main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
oculata
(pozri - euanthema_s) (pozri - oculata_s) (pozri - aureiflora_s) (pozri - einsteinii_s)
  • Rebutia euanthema (Backeb.) Buin. et Don. f. oculata (Werd.) Buin. et Don. 1963
stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 102, 1963
IPNI (GCI) - euanthema (Backeb.) Buining & Donald f. oculata (Werderm.) Buining & Don
IPNI (GCI) - euanthema f. oculata (Werderm.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 102. 1963
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.#: "R. euanthema (Backbg.) Buin. & Don. f. oculata (Werd.) Buin. & Don. (1935) Blüh. Kakt. u.a. Sukk. 99" - loc.: Jujuy, Qda de Humahuaca - nepresne, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/eua12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.).

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 27. Euanthema, spec. 78a.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 3. Euanthema, spec. 1a.

cat.: ?
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. euanthema (Bkbg.) Buin. & Don. v zozname alternatívnych mien pre M. euanthema (Bkbg.) Krainz a R. oculata Werd.;
Pilbeam, 1997 - R. oculata, R. euanthema v. oculata - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. euanthema;
Rausch a Mosti (2000) - považujú L. (R.) oculata a L. (R.) euanthema za synonymné. Trvá spor o prioritu týchto mien, pričom sa v tejto súvislosti uvádza aj Fričovo meno R. pilifera, ktoré však samo o sebe nesie viac nejasností. S. Mosti považuje R. tilcarensis za poddruh R. oculata v horeuvedenom zmysle synonymnosti;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. aureiflora;
S. Mosti, 2005 - L. euanthema Backeb. neplatné meno spolu s menom "R. euanthema (Backeb.) Buin." (?? - myslel asi Digitorebutia), kde oboje majú byť nahradzované menom R. oculata Werd. (sensu Rausch);
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Mediolobivia euanthema oculata, Lobivia oculata, a tiež ritteri pilifera, pilifera Frič;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.87., A. oculata (Werderm.) Mosti & Papini 2011 a Lobivia euanthema Backeb. ako jeho synonymum;
C.M.Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade A. einsteinii) je A. einsteinii v postavení druhu (spec.4) so šiestimi uznanými synonymami A. aureiflora, A. brighignae, L. euanthema Backbg., A. fischeriana, A. gonjianii a A. oculata;

bas.: Rebutia oculata Werdermann 1935

descr.: E. Werdermann, Blühende Kakteen und andere Sukkulenten pflanzen, t.99, 1935
descr.: E. Werdermann, / Fedde, Repert. Spec. Nov. Sonderbeih. C, Lief. 25: ad t.88, 1935 / ?
IPNI (GCI) - Werderm. -- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. C 25, tab. 99. 1935
IPNI (IK) - Werderm. -- Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. C t. 99. 1935
typ.: ?? #
nom.: podľa vzhľadu kvetov, lat. oculatus - okatý
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. oculata Werd. (1935) Kakt. und Sukk. 99 = euanthema f. oculata";
Meno je v súčasnosti zaznamenávané hlavne v skomolených podobách "occulata" alebo "occulta". Medzi obchodovanými novými zbermi podľa dostupných údajov nebolo (okrem KK 973) nič identické Werdermannovmu popisu;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. aureiflora;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/eua12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1935)
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. oculata) id=104969;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb099.jpg
Comment.: = Werd.
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 4.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia, list 9 >> find item)
(R. oculata / R. euanthema v. oculata; V. Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/ euanthema_oculata.jpg
Comment.: do 2010 pravdepodobne išlo o Knížeho materiál R. oculata KK 973 od Challapata v Oruro len málo podobný popisu R. oculata Werd.. Od roku 2010 iný snímok pod menom "R. euanthema v. oculata" (tam)
merc.: (pozri - colls.).

syn.1.: Lobivia oculata (Werd.) Wessner 1937

comb.: W. Wessner, Kakteen und andere Sukkulenten, #, 1937

Digitorebutia oculata (Werd.) Buin. 1940

comb.: A. F. H. Buining, Succulenta, # (?), 1940
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. oculata (Werd.) Buin. = R. euanthema f. oculata";

Mediolobivia oculata.....(hort.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Meno zaznamenané iba v skomolenýchj podobách "M occulata" a "M. occulta" (sensu KK 973).
merc. C. Heaven: CaHe 2000 S-MA246.1 (M. occulta); Rus 2000 R (M. occulata);

Cylindrorebutia oculata.....(Wahl)

pub.: R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Odlišné zaradenie zberu RW 595 v zmysle D. Hunta? R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia (pozri - colls., RW), kde normálne priraďuje:  euanthema > Digitorebutia / einsteinii > Cylindrorebutia / aureiflora > Setirebutia. Vysvetlenie môže byť v zaraďovaní identít zberov v rámci príbuzného pseudodruhu R. tilcarensis;

syn.2.: Aylostera oculata (Werderm.) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2782. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia oculata Werderm., Kakt., and. Sukk. 25, tab 99. 1935.
typ.: Argentina, Jujuy, s.d., s.n. (lectotype, icon in Kakt. And. Sukk. 25: t. 99. 1935).
syn.: Lobivia euanthema Backeb., Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC, 240, 414. 1936.

