - bas.)
foto.: (orig. pub. comb. #)
merc.: (pozri - colls.).

syn.4.: Mediolobivia steinmannii var. christinae.....(hort. sensu Rausch 86)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Chrudim & other: ChK 91jR172, 92jR176, 93jR263, 94jR290 (M. steinmannii v. christinae);   Succulenta 99 S-18 (M. steinmannii christinae; De Herdt) vervlochten gele doorns;

Digitorebutia steinmannii var. christinae.....(de Vries)

pub.: J. de Vries, 2009 (pozri - colls., WR) 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: de Vries používa členenie - Rebutia / Aylostera / Digitorebutia.

syn.5.: Rebutia steinmannii var. christinae (Rausch) Pilbeam 1996 nom. inval.

comb.: J. Pilbeam, Cact. file, 1996 / Cact. File, cf. Repert. Pl. Succ. (I. O. S.), 10 (2): 18, without basionym ref.; 47: 11 (1996 publ. 1997): 1996 /
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. christinae (Rausch) Pilbeam -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 47: 11 (1996 publ. 1997):.
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. christinae (Rausch) Pilbeam -- in Cact. File, 10(2): 18 (1996), without basionym ref.;.
adnot.: J. Carius - www.kakteenweb.de - (R. steinmannii v. christinae n. inval., Art.33.3 (Pilbeam 1996)); www.cactuslove.ru (Rebutia) - (dat. pub. "1996", R. steinmannii v. christinae);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
sign.: Palmer - "omračujúce červené kvety s oranžovým stredom";
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. steinmannii v. christinae) id=105051;......V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb181.jpg
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. steinmannii v. christinae) id=105052;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb182.jpg
foto 3.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Rebutia >> find item - al)
(R. steinmannii v. christinae);.....V prilohe -Lakerveld9 @/
foto 4.: M. Winberg, 2016 - www.succseed.com/ (Seeds-Cacti > Rebutia > find article 5866)
(Rebutia steinmannii v. christinae MN 321) 5866;.....V prílohe - Winberg16 @/ 5933241-origpic-985e2b.jpg
Comment.: = typ., (M.W.) - "round, small, yelowish rather stiff spines, flowers rich orange,";
foto 5.: M. Winberg, 2016 - www.succseed.com/ (Seeds-Cacti > Rebutia > find article 5522)
(Rebutia steinmannii v. christinae MN 325) 5522;.....V prílohe - Winberg16 @/ 2701943-origpic-183020.jpg
Comment.: voči typu tmavší červený kvet, (M.W.) - "variable plants, some up to 10cm across, clustering, other simple and small, flower dark red";
merc. Palmer: Palmer 99 R  (R. steinmannii v. christinae) stunning red fl with orange ctr;

syn.5a.: Rebutia steinmannii 'christinae'.....(Pilbeam 97, P-M 97)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena christinae

syn.6.: Rebutia steinmannii subsp. christinae.....(hort.? sensu Anderson)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT4.htm (Galería del Socio IV-IV >> find item)
(R. steinmanii ssp. christinae);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_steinmanii_christinae_04.jpg
Comment.:

colls. Rausch: WR 492a (typ);
colls. Lau: L 411 (christinae? -> ritteri);
colls. Winberg: MN 318 (znovuobjavená!), MN 321, MN 325 (red form!);


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 92p278.0 - Aylostera suptuthiana; 32 - L.Červinka); ---> christinae

