main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
ritteri
(ritteriana hort.)
(pozri - atrovirens_s) (pozri - ritteri_s) (pozri - euanthema_s) (pozri - brachyantha_s)
(pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia ritteri (Wessn.) Buin. et Don. 1963
comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 103, 1963
IPNI (GCI) - (Wessner) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 103. 1963
IPNI (IK) - (Wessner) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde vii-viii. 103 (1963).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. ritteri (Wessn.) Buin. & Don. (1938) Beitr. z. Skde. u. pflege 3" - loc.: Tarija, Iscayachi - nepresne, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia.;
Cactus Club Hokuriku 2004 - kombinácia uvedená nepresne a neúplne v podobe"R. ritteri Krainz = Aylostera ritteri", ktorá sa týka Krainzovej kombinácie pod Mediolobivia;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/rit1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R2)
(R. ritteri);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1128m.jpg
foto 1.: C. Simon, Au Cacti Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. ritteri) 1128;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1128.jpg
foto 1.: C. Simon, Au Cacti Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
(R. ritteri) 1128;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1128.jpg
Comment.:
foto 2.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=336, scanid=956)
foto 2.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=336, CR6003)
(R. ritteri; P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr6003.jpg
Comment.: Tu popisované v chápaní E.F.Andersona spolu so synonymom R. raulii.
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 4: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/ (Rebutia - "Foto")
(R. ritteri);....V prilohe - KKR @/ R_ritteri_1.jpg
Comment.: ? , zvláštna Aylostera s drobnými kvetmi, guľovitými púčikmi, bradavky v 13 špirálach (pseudominuscula?)
foto 5.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia (page2))
(R. ritteri; V. Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/
Comment.: snímky rastlín na prírodnej lokalite (miesto neuvedené, SE #); červenooranžový kvet, sv.zelená čnelka, zelené blizny, silne hrboľaté telo; V roku 2010 snímok vyradený a nahradený snímkami TB z prírody
foto 6., 7.: Jan Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. auanthema andinensis / ritteri, syn: R. euanthema v. andinensis WR 700a);.....V prílohe - Vanecek @/ ritteri_andinensis_6539v.jpg, @/ ritteri WR700a_andinensis_3518v.jpg
Comment.: pozri aj pod. orig. menom "euanthema andiensis" WR 700a
foto 8., 9.: Tomasz Blaczkowski in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. ritteri; T. Blaczkowski, Tres Lagunas, Salta);.....V prílohe - Vanecek @/ ritterii_inhabitat_1.jpg, @/ ritterii_inhabitat_2.jpg
Comment.: snímky rastlín na prírodnej lokalite (uvedené miesto ukazuje na nález R. atrovirens TB 33.2). Lokalita v Sierra Santa Victoria, západne od Rodeopampa.
merc. Andreae: WA 1974 (R. ritteriana) - dat. Fearn & Pearcy 1981
merc.: Lodé 99 S-1108 (NEW ! R. ritteri; JR+AG);  Rus 2000 R (R. ritteri);  SeedS 2000 (R. ritteri);

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 35. Atrovirens, sp. 123.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 10. Atrovirens, species 4.

cat.:
adnot.: Rausch, 1986 (názor) - F. Ritter chybne určil svoj nález FR 1123 ako R. ritteri a na dlhú dobu cez Backebergove publikácie ovplyvnil šírenie tohoto druhu;
Šída, Atlas kaktusů 1995/40 - blízke príbuzenské vzťahy s R. atrovirens;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. ritteri (Wessn.) Buin. & Don. ako návrh alternatívneho mena pre M. ritteri (Wessn.) Krainz, M. nigricans (Wessn.) Krainz, R. nigricans (Wessn.) Bkbg.(?), R. tarijensis Rausch (?-neisto), R. zecheri Rausch a pre kultivar 'R. sphaerica';
Pilbeam, 1997 - obvykle je pod (nesprávnym) menom R. ritteri šírená a pestovaná príbuzná ale odlišná R. pseudoritteri (sensu Ritter !)
S. Mosti, 1999 - stotožňuje R. ritteri s R. atrovirens v zmysle zachovania R. atrovirens (Backeb.) Šída;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. ritteri, v bot. systéme s jediným synonymom R. raulii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Mediolobivia ritteri, L. ritteri, euanthema ritteri, atrovirens ritteri, a tiež brachyantha ritteri, ritteri pilifera, ritteri andinensis (n. n., WR 700a), pauciareolata;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.99., A. ritteri (Wessner) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. ritteri;

