return to the main list
pilifera_s

Výskyt mena pilifera: (ambig. ident.)

  nom.: [piliféra], lat. pilus - vlas, chlp; pilifer - vlasatý, nesúci vlasy, porastený vlasmi, chlpmi
  adnot.: Podľa dostupných údajov (Frič, Backeberg, Rausch, Buining, Donald, Anderson) existujú najmenej dve (max. tri) rôzne identity (taxony) vzťahované ku orig. Fričovmu menu "pilifera" resp. ku katalógovej položke Frič 545 z rokov 1934-35 nesúcej meno Rebulobivia pilifera:
  1.) sensu Frič - žltokvetá(červenokvetá?) Rebulobivia pilifera Frič 1931 z príbuzenstva okolo R. einsteinii /aureiflora?/ > Setirebutia
  2.)
  sensu Backeberg, Rausch - červenokvetá rastlina, varieta Rebutia ritteri /atrovirens, euanthema/ > Digitorebutia
  3.) sensu Rausch > Buining et Donald - červenokvetá rastlina, forma Rebutia costata / steinmannii/ > Digitorebutia

DIG
 • Digitorebutia steinmannii var. pilifera (FRIC).....(prov. ident. nom. Rausch, pozri - WR 296 - parvula typ)
 • Mediolobivia costata Fric.....(hort., nom. contr., pozri - sensu Donald prov. - R. costata v. pilifera Frič ex Buin. et Don.)
 • Mediolobivia pilifera.....(hort., ambig., pozri - FR 402 - ritteri - euanthema)
 • Mediolobivia ritteri var. pilifera Backeb. 1959.....(2.)
 • Mediolobivia ritteri var. pilifera (Frič) Backeb.
 • Mediolobivia ritteri var. pilifera (Frič) Backbg. = R. ritteri....(pozri - pilifera 2.)
 • Mediolobivia steinmannii var. pilifera.....(hort., pozri - WR 296 - parvula typ)
 • Rebutia costata f. pilifera Buin. et Don. 1963.....(3.)
 • Rebutia costata f. pilifera Buin. et Don. 1965
 • Rebutia costata f. pilifera Fric ex Buin. et Don.
 • Rebutia costata f. pilifera Buin. & Don. Fric 66.......(hort. CCH, pozri - Fric 66 ??)
 • Rebutia euanthema Buin. & Don. = pilifera......(hort. CCH)
 • Rebutia pilifera fric Fric 66 = euanthema.......(hort. CCH, pozri - Fric 66 ??)
 • Rebutia pilifera (Buin. & Don.) Rausch n. n. = costata f. pilifera.........(3.)
 • Rebutia ritteri var. pilifera (Fric) Buin. et Don
 • Rebutia ritteri var. pilifera (?).....(pozri - FR 402 - ritteri - euanthema)
 • Rebutia steinmannii var. pilifera (Buin. & Don.) Rausch comb. nud. = costata f. pilifera.......(pozri - pilifera 1.)
 • Rebutia steinmannii var. pilifera (Fric) Rausch comb. nov. prov....(pozri - WR 296 - parvula typ)
 • Rebutia steinmannii 'pilifera' Rausch = costata f. pilifera.....(hort. CCH, contr., pozri - pilifera 1.)
SET ? DIG
 • Rebutia pilifera Frič 1931 n. n......(1.)
 • Rebulobivia pilifera Frič 1934 n. n.
 
pilifera (3. - sensu Rausch > Buining, Donald 1963)
(pozri - costata_s) (pozri - steinmannii_s)
 • Rebutia costata Werd. f. pilifera Buin. et Don. 1963 nom. inval.
stat.comb.: A. F. H. Buining & J. D. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 102, 1963
typ.: Frič ?? (= Fric 545 ??) - Frič 66 ?
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/cos12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Od R. costata f. costata sa odlišuje takmer ostrými rebrami, žltkastým otrnením, purpurovým kvetom a kratšou kv. rúrkou;
merc.:
 • Rebutia costata Werd. f. pilifera Buin. & Don. 1965 nom. inval.
stat.comb.: A. F. H. Buining & J. D. Donald, Cactus & Succulent Journal of  Gr. Brit., 27: 40, 1965
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. costata Werd. f. pilifera Buin. & Don. (1965) Cact. Succ. J. Gr. Brit. 27 40" - loc.: Potosi, Potosi - nepresne, podľa R 296, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia;

tax. Šída (prov. 2004): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 4. Digitorebutia, series 8. Steinmannii, species 2-.

