main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
brachiantha > brachyantha
(pozri - brachyantha_s) (pozri - costata_s) (pozri - steinmannii_s) (pozri - rauschii)
(pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia brachyantha (Wessn.) Buin. et Don. 1963
comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 102, 1963 (non Rebutia brachyantha Cárd. 1965 (Sulcorebutia))
IPNI (GCI) - (Wessner) Buining & Donald
IPNI (GCI) - (Wessner) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 102. 1963
IPNI (IK) - (Wessner) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde vii-viii. 102 (1963).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. brachyantha (Wessn.) Buin. & Don. (1937) Kakt. und Sukk. 207" - loc.: Tarija, Tarija = chybne, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/bra1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Atlas kaktusů VIII., p.33, 1993, Šída - (char. voči ostat. z okruhu R. steinmannii) - viac priľahnuté hnedasté tŕne, krátke rumelkovo červené kvety. Rastliny tvoria malé skupiny, jednotl. stonky odnožujúce, asi 30-35mm vysoké, 20mm široké, krátko válcovité; koreň repovitý. Rebier 10-12, nízke, rozdelené do drobných hrbolov, priame alebo iba mierne stočené. Areoly kruhovité s bielou plsťou, 3-5mm vzáj. vzdialené. Tŕne okrajové, asi 8, dlhé 2-4mm, ihlovité, biele, na báze hnedasté a zosilnené, pritlačené k telu alebo iba mierne odstávajúce. Kvety z dolnej polovice tela, široko otvorené. Kv. lôžko guľovité, 5mm široké s početnými bielymi vlasmi. Kv. rúrka štíhla, červená s málým počtom vlasov. Okv. lístky úzke, zaoblené, červené. Nitky červené; prašníky žlté. Čnelka červenkastá; blizna svetlozelená, 6-7 ramien. Plod guľovitý, 10mm široký, zelenkastý. Semená guľovité až slabo podlhovasté, 1,2mm dlhé, 1,0mm široké, matné, sivohnedé.
V kultúre nejednotnosť hlavne vo vyfarbení kvetov - orig. popis, nitky dole ružové, hore zelenkasté, vnútorné okv. lístky svetlo šarlátové. V zbierkach prevážne kvety sýtejšie vyfarbené, nitky dole karmín. ružové až hore rumelkové, čo zodpovedá popisu FR 341. Areál - sever dep. Potosí v hraničnej oblasti s dep. Oruro.
foto 1.: Václav Jiránek, Atlas kaktusů VIII, 1993, p.33, (CD Atlas 97);
(R. brachyantha; V. Jiránek);.....V prílohe - Atlas @/ Brachyan.jpg
Comment.:
foto 2.: Janine Hairan, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. brachyantha) 1817;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 1817.jpg
foto 2.: J. Hairan, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Rebutia > find item - al)
(R. brachyantha) 1817;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 1817.jpg
Comment.: ?, ritteri?
foto 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. brachyantha) =104888;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb018.jpg
Comment.: ??, sectio Aylostera (pseudodeminuta? fiebrigii ? - pilosa ? albiareolata ?)
merc.: (pozri - bas., syn.1, syn.2 & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 34. Brachyantha, sp.115.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 9. Brachyantha, species 1.