bas.: Lobivia ritteri Wessner 1938

descr.: W. Wessner, Beiträge zum Sukkulentenkunde und Pflege, p.3, 1938
IPNI (GCI) - Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 1: 3. 1938 Beitr. Sukkulentenk. & -plege, 1938: 3, fig. 1938.
IPNI (IK) - Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 1938, 3.
typ.: /coll.: H. Blossfeld - hraničná oblasť Argentína-Bolívia, (1932 ?)/
nom.: Lobivia Rittera /Friedrich Ritter, *1898, nemecký cestovateľ a zberateľ kaktusov, pôsobil hlavne v Južnej Amerike./
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia ritteri;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/rit1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1938)
foto 2.: Daniel Schweich, 2006
(L. ritteri, orig. material Wessner);.....V prílohe - Schweich @/ Ritteri.jpg
merc.: (pozri - syn. & colls.)

syn.1.: Digitorebutia ritteri (Wessn.) Buining 1940

comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, #?, 1940
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 22: 53. 1940
IPNI (IK) - in Succulenta, xxii. 53 (1940); cf. Gray Herb. Card Cat.
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. ritteri (Wessn.) Buin. = R. ritteri";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum Rebutia ritteri;

Mediolobivia ritteri (Wessn.) Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde 1: #, 1947 (Jahrbuch Schweizerische Kakteen Gesellschaft), */ 1: 19, 1947 /
IPNI (GCI) - Sukkulentenkunde 1: 19. 1947
IPNI (IK) - Sukkulentenkunde i. 19 (1947).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. ritteri (Wessn.) Krainz = R. ritteri";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia ritteri;
sign.: Backeb., KL 66, p.272  (uvedené popisné údaje Backeberga sú prevzaté od Rittera (FR 1123) a zodpovedajú R. pseudoritteri Rausch ! ) - Telo viac menej guľovité, až predĺžené, sivozelené; Rebier asi 15, silne hrboľaté, takmer úplne rozdelené; Tŕňov 8-10, na temene odstávajúce, čiastočne neusporiadané, dlhé až 10mm, ihlovité, bielosivé, najvyšší pár hnedý, báza a špička tmavšia; Kvet asi 40mm dlhý, 45mm priemer, ohnivo cinóbrový (rumelka), hrdlo červenofialové. - Bolívia (pri Escayache);
foto 1.: Rudolf Šubík in F. Novák, Velký obrazový atlas rostlin;
(M. ritteri);.....V prílohe - Subik @/ ritteri3.jpg
foto 2.: Chiltern Hills Cacti, 2002 - www.chilternhillscacti.freeserve.co.uk/photo.htm
(M. ritteri);.....V prílohe - Palmer @/ medio_ritteri.jpg
foto 3.: A. Lux & R. Staník, Všetko o kaktusoch, Slovart 1992;
(M. eucaliptana);.....V prílohe - Lux_Stanik @/ eucaliptana.jpg
Comment.: ?? Nezodpovedá popisu M. eucaliptana (Backeb.) Krainz - 13 rebier a tmavá epidermis. Bližšie popisu M. ritteri. pozri - WR 520
foto 4.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(M. Ritteri v Pilifera);..... V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_ritteri_v_pilifera.jpg
foto 4.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Ritteri v Pilifera) detail
Comment.: kvet s char. formy R. atrovirens / euanthema (=FR 402 ?); V katalogoch 2007-2009 dvojznačne >> zoznam: M. ritteri /  foto: "M ritteri v. pilifera".
foto 5.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2008 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(M. haefneriana);.....V prilohe - Snowarski @/ 060602-7725.jpg
Comment.: ??, non haefneriana, = M. ritteri ?
foto 6: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2008 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(M. ritteri);.....V prilohe - Snowarski @/ 070613-8461.jpg
Comment.: ?, non ritteri, pozri - FR 1123
foto 7.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. ritteri);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 5.)
foto 8.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(M. aureiflora v. sarathroides);.....V prilohe - Monska_M @/ 10.jpg
Comment.: ??, non aureiflora. Na snímku - Kvet intenzívne červený veľký, bez modrých tónov, krátke biele otrnenie, stredové tŕne tmavé. Forma ritteri s dlhším kvetom?.
merc. Chrudim & other: ChK 87p3376 - 98p3376.00 (M. ritteri); ChK 89jR196, 90jR176, 93jR261, 95jR233, 98jR171 (M. ritteri);   Fed 95 S-3610 (M. ritteri);   Fed 95 RK-1901 (M. ritteri);   DKE 98 S-1196 (M. ritteri);  Palmer 99 R (M. ritteri) flame red flowers;    Rus 2000 R (M. ritteri);   SeedS 2000 (M. ritteri);   Jec 2000 S-0 4991 (M. ritteri; 250/88);    Kud 2000 R (M. ritteri);  SGC 2000 -61553, 61783 (M. ritten);   KK-DK 2001 S-43.46 (M. ritterii );   KK-DK 2002 S-43.46 (M. ritterii );
merc. Haage & Uhlig: Haage 99 R (M. ritteri);  U 99 R, U 2001 S (M. ritteri) Blüten feurigzinnober mit rotviolettem Schlund - Rebutia;
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00664 (M. ritteri);
merc. Fischer: LF 2010 S-283M (M. ritteri VJ 99);

