return to the main list
Cucho Ingenio

1. Khucho Ingenio, Kucho Ingenio, Cucho Ingenio [kučo inchényo], Bolívia, dep. Potosí [19°53´jš, 65°42´zd.], - obec 34km južne od Potosí, na hlavnej ceste od Potosí ku Camargo. Použité boli aj mená Khuchu Ingenio a Cuchu Ingenio.

Lokalita typových nálezov: R. steinmannii v. parvula (WR 296);  R. steinmannii v. cincinnata (WR 300);  R. pygmaea v. polypetala (WR 301);
Iné nálezy z okolia:  FR 351, SE-105, JO 408 (steinmannii v. cincinnata);  SE-103 (cincinnata ? - parvula); JO 406 (parvula);  WR 295 (pygmaea v. violascens);  SE-102 (pygmaea - canacruzensis? violascens?);
Pravdepodobná lokalita nálezov: WR 304 (pectinata - pygmaea ´haagei´);
Severne od Cucho Ingenio nález: JK 343 (Rebutia spec.);

*Iné, podobne znejúce  lokality v dep. Potosí: 2. Cucho [kučo], Sud Chichas, 40km od argentínskej hranice, 128km západne od Tarija; 3. Ingenio [inchénio], 12km severne od Potosí; 4. Ingenio [inchénio], 66km od juhozápadnej hranice dep. Potosí.

 top of page