return to the main list
FR 341 (RITT 341)
(brachiantha / Winter M 1)
(pozri - Ritter_s) (pozri - Winter_s) (pozri - brachyantha) (pozri - brachyantha_s)
(pozri - haefneriana_s ?) (pozri - steinmannii) (pozri - steinmannii_s) (pozri - salpingantha?) (pozri - salpingantha_s)
(pozri - Oruro) (pozri - Yaco) (pozri - Llalagua) (pozri - Huanuni) (pozri - Cuchu Ingenio)

coll.: F. Ritter, 1931, Bolívia, dep. Oruro, juhovýchodne od Oruro, 3500-4000m (RM: 1954-1955 > La Paz, Yaco / Oruro, Huanuni / Potosí, Llalagua)

Lobivia brachiantha Wessn. 1937.....(Ritter, typ - Digitorebutia brachyantha (Wessn.) Buin. 1940)
Mediolobivia haefneriana steinmannii.....(Ritter numbers, 2x ident.? mix. ident., dat. Fearn & Pearcy 1981) > haefneriana & steinmannii
Rebutia steinmannii.....(Ritter numbers, dat. RM FND)
Rebutia salpingantha Ritt. FR 341 = M. salpngantha......(hort., ident.?dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > pozri aj zámenu pod číslami FR 941 (Donald senilis / salpingantha) a dvojznačnosť FR 937 (salpingantha / costata)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (FR dat.1931, lokality ex Ritter - dep. La Paz, Oruro a Potosí - sensu Ritter, syn. steinmannii (S.-L.));     Ralph Martin FND 2000 - (FR dat - R. steinmannii);  R. Martin, FND 2007 - (FR dat. & loc. - 1. SE Oruro, Oruro, Bolivia 3500-4000m, = salpingantha, plus ďalšie 3 lokality pravej R. steinmannii sensu Ritter - 2. 1954/10, Yaco, La Paz, Bolivia, 3. Llallagua, Potosí, Bolivia, 4. 10km W Cuchu Ingenio, Potosí, Bolivia, 5. 1955/01, Huanuni, Oruro, Bolivia);
Atlas kaktusů 1993/33, Šída - juhovýchodne od Oruro, po oboch stranách hraničného pásma Ánd medzi dep. Oruro a Potosí, n.m. výška 3500-4000m;
Fearn & Pearcy 1981 - Pod číslom FR 341 sa mohla takto stratiť ďalšia nešírená identita (haefneriana? lokalita Llalagua) podobne ako v prípadoch iných FR čísel uvedných rovnako nejasným spôsobom v uvedenej publikácii;
nom.: brachiantha - prvotné meno W. Wessnera s pravopisnou chybou.
sign.:
foto 1.: (orig. num. typ.) #
merc. ISI: ISI 1984 (R. salpingantha FR 341) - dat. Pilbeam 1997;
merc.: nezaznamenané (pozri - brachiantha a Winter M1, resp. Mediolobivia winteriana (šírená identita R. rauschii !).

Mediolobivia spec. Winter Nr.1..... (hort.)

adnot.: obchodný názov zberu FR 341 u firmy Winter.  Niekedy tiež ako "spec. Winter M 1" (Winter, Mediolobivia Nr.1). Pozri tiež údaje o firme Winter (ová).

Mediolobivia winteriana.....(hort.)

adnot.: meno použité pre samospračné rastliny z okruhu R. steinmannii. (pozri - winteriana_s). Zhoda s M. spec. Winter Nr.1 nie je overená.


collp.:

 top of page