adnot.: O. Šída, Rod Rebutia, 1997 (cit. text pod R.costata) - "údaje v prácach A. V. Friča vzbudzujú dojem, že pod menom R. pilifera hovorí o dvoch rôznych taxonoch. Staré rastliny v zbierkach pod týmto menom určite patria do blízkeho príbuzenstva R. costata."
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;

syn.1.: Rebutia pilifera (Buin. & Don.) Rausch n. n. #

comb. W. Rausch, # (pozri colls. - WR 296)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. pilifera (Buin. & Don.) Rausch nomen nudum = costata f. pilifera";

syn.2.: Rebutia costata Werd. var. pilifera Frič ex Buin. et Don.

comb.stat.: Don., p.86 - podľa Friča (prov. text.)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.2a.: Mediolobivia costata Fric..... (pilifera - hort. contr. syn.1.)

pub.: A. V. Frič, #? - skrátené obchodné meno ukazuje na "pilifera"
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Brabant: SB-C 2006 S-83 (Medilobivia costata fric);

syn.3.: Rebutia steinmanni var. pilifera (Frič) Rausch comb. nov. prov.

comb.: W. Rausch (dat. Donald, 1976, Členenie Rodu Rebutia, p.67) - Rauschova provizórna kombinácia pod R. steinmannii, ako chápanie druhu pre popis Buininga a Donalda (costata); (pozri - colls., WR 296)

syn.4.: Rebutia steinmannii var. pilifeara (Buin. & Don.) Rausch comb. nud.

comb.: W. Rausch, # - vzťahované na inval. popisy Buininga a Donalda (1963-1965) pod costata;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. steinmannii v. pilfera (Buin. & Don.) = costat f. pilifera";

colls. Frič: (Buin. & Donald typ = Frič 545 ??);
colls. Rausch: WR 296 (steinmannii pilifera? -> parvula typ);


pilifera (2. - sensu Backeberg >Rausch 1986)
(pozri - ritteri_s) (pozri - atrovirens)
(pozri - euanthema) (pozri - oculata)
 • Mediolobivia ritteri (Wessn.) Krainz var. pilifera Backeberg 1959

descr.: C. Backeberg, Die Cactaceae (Backeberg), 3: 1518, 1959
IPNI (GCI) - Cactaceae (Backeberg) 3: 1518. 1959
typ.: Frič (= Fric 545 ?) - (dat. Šída, RR, p.91, 1997 - "popis podľa Fričových rastlín")
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. ritteri v. pilifera (Frič) Backbg. = R. ritteri";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - v zozname synoným neuvádza !
sign.:


foto 1.: Rudolf Šubík in J. Jelínek, O kaktusech, 1980, p.189;
(Mediolobivia ritteri v. pilifera);..... V prílohe - Jelinek @/ ritteri_pilifera.jpg
foto 2.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(M. Ritteri v Pilifera);..... V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_ritteri_v_pilifera.jpg
foto 2.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Ritteri v Pilifera) detail
Comment.: kvet s char. formy R. atrovirens / euanthema (=FR 402 ?); V katalogoch 2007-2009 dvojznačne >> zoznam: M. ritteri / foto: "M ritteri v. pilifera".
merc. Debrecen: DKE 98 S-1197 (M. ritteri " v. pilifera);

tax.: Mediolobivia Backeb.,

adnot.: W. Rausch (Lobivia '85) - vedie taxon ako synonymum Lobivia euanthema (V tejto súvislosti je zaujímavá identifikácia zberu WR 700a = "ritteri ? euanthema ?". Existuje totiž aj kombinácia Mediolobivia euanthema v. ritteri (Wessn.) Donald 1954);
KK Čelákovice, 2006 - R(M.) ritteri pilifera = synonymum R. ritteri (Wessn.) Buin. et Don. pre členenie R(AMS) - Mediolobivia;
KHC (KK Čelákovice), 2006 - R(M.) ritteri pilifera a R. pilifera Frič = synonymá R. euanthema f. oculata (Werd.) Buin. et Don. ? pre členenie R(AMS) - Mediolobivia;