syn.2.: Neolobivia ritteri (Wessner) Itô 1957

comb.: Yoshi Itô, #, 1957
IPNI (IK) - Explan. Diagr. Austroechinocactinae 55 (1957).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia ritteri / v zozname s tlačovou chybou "ritten" /;

syn.3.: Aylostera ritteri (Wessner) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2783. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia ritteri Wessner, Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 1: 3. 1938.
typ.: Bolivia. Tarija: Iscayachi Ritter 03/-/1931 s. n. (lectotype (Hjertson, 2005), illus. in Beitr. z. Sukk. u.- pfl.1:3. 1938).

Aylostera ritteri.....(hort.)

pub.: # hort. (zaradenie sensu?); Do r. 2003 v katalógoch Chrudim "ritteri" výhradne pod Mediolobivia.
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Cactus Club Hokuriku 2004 - kombinácia uvedená nepresne a neúplne v podobe"R. ritteri Krainz = Aylostera ritteri", ktorá sa týka Krainzovej kombinácie pod Mediolobivia;
merc. Chrudim:  ChK 2003p278.80,  2004p278.80 (A. ritteri);

syn.3a.: Aylostera pygmaea 'ritteri'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'ritteri' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.4.: Mediolobivia euanthema (Backeb.) Krainz var. ritteri (Wessn.) Donald 1954
syn.4.: Mediolobivia euanthema var. ritteri (Wessn.) Donald comb. nud.

stat.comb.: J. Donald, Cactus (Paris), 9: #, 1954 */ Cactus (Paris) no. 40: 39., 1954 /
IPNI (GCI) - var. ritteri (Wessner) Donald -- Cactus (Paris) no. 40: 39. 1954
adnot.: */dat. - Z. Rovsek, Seznam Mediolobivia, 2006/
Fearn & Pearcy 1981 - "M. euanthema v. ritteri (Wessn.) Donald comb. nud. = R. ritteri";

syn.5.: Rebutia euanthema var. ritteri.....(hort.)

pub.: #, hort., dat - Cactus Club Hokuriku 2004
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.6.: Digitorebutia brachyantha var. ritteri (Wessn.) Donald 1957

comb.: J. D. Donald, #, 1957
IPNI (GCI) - Donald -- Natl. Cact. Succ. J. 12: 11. 1957
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. brachyantha v. ritteri (Wessn.) Donald = R. ritteri"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia ritteri;

syn.7.: Lobivia atrovirens Backeb. var. ritteri (Wessn.) Rausch 1985* 1986** 1987