cat.:
adnot.: C. Backeberg 1959 - vedúci druh podradu Brachyanthae, radu Pygmaeae, podrodu Pygmaeolobivia, rodu Mediolobivia, spoločne s R. auranitida;
F. Ritter,1980 - R. brachyantha a R. rauschii vedie ako synonymá ku R. steinmannii;
Šída, 1993 (Atlas k.) -  Málo odlišné rastliny sa v zbierkach nachádzajú aj pod menom R. (M.) bulbispina n. n.;
Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. steinmannii Solms.-Laub. (?) ako návrh alternatívneho mena pre A. steinmanii (Solms-Laub.) Bkbg., M. eucaliptana (Bkbg.) Krainz, R. eucaliptana (Bkbg.) Ritt. a R. brachyantha (Wessn.) Buin. & Don.;
Šída, 1997 (R.R.) - "F. Ritter stotožňuje FR 341 s  príbuznou R. steinmannii. R. eucaliptana naopak uznáva za samostatný druh".  "Bližšiu príbuznosť ku R. steinmanni majú však R. costata , R. cincinnata a hlavne R. eucaliptana než R. brachyantha";
Mosti, 2000 - tvrdí, že R. brachyantha je šírená pod menom R. rauschii; (Má pravdu. Pozri napr. syn.4 - foto 2.,3.)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
Hunt, 2006 - priradenie ku R. steinmannii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. steinmannii (Solms-Laub.) Br. et R. pre členenie R(AMS) -Mediolobivia;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.54., A. brachyantha (Wessner) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. brachyantha. Vzorka samotnej A. brachyantha nebola súčasťou výskumu;

bas.: Lobivia brachiantha Wessner 1937

descr.: W. Wessner, Kakteen und andere Sukkulenten, p.129, 207, 1937 (K. u. a. S., 9: 207, 1937 - texty orig. popisov L. auranitida a L. brachyantha boli v publikácii vzájomne zamenené)
typ.: Reb. Winter Nr.1 = FR 341 ("domovina neznáma")
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - "L. brachyantha" = syn. Rebutia steinmannii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/bra1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, Rod Rebutia, 1997 (cit. Ritter) - široká oblasť rozšírenia vo vysokých Andách bolív. departmentov La Paz, Oruro a Potosí, medzi 17. a 20. stupňom juž. šírky. Spolu s R. steinmannii severný okraj rozšírenia rodu Rebutia.
foto.: (orig. pub. descr. 1937)
merc.: (pozri - syn.1, syn.2 & colls.)

syn. 1: Digitorebutia brachyantha (Wessn.) Buin. 1940

comb.emend.: A. F. H. Buining, Succulenta, 22 :53, 1940 - opravené meno.
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 22: 53. 1940
IPNI (IK) - in Succulenta, xxii. 53 (1940); cf. Gray Herb. Card Cat.
nom.: [brachyantcha], lat. brachyantha - krátkokvetá, charakteristika v súvislosti s orig. popisom v rode Lobivia
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. brachyantha (Wessn.) Buin. = R. brachyantha";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;

Mediolobivia brachyantha (Wessn.) Krainz 1947 ***

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde, 1: 19, 1947 / Sukkulentenk.: Jahrb. Schweiz. Kakt. -Ges. 1. 19, 1947 /
IPNI (GCI) - brachyantha (Wessner) Krainz
IPNI (IK) - brachyantha (Wessner) Krainz -- Sukkulentenkunde i. 19 (1947).
adnot.: dat. pub. - (Atlas kaktusů VIII., p.33, 1993);
Fearn & Pearcy 1981 - "M. brachyantha (Wessn.) Krainz = R. brachyantha";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: Backeb., Kakteenlexikon, p.270, 1966 - Telo krátko válcovité, asi 2cm priemeru; Rebier 12; Tŕňov 7-9 (-10), dlhé asi 5mm, sklovito svetlé, ihlovité, báza zosilnená a hnedastá; Stredové chýbajú; Kvet asi 2cm dlhý, ľahko zvonovitý, svetlo šarlátový (purpurový); Čnelka čiastočne zrastená. - Domovina ?
foto 1.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(M. brachyantha);.....V prilohe - Snowarski @/ 060602-7721.jpg
Comment.: ? ritteri ?
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. brachyantha);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.)
foto 3.: Andreas Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Brachyantha) detail.....V prilohe - Wessner9 @/ 1-mediolobivia_brachyantha.jpg
Comment.:
merc. Chrudim & other: ChK 95jR228 (M. brachyantha);  Rus 2000 R (M. brachyantha);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00639, 2009 S (M. brachyantha);