syn.1.: Mediolobivia ritteri (Wessn.) Krainz var. pilifera (Frič) Backeberg

pub.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.272, 1966
adnot.: Backeberg touto formou naznačuje súvislosť svojho popisu z roku 1959 s Fričovou R. pilifera n. n. z roku 1931;
sign.: Backeberg, Kakteenlexikon, p.272, 1966 (voči typu M. ritteri) - celé otrnenie čisto belavé, často dlhé a viac menej zapletené; Kvet purpurovo červený.

syn.2.: Mediolobivia ritteri (Wessn.) Krainz var. pilifera Backeberg non Fric

pub.: Donald, 1976, (Členenie Rodu Rebutia, p.86 - Sectio Digitorebutia)
adnot.: J. Donald touto formou mena v texte upozornil, že to čo popísal Backeberg nemá veľa spoločné s Fričovou Rebutia pilifera n. n. z roku 1931;
Je otázka aký (údajne pôvodom Fričov) materiál použil Beckeberg v roku 1959 ako typ. Sú určité náznaky že nešlo o identický materiál, ktorý Frič zaradil v roku 1934 do skupiny okolo Rebutia (Rebulobivia) einsteinii;

syn.3.: Rebutia ritteri var. pilifera (Frič) Buin. et Don.

pub.: Donald, 1976 (Členenie Rodu R., p.67) - kombinácia sensu Backeberg pod Rebutia (prov. text.)

syn.4?.: Mediolobivia pilifera.....(hort. ambig.)

pub.: hort.
adnot.: Unikátna ponuka. Identita? Pôvod FR 402 ? Toto synonymum pochádzajúce z obchodu (bez ohľadu na skutočnú identitu) môže byť umiestnené aj ostatných dvoch častiach.


foto: nezaznamenané
merc.: Rus 2000 R (M. pilifera);
merc. Koehres: GK 2008 S-3572 (Mediolobivia pilifera);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia pilifera);

colls. Frič: (Backeberg typ.= Frič ?);
colls. Ritter: FR 402 (pilifera? - ritteri - euanthema);


pilifera (1. - sensu Frič)
(pozri - einsteinii_s) (pozri - aureiflora_s)
 • Rebutia pilifera Frič 1931 n. n.

pub.: A. V. Frič, #, 1931
nom.: lat. pilifer - vlasatý, nesúci vlasy
sign.:

tax.: Rebulobivia Frič 1934, sectio b.

adnot.: V roku 1934 uviedol A. V. Frič druh Rebutia pilifera Frič ako časť rodu Rebulobivia (sectio b.), okolo prvého popísaného typu R. einsteinii - v skupine s vedúcim druhom R. einsteinii a jej ďalšími žltokvetými Fričovými formami;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;

syn.1.: Rebulobivia pilifera Frič 1934 n. n......(Frič 545)

pub.: Frič, katalóg 1934.; Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.545 (Rebulobivia obsahuje taktiež druhy Cylindrorebutia)
sign.: Don., p.67 - charakteristika sectio b., Rebulobivia Frič 1934 - "krátko lievikovitá rúrka, kvety žlté (pokiaľ je známe), nadm. výška až 5700m".
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;

syn.2.: Digitorebutia pilifera Frič n. n.

pub.: ? #, dat.nom - (O. Šída, Rod Rebutia, p.91, 1997)
adnot.: Donald, p.68 (A. V. Frič, K. G. Kreuzinger, Succulenta 20, translat. Sieperd 1936 & Buining 1938) - v cit. článku sú R. pilifera Frič, rovnako aj R. peterseimii Frič vykazované ako prechodné formy od Digitorebutia ku Aylostera";
Pôvodne Fričom zaraďovaná do žltokvetej (?) skupiny okolo R. einsteinii v rámci nového rodu Rebulobivia 1934 (typové skupiny Haagei a Einsteinii). R. peterseimii Frič n. n. 1932 bola vtedy zaradená do skupiny Haagei.


colls. Frič: Frič 545;


 top of page