return to the main list
JO 406
(pozri - Odehnal_s) (pozri - steinmannii_s) (pozri - parvula)
(pozri - Cucho Ingenio)

coll.: Josef Odehnal, 1997, Bolívia, dep. Potosí, Cucho Ingenio, # (RM: asi 7km severne od Cuchu Ingenio);

Rebutia steinmannii var. parvula..... (JO, dat. RM FND)

adnot.: R. Martin, FND 2007 - (dat. parvula, loc. - about 7km North of Cuchu Ingenio, Bolivia);  Pravdepodobne paralelný nález SE-103 na rovnakej lokalite, vrátane identifikácie;
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Odehnal: JO 2005 S-339 (Rebutia steinmannii var. parvula JO 406, Knuchu Ingenio, Bolivie);

collp.:
 top of page