Mediolobivia brachiantha (Wessn.) Krainz 1947 ***

comb.: / H. Krainz, Sukkulentenkunde, 1: 19, 1947 ( as "brachyantha" ) /
IPNI (GCI) - brachiantha (Wessner) Krainz -- Sukkulentenkunde 1: 19. 1947 as brachyantha
adnot.: (pozri - M. brachyantha (Wessn.) Krainz 1947)
nom.: (sensu nom. L. brachiantha Wessner 1937) použitie orig. mena a oprava.
merc.: DKE 98 S-1173 (M. brachiantha);

syn.2.: Aylostera brachyantha (Wessner) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2780.2011 [Dec.2011]
bas.:  Lobivia brachyantha Wessner, Kakt. And. Sukk. 1937 (9): 129, 207. 1937.
typ.: Bolivia. Potosi, near Potosi, s.d., s.n. (lectotype (Hunt & Taylor, 2006), illustration in Kakt. And. Sukk. 1937 (9): 131-132.).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'brachyantha'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'brachyantha' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Mediolobivia costata (Werd.) Krainz var. brachyantha (Wessn.) Donald 1954
syn.3.: Mediolobivia costata var. brachyantha (Wessn.) Donald n. n.

stat.comb.: J. Donald, Cactus (Paris), 9: 40, 1954
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat. comb.- (Atlas kaktusů VIII., p.33, 1993)
Fearn & Pearcy 1981 - "M. costata v. brachyantha (Wessn.) Donald nomen nudum = R. brachyantha";

Rebutia costata var. brachyantha......(hort., CCH)

pub.: # (jedno Rebutia meno v databáze Cactus Club Hokuriku 2004)

syn.4.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. var. brachyantha (Wessn.) Rausch 1985* 1986** 1987

comb.: W. Rausch, Lobivia 85, p.129, 1986 (pub.1987)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - syn.3a.)
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O. Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997
**dat. rok publik. 1985, 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/bra1.htm)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-546.146 (L. steinmannii v. brachyantha) orange flowers;   Pan 2000 R-3711 (L. steim anni v. brachyantha);

syn.4a.: Lobivia steinmannii (Br. & R.) Backeb. var. brachyantha (Wessn.) Rausch 1985* 1986** 1987

comb.: W. Rausch, Lobivia 85, p.129, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - L. steinmannii (Britton & Rose) Backeb. var. brachyantha (Wessn.) Rausch -- Lobivia 85: 129. 1987 [1985-86 publ. 1987]
adnot.: Podľa IPNI (zdroj Kew) táto Backebergova skoršia kombinácia Lobivia steinmannii (1934) napriek určitým nejasnostiam (pozri - neosteinmannii) má byť uvádzaná ako dobrý druh pre Rauschove novopopisy (6) a kombinácie (6) v Lobivia 85 pretože Backeberg v jeho vtedajšom chápaní "pravú" R. steinmannii (M. steinmannii Hort.) v roku 1956 novopopísal ako M. pectinata v. neosteinmannii (dnes pod R. pygmaea) a "starú" Solms-Laubachovu steinmannii s jej popisom zaradil následne (1959) ku Aylostera.
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: (pozri - bas.)
foto.: (orig. pub. comb. #)
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-546.146 (L. steinmannii v. brachyantha) orange flowers;   Pan 2000 R-3711 (L. steim anni v. brachyantha);

syn.5.: Mediolobivia steinmannii var. brachyantha.....(hort. sensu Rausch 86)