pub.: W. Rausch, comb. prov.? (Lobivia 85) - blízke príbuzenstvo s L. atrovirens Backeb.
IPNI (IK) - ritteri (Wessn.) Rausch -- Lobivia 85: 13. 1987 [1985-86 publ. 1987]
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/rit1.htm & Rod Rebutia, p.28, 1997)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia ritteri;
sign.: Voči R. atrovirens - stlačené telá s hnedými tŕňmi s čiernou špičkou a širším kvetom.
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-523.96, R-523.96 (L. atrovirens v. ritteri) rich red flowers;  MG 2000 S-523.97, R-523.97 (L. atrovirens v. ritteri, La Cueva, Tarija)

syn.8.: Mediolobivia atrovirens var. ritteri.....(hort. sensu Rausch 86)

pub.: hort. (pozri - colls., RH)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. De Herdt & other: Hojas 99 R-260 (M. atrovirens v. ritteri);    Succulenta 99 S-2 (M. atrovirens ritteri; De Herdt) donkergroen; donkerrode bloemen;    Edgn 2000 R (M. atrovirens v. ritteri; SS);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. atrovirens v. ritteri);  RH 2009 DIV S (M. atrovirens v. ritteri Lau 543);
merc. Fischer: LF 2011 S-89ME (M. atrovirens v. ritteri 88/33);  LF 2011 S-91ME (M. atrovirens v. ritteri VJ98);  LF 2011 S-92ME (M. atrovirens v. ritteri VJ99);  LF 2011 S-93ME (M. atrovirens v. ritteri VJ105);

syn.9.: Rebutia atrovirens (Backeb.) Šída var. ritteri (Wessn.) #.....(hort.)

pub.: SuccSeed, Winberg, 97. Kombinácia v zmysle W. Rauscha pod Rebutia atrovirens (Backeb) Šída. Pozri SuccSeed zbery RH (Hillmann); (mis. dat. nom. - R. atrovirens v. ritteri Wessn. 1938) - www.cactuslove.ru (Rebutia);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: (pozri - merc.) Lauov zber "ritteri" od Sta Victoria (SS) ? Ako Rebutia ritteri bol označený zber L 411 od Iscayachi z Bolívie; Od Santa Victoria však pochádzajú Lauove zbery L 544 až L 547, L 550 a L 554 z ktorých niektorý mohol byť takto neskôr niekde identifikovaný ?
foto 1: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos > cactees > Rebutia > find item - al)
(Rebutia atrovirens v. ritteri) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_atrovirens_v_ritte.jpg
Comment.: char. zelené blizny a červené nitky
foto 2.: Tomasz Blaczkowski et al. in page "Argentyna od 1. do 29. stycznia 2009r." www.lobivia.pl/argentyna_2009
(Rebutia atrovirens v. ritteri TB 33.2 = TB 407.0, Rodeopampa, Salta, Arg., 3451m)... V prilohe Blaczkowski @/ TB407_0_TB33_2_Rebutia_atrovirens_v_ritteri.jpg
Comment.: na prírodnej lokalite. Kvet oran. s cervenk. vonkajsimi okv., oran. nitky. Telo s velkymi bradovitymi hrbolmi, riedke tuhe prilah. trne. Non ritteri. Margarethae v. nov.?
merc. SuccSeed & other: SS 97-872, SS 98-M942 (R. atrovirens v. ritteri (ex Lau), Sta Victoria, Arg);  RM 2000 R (R. atrovirens v. ritteri; orig. SS);    Lodé 99 S-1054 ("NEW !" R. atrovirens v. ritteri; FEM);

syn.9a.: Rebutia atrovirens 'ritteri'.....(Pilbeam sensu Rausch, Mosti)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na syn. postavenie a hodnotu mena ritteri;
foto 1.: Henrik H. Madsen, 2002 - www.kaktus.dk/kak_eng.html
(R. atrovirens 'ritteri') J. Pilbeam, Rebutia - Argentina, Salta, on the road from La Quicha near Santa Victoria.;.....V prílohe - Madsen2 @/ Rebutia_atrovirens_ritteri.jpg
Comment.: pripojené údaje o lokalite sa týkajú WR 520 (La Quicha = La Quiaca !).
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. atrovirens ritterii);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ? nezodpovedá popisu (image id=139), nahradené
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=259)
(R. atrovirens ritterii) details;..... V prilohe - Agocs @/
Comment.: meno "ritterii" bolo šírené cez katalógy KK-DK 2001, 2002,...

