return to the main list
KK 1232
(pozri - Kníže_s) (pozri - ritteri) (pozri - ritteri_s) (pozri - atrovirens_s)
(pozri - Escayachi) (pozri - Iscayachi)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, Escayachi, 3800m (Kníže: 3500m in 2005 list)

Mediolobivia ritteri. Iscayache, 3800m, Bolivia.......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia ritteri, Escayachi.....(Kníže numbers, dat. RM FND)
Rebutia atrovirens.....(dat. Mosti 1999)
Rebutia atrovirens 'ritteri' Wessner.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > sensu Pilbeam 1997
Mediolobivia ritteri (Wessn.) Krainz., 3500m....(Kníže in 2005 list)

adnot.: Šída, RR 97 - (dat.);   Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - Escayachi, 3800m);    S. Mosti, 1999 - nález zaradený pod R. atrovirens v zmysle stotožnenia R. ritteri s "R. atrovirens (Backeb.) Šída".
sign.: (Kníže) - identifikované podľa popisu M. ritteri (Wessn.) Krainz.
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page