pub.: hort., (pozri - colls., SE)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Chrudim: ChK 92jR175, 94jR289 (M. steinmannii v. brachyantha);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. steinmannii v. brachyantha); CB 2007 R (M. steinmannii v. brachyantha SE 138);
merc. Hillmann: RH 2008, 9 S (M. steinmannii v. brachyantha RH 2503a);  RH 2008, 9, 10/11 S (M. steinmannii v. brachyantha RH 2504a);  RH 2010/11 S (M. steinmannii v. brachyantha RH 2505a);  RH 2009, 2010/11 S (M. steinmannii v. brachyantha RH 2506a);
merc. Fischer: LF 2010 S-333ME (M. steinmannii v, brachyantha LH 740 Indepencia);

syn.6.: Rebutia steinmannii var. brachyantha (Wessn.) Pilbeam 1996 nom.inval

comb.: J. Pilbeam, Cact. file, 1996 / Cact. File, cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 10 (2): 18, without basionym ref.; 47: 11 (1996 publ. 1997): 1996 /
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. brachyantha (Wessner) Pilbeam -- in Cact. File, 10(2): 18 (1996), without basionym ref.;.
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. brachyantha (Wessner) Pilbeam -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 47: 11 (1996 publ. 1997):.
adnot.: dat. pub. ("1996", R. steinmannii v. brachyantha) - Cactus Love, 2006, Rebutia;
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
merc. R. Martin: RM 2000 R (R. steinmannii v. brachyantha);

syn.6a.: Rebutia steinmannii 'brachyantha'.....(Pilbeam 97)

pub.: #, hort.; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena brachyantha
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. steinmannii 'brachyantha');.....V prilohe - jnotias @/ 38021174BHkJDe_ph.jpg
Comment.:
foto 2.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia >> find item - al)
(R. steinmannii 'brachyantha' ex Wessner);....V prilohe - Hatletveit @/ teinmanniibrachyanthaexWessner1-vi.jpg
foto 3.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia >> find item - al)
(R. steinmannii 'brachyantha' ex Wessner);.....V prilohe - Hatletveit @/ teinmanniibrachyanthaexWessner-vi.jpg
Comment.2.,3.: ??
foto 4.: Mats Winberg, SuccSeed, 2010 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2540)
(R. steinmannii 'brachyantha');.....V prilohe - #
foto 4.: M. Winberg, 2016 - www.succseed.com/ (Seeds-Cacti > Rebutia > find article 2540)
(Rebutia steinmannii 'brachyantha') 2540;.....V prílohe - Winberg16 @/ 1145592-origpic-3d974a.jpg
Comment.:
merc. SuccSeed: SS 97-M1049, SS 2001 S-M1196, SS 2002 S-1300, ..., SS 2010 S-2540 (Rebutia steinmannii 'brachyantha')  orange fl.;

syn.7.: Rebutia steinmannii subsp. brachyantha (Wessn.) Mosti 2000

stat.comb.: S. Mosti, Cactus & Co., 2000
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose subsp. brachyantha (Wessner) Mosti -- in Cactus & Co., 4(2): 93 (2000):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT4.htm (Galería del Socio IV-IV >> find item)
(R. steinmanii ssp. brachyantha);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_steinmanii_brachyantha_03.jpg
Comment.:
foto 2.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 11.5.2009 - www.bcss.org.uk/forum (find > R. pygmaea)
foto 2.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 2011 (archiv) - www.bcss.org.uk/foruma/ (find foto > pygmaea)
(R. pygmaea form 2) photo;....V prilohe - Hob @/ pygmaeaform2.jpg
Comment.: (pozri - steinmannii brachyantha? / rauschii?). Niektorý z nálezov.

colls. Ritter: FR 337 ? (spec. - 341?), FR 341 (brachiantha - typ);
colls. Rausch: WR 297a;
colls. Hillmann: RH 868 (steinmanni ´brachyantha´?? -> knizei), RH 869, RH 2503a, RH 2504a, RH 2505a, RH 2506a;
colls. Horáček: LH 740 (steinmannii - v. brachyantha);
colls. Odehnal: JO 445;
colls. Šeda: SE-136 (?), SE 138


collp.: V publikáciách a v zbierkach veľmi časté zámeny identít R (M., D.) brachyantha, najčastejšie s R (M.) ritteri - pseudoritteri?. Šírená aj pod inými menami (brachyacantha, ottonis, ..)