syn.10.: Rebutia ritteriana......(hort. mut.)
syn.10a.: Aylostera ritteriana......(hort. mut.)

pub.: Andreae, 1974
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. ritteriana hort. (catalogue 1974 Andreae) =? ritteri
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené s pochybnosťou v podobe"R. ritteriana hort. = A. ritteriana = ritteri?";


merc. Andreae: WA 1974 (R. ritteriana);

colls. Blossfeld: (Wessner typ);
colls. Ritter: FR 402 (pilifera? euanthema? -> ritteri), FR 1123 (non ritteri Wessner!; =Winter M6 -> pseudoritteri Rausch);
colls. Rausch: WR 508 (- nilsonii - costata), WR 520, WR 700a (euanthema var. andiensis n. n. ? - ritteri);
colls. Hoffmann: H 1921 (margarethae? - ritteri?), Hoffmann 2088 (margarethae? - ritteri?);
colls. Krahn: WK 340 (ritteri -> pseudoritteri);
colls. Lau: L 411 (christinae ? -> ritteri), L 543;
colls. Kníže: KK 859 (ritteri?, tuberosa? - padcayensis f.), KK 1232;
colls. Heger: Heg 053 (spec.n. - atrovirens? ritteri?);
colls. Hillmann: RH 563, RH 577, RH 964 (ritteri? - tarijensis var. sphaerica), RH 1359, RH 1371, RH 1386;
colls. Wahl: RW 166, RW 174 (sensu Wessner), RW 179;
colls. Ferguson: DJF 425 (atrovirens var. ritteri - nigricans ?);
colls. Bates: BB 1011.02;
colls. Jakubec: VJ 98, VJ 99, VJ 105;
colls. Šeda: SE #;
colls. K.H.Müller: KHM 9313 (spec., ritteri?), KHM 9426 (spec., ritteri? tarijensis?), KHM 9428 (sp., ritteri? pseudoritteri?);
colls. Blaczkowski: TB 33.2 = TB 407.0 (ritteri? atrovirens v. nova?);
colls. Martin: RRM 94;


collp.: V publikáciách a v zbierkach existujú časté zámeny identity s R (M., D.) brachyantha (existujúca kombinácia "brachyantha v. ritteri") alebo s R. (M., D.) eucaliptana.

Rohrer, KE - (orig. ? - Mediolobivia ritteri);
Šuba, KE - (orig. J. Leško, KE 94 R - Mediolobivia ritteri);

foto 1.: Šuba, 8520/27-1994;.....V prílohe - Suba94_8520\brachy_ritt_94LE.jpg
Comment.: Dve identické rastliny šírené pod rôznymi menami: brachyantha a ritteri.
sem.x: 1998
foto 2.: Šuba, 0615/31(vpravo) - 2000-5;.....V prílohe -
Comment.: Spoločne s M. "brachyantha" ChK 95jR228.

Šuba, KE - (orig. M. Fedoročko, BA 94 S-3610 - Mediolobivia ritteri; Ľ. Vlasák, BA);

adnot.: Rastliny a výsevy pod menom ´ritteri´ rôzne cez širokú škálu variet okruhu atrovirens / ritteri
foto 1.: Šuba, 8144/14-1999-5-24;.....V prílohe - Suba99_8144\ritteri_FEDa.jpg
foto 2.: Šuba, 8145/17-1999-5;.....V prílohe - Suba99_8145\ritteri_FEDb.jpg

Šuba, KE - (orig. M. Fedoročko, BA 95 RK-1901 - Mediolobivia ritteri; Ľ. Vlasák, BA);

sign.: Trpasličí vzrast, výška asi 20mm, šírka max.10mm, zachovaných stabilne 10 rebier, zbytok popisu ako orig. a rozšírený popis L. steinmannii Solms-Laubach.
foto 1.: Šuba, V prílohe -