adnot.: Meno s chybou použité v katalógu ChK 92. Rastliny z týchto semien navyše nezodpovedajú  orig. popisu R. supthutiana ! Sú to rastliny z okruhu R. steinmannii. Najlepšie sa zhodujú s rastlinami, šírenými ChK 95jR232 pod menom A. christinae). Cit. Donald - "Hoci popis tela a kvetu R. supthutiana sa môže približne hodiť na nejakú formu R. steinmannii, jej semená sú evidentne Heliosa". Už u Donalda došlo zjavne ku nejakej zámene identít (okruh Steinmannii / Heliosa)
sign.: (Výsev 1993) Telo krátko valcovité s 12 mierne skrútenými výraznými rebrami, epidremis matne sivozelená; Areoly podlhovasté so svetlohnedou plsťou;  Tŕne sklovito žltkasté, hore smerujúce ku špičke tmavšie až hnedé, všetky s hnedou zosilnenou bázou; Kvet zelenkasto oranžový s nezameniteľným vzhľadom, dlhý do 20mm, široký asi 30mm, otvárajúci sa do roviny; Púčik guľatý, zelený až tmavozelený, holý, rel. veľký; Kv.  lôžko 5mm priemer, zelené, pokryté malými tmavozelenými šupinami, v pazuchách s bielou vlnou a štetinami; Kv. rúrka veľmi krátka, asi 3mm, priemer 3mm, žltkasto zelená s niekoľkými malými tmavozelenými šupinami, v pazuchách biela vlna; Vonk. okv. lístky takmer celé bledozelené, iba na okrajoch premenlivo čiastočne červenkasto oranžové, väčšinou tupé, široké až 7mm; Vnútorných   9, červenkasto oranžové s bledozeleným stred. pásikom klinovitého tvaru a s premenlivou veľkosťou, široké  6-7,5mm s malou špičkou; Čnelka svetlozelená, blizny svetložlté, 6 lalokov; Nitky bledoružové, prašníky svetložlté,   prevyšujúce blizny; Plod guľatý, asi 5mm, čierno zelený, lesklý.
sem.x: 2007, 2017
foto 1.: Šuba, 0614/14-2000-5;.....V prílohe - Suba00_0614\christinae_Cha.jpg
foto 2.: Šuba, 0614/15-2000-5;.....V prílohe - Suba00_0614\christinae_Chb.jpg
foto 3.: Šuba, 0614/22-2000-5;.....V prílohe - Suba00_0614\christinae_Chc.jpg
foto 4.: Šuba, 2004-5-20;.....V prílohe - Suba04_D\christ_Ch.jpg
foto 5.: Šuba, 2005-5-20;.....V prílohe - gal3\Img_0020_christi_m1.jpg
foto 6.: Šuba, 2004-5-20;.....V prílohe - gal3\Img_0144_chrii_m1.jpg
foto 7.: Šuba, 2006-5;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0008qm_christi.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 95jR232 - Mediolobivia christinae);

sign.: Zodpovedá typ. popisu R. christinae Rausch.
sem.x: 2003, 2007, 2018
foto 1.: Šuba, 6299/3-2002;.....V prílohe - Suba02_6299\christinae_R.jpg
foto 2.: Šuba, 2008-5;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0151m_christ.jpg

BZ UPJŠ KE [Hečko 121/95 ] - (orig. ? - Rebutia christinae);

sign.: Rastlina na podnoži s podstatne mohutnejším vzrastom ako pravokorenné. Zodpovedá typ. popisu R. christinae Rausch. Charakteristickými znakmi rastliny sú žltkasté odstávajúce otrnenie na zreteľne rebrovitom tele so žltohnedými areolami a červenooranžové kvety s výraznými bledozelenými koncami, hlavne vonkajších lístkov.
foto 1.: Šuba, 5978/33A-2001-5-23;.....V prílohe  - Suba01_5978\christinae_U.jpg
Comment.: Staršia rastlina na podnoži s mohutnejším vzrastom a podstatne väčšími kvetmi ako u rastlín pravokorenných.

Šuba, KE - (orig. ChK 98p240.60 - Mediolobivia christinae);

sign.: (Výsev 1999) Zodpovedá typ. popisu R. christinae Rausch.
sem.x: 2018
foto 1.: Šuba, 2010-5-29;.....V prílohe - Suba10_D\

christiniana
(pozri - christinae)

Mediolobivia christiniana.....(hort. mut.)

adnot.: Meno nájdené v katalógu zbierky bot. záhrady UPJŠ Košice (Hečko 170/o) pre rastlinu zodpovedajúcu popisu R. christinae Rausch.

chrysantha
(pozri - christinae) (pozri - WR 492a) (pozri - chrysantha_s)

Rebutia steinmannii var. chrysantha R 492a.....(hort. nom. mix.)

adnot.: Meno omylom vygenerované na katalógovom foto-liste Cactus Art Nursery, 2006

chriscina
(pozri - christinae)

Rebutia chriscina.......(mut. hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: Deformované meno z neznámeho zdroja evidované v japonskej databáze mien Cactus Club Hokuriku 2004 (www7.plala.or.jp/shaboten/wamei/r.html)

 top of page