Šuba, KE - (orig. J. Leško, KE 92 S - Rebutia tuberosa; orig. sem. ChK); --- mix --> brachyantha?

sign.: zmes najmenej dvoch druhov - R. tuberosa a R. brachyantha? (foto 1.)
sem.x: 2007
foto 1.: Šuba, 2008-5.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0209m_tub_ritt.jpg

Šuba, KE - (orig. J. Leško, KE 93 S - Digitorebutia brachiacantha; orig. sem. ?); ---> brachyantha?

sign.: (výsev 9.7.1993)
foto 1.: Šuba, 2010-5.....V prílohe - Suba10_D\P5230592xqr_brachy.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 94p3377.80 - M. rosalbiflora FR 1115; 21 - J. Vysoudil); --- ? ---> brachyantha?

sign.: (Výsev 1995) neidentifikované červenokveté formy Atrovirens (!!). Pravdepodobne M. brachyantha.
foto 1.: Šuba, 2008-5.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0213m_rosalb_ritt.jpg

Rohrer, KE - (orig. ? - Digitorebutia ritteri ? brachyantha);
Šuba, KE - (orig. J. Rohrer, KE 94 R - Mediolobivia spec.); --- brachyantha ?

sign.:
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. ChK 94p3327.00 - Mediolobivia auranitida; 21 - J. Vysoudil); --- brachyantha ?

sign.: Výsev ChK 94p3327.00 potvrdil, vzhľadom na známe problémy s identitou a výskytom v zbierkach, istú pochybnosť. Vzišli rastliny s červeným kvetom, karmínovými nitkami, svetlozelenou (žltozelenou) čnelkou a malou zelenou kompaktnou bliznou.
foto 1.: Šuba, 7850/3A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\auranitida_Chx.jpg

Šuba, KE - (orig. J. Leško, KE 94 R - Digitorebutia brachyantha); --- brachyantha ?

sign.:
foto 1.: Šuba, 8520/27-1994;.....V prílohe - Suba94_8520\brachy_ritt_94LE.jpg
Comment.: Dve identické rastliny šírené pod rôznymi menami: brachyantha a ritteri.
foto 2.: Šuba, 0861/8-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0861\brachyantha_LE.jpg
foto 3.: Šuba, 6299/2-2002;.....V prílohe - Suba02_6299\brachyantha_LEs.jpg
Comment.: Na snímku výsev druhej generácie

Šuba, KE - (orig. ChK 95jR228 - Mediolobivia brachyantha); --- brachyantha ?

sign:
sem.x: 2004
foto 1.: Šuba, 0615/31(vľavo) - 2000-5;.....V prílohe -
foto 2.: Šuba,  0615/37-2000-5;.....V prílohe - Suba00_0615\brachyantha_Ch.jpg
Comment.:

Šuba, KE - (orig. J. Leško, KE 95 R - no name); --- brachyantha ?

sign.:
sem.x: 1998, 2001, 2003
foto 1.: Šuba, 8551/2A-1996-6-3;.....V prílohe - Suba96_8551\brachyantha_95LE.jpg

BZ UPJŠ KE [Hečko 243/c] - (orig. ? - Mediolobivia brachyantha); --- pseudoritteri ?

sign.: Staršia mohutnejšia rastlina na podnoži. Otrnenie priľahnuté, dlhšie hore odstávajúce hnedé; Kvety rumelkovo červené, nitky červené, 7 krátkych ramien blizny;
foto 1.: Šuba, 5279/33A-2001-5-3;.....V prílohe -
foto 2.: Šuba, 5279/34A-2001-5-3;.....V prílohe - Suba01_5279\brachyantha_243c.jpg

 top of page