Šuba, KE - (orig. Chrudimský Kaktusář 2000, R - Mediolobivia spec.;); ---> ritteri

sign.: Blízke popisu Mediolobivia ritteri (Wessner) Krainz. Súčasne však podobnosť s rastlinou na snímku v publikácii Lux, Staník, 1992 pod menom Mediolobivia eucaliptana.
Telo (starší trs) matne tmavozelené, na slnku fialovejúce, guľaté resp. slabo predĺžené, 13 mierne stočených rebier, takmer rozpadnutých do hrbolov; Areoly oválne (2x1mm) špinavo biele; Tŕne (8-10) okrajové, odstávajúce, svetložlté s tmavohmedými špičkami a bázami, ihlovité, 4-7mm dlhé; Kvet 40mm dlhý a široký, tmavočervený s tmavým hrdlom; Púčiky (od polovice mája) zo starších bočných areol, špicaté tmavozelené, úplne pokryté hustou svetlohnedou vlnou a tmavohnedými štetinami; Kv. rúrka krátka, hrubá (3-4mm), hnedo fialová so stíhlymi tmavoolivovými šupinami, s hustou belavou vlnou a hnedastými štetinami; Okv. lístky štíhle, dlhé, takmer obdĺžnikové; Vnútorné červené; Vonkajšie zamatovo tmavočervené so zelenkastými koncami; Čnelka zelená; Blizna zelená, 6-7 ramien, spočiatku kompaktná, neskôr odstávajúce krátke, hrubé ramená, pod úrovňou najvyšších prašníkov; Nitky karmínové; Prašníky svetložlté;
sem.x: 2003, 2007, 2008, 2008, 2011
foto 1.: Šuba, 7322/25-2001-6;.....V prílohe - Suba01_7322\ritteri_ChR.jpg
foto 2.:Šuba, 7322/28-2001-6;.....V prílohe - Suba01_7322\ritteri_ChRa.jpg
foto 3.:Šuba, 7707/16-2002;.....V prílohe - Suba02_7707\ritteri_Ch.jpg
foto 4.:Šuba, 7707/18-2002;.....V prílohe - Suba02_7707\ritteri_Chb.jpg
foto 5.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0336_ritterim.jpg
foto 6.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba09_D\Img_0078_mx_ritteri.jpg

Šuba, KE - (orig. Chrudimský Kaktusář 2000, R - Mediolobivia spec.;); ---> ritteri ?

sign.: (Výsev 2005 - 2.generácia) semená rel. veľké, prehnuté bez mikropyl. špičky, matne čierne až čiernohnedé, asi 1,5mm dlhé.

BZ UPJŠ KE [Hečko 123/95] - (orig. ? - Mediolobivia euanthema); ---> ritteri

sign.: Rastlina zo zbierky Botanickej záhrady UPJŠ Košice nezodpovedá Krainzovmu popisu M. euanthema, avšak charakteristika je blízka R. ritteri. Pod menom euanthema je vedená pravdepodobne ako dôsledok kombinácie J. Donalda - Mediolobivia euanthema (Backeb.) Krainz var. ritteri (Wessn.) Don. 1954.
foto 1.: Šuba, 5978/2A-2001-5-3;.....V prílohe - Suba01_5978\euanthema_U.jpg
Comment.: (D. Schweich, Fr.) = R. ritteri, pravdepodobne zodpovedá WR 700a

Šuba, KE - (orig. KE-Klub KKK 2004 R - Mediolobivia violascens); ---> ritteri ? --- brunneoradicata

sign.:
foto 1.: Šuba, 2006-6;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0014m_vscens.jpg
Comment.: pozri - KHM 9428 - Pueblo Viejo (Tar.)

ritterii
(pozri - ritteri)

Mediolobivia ritterii.....(hort. mut.)
Rebutia atrovirens ritterii.....(hort. mut.)

adnot.: Meno s chybou v katalógoch semien Dv. Králové (KK-DK) 2001, 2002. Novo (2006) tiež na stránkach Rebutialand (agy.kaktus.hu).

ritteriana
(pozri - ritteri)

Rebutia ritteriana.....(hort. mut.)

adnot.: Upravené meno s v katalógu  ANDREAE (1974) - dat. Fearn & Pearcy 1981.

ritten
(pozri - ritteri)

Mediolobivia ritten.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: Graficky skomolené meno s v katalógu  STENASA Garden Center (SGC 2000).

 top of page