syn.2a.: Aylostera einsteinii 'oculata'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'oculata' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. einsteinii v clade A. einsteinii);
IPNI - tento záznam databáza (ku 8.2016) neobsahuje

syn.3.: Mediolobivia euanthema var. oculata (Werd.) Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde 1: #, 1947 (Jahrbuch Schweizerische Kakteen Gesellschaft)  */ 1: 19, 1947 /
IPNI (GCI) - var. oculata (Werderm.) Krainz -- Sukkulentenkunde 1: 19. 1947
adnot.: meno zaznamenané tiež v úmyselne zmutovaných podobách "M. eunanthema var. oculta" (pozri - list Kníže), "M. eunanthema var. occulta" (pozri - merc. ChK) a "M. euanthema var. occulata" (pozri - merc. colls. KK 973, Dv. Králové), kde je problémom samotná identita vzhľadom na geogr. pôvod zberu, = haefneriana ?.
sign.: Backeb., KL 1966, p.271 - v protiklade voči typu (f. euanthema) s mäsovo sfarbenou kv. rúrkou, je to matne lesklo belavá varieta;  Vnútorné okv. lístky iba dvojfarebne tónované, dovnútra žltkasté až zlatobronzové, ku okraju viacmenej modrasto karmínové.
foto 1.: Walter Haage, Kniha o kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966;
(M. euanthema v. oculata);.....V prílohe - Haage @/ ocula_Ha1.jpg
Comment.:
merc. Chrudim: ChK 90p3353.1, 98p3353.1 (M. eunanthema var. occulta);   2003p3353.10 (M. eunanthema var. occulta);  2003p3362.15 (M. eunanthema var. occulta);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-98 (M. euanthema v. occulata);

Digitorebutia euanthema var. oculata (Werd.) Donald

comb.: J. Donald, # ?; 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. euanthema var. oculata (Werd.) Donald = R. euanthema f. oculata"

Rebutia euanthema var. oculata.....(hort.)

pub.: hort.; (pozri - colls. KK 973)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. euanthema v. oculata; V. Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/ euanthema_occulata.JPG
Comment.: = Snowarski M.euan. occulata KK973 = haefneriana f. / v texte v suvislosti s menom "pilifera" odkaz na foto rastliny udajne "stenmannii" so zihanym (pasikovanym) kvetom - 3310_pilifera.jpg

Rebutia euanthema var. oculata Krainz.....(hort. contr. Mediolobivia)

pub.: #, hort.; dat. - Cactus Club Hokuriku 2004 (pozri - colls. WR 700) - nepresné skrátené meno;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.3.: Rebutia aureiflora subsp. euanthema f. oculata.....(sensu Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: použitie v niektorom členení gen. Rebutia
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT3.htm (Galería del Socio IV-III >> find item)
(R. aureiflora ssp. euanthema f. oculata);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_aureiflora_euanthema_oculata_02.jpg
Comment.: ??, = forma R. steinmannii; Rastlina má cca.11-12 rebier, pozri - costata multicostata ?

colls. ?: (Werdermann typ)
colls. Rausch: WR 214, WR 218a (euanthema v. lanata n. n.), WR 522 (morenoensis n. n. - rubelliflora), WR 700 (- tilcarensis typ);
colls. Lau: L 520 (spec., costata? fuauxiana? - euanthema);
colls. Kníže: KK 973 (oculata ?? -> atrovirens v. haefneriana);
colls. Wahl: RW 378 (var. nov.), RW 595 (var. Acay);
colls. Fischer: LF 178 (euanthema - oculata typ?), LF 1153 (aureiflora v. nov.-> euanthema), LF 1154 (aureiflora v. nov.-> euanthema);

***(ďalšie identity "oculata" sa môžu vyskytovať pod menami euanthema alebo euanthema tilcarensis)


collp.:

euanthema oculta
(pozri - oculata) (pozri - euanthema_s) (pozri - KK 973)

Mediolobivia eunanthema var. oculta (Werd.) Krainz.....(mut. sensu Kníže)

adnot.: Meno, tak ako ho uvádza K. Kníže v posledných zoznamoch poľných čísel (2005) pre svoj zber KK 973. Mena autorov popisov majú naznačiť zhodu s "euanthema v. oculata" - pravdepodobnejšia bude asi identita R. haefneriana.

eunanthema occulta
(pozri - oculata) (pozri - euanthema_s) (pozri - KK 973)

Mediolobivia eunanthema var. occulta.....(hort. mut. deform.)

nom.: Takýto, podobne znejúci epiteton nesie napríklad Neoporteria occulta KK 193.
adnot.: V katalógoch semien Chrudim 90p, 98p, 2003p, 2004p meno druhu tak ako ho uvádza K. Kníže pre svoje zbery KK 871 a KK 973. V prívlastku je chyba (oculata - occulta).

Mediolobivia occulta.....(hort. mut. deform.)

adnot.: Meno s chybou sensu "Chrudim" v kat. semien Cactus Heaven 2000.

euanthema occulata, occulata
(pozri - oculata) (pozri - euanthema_s) (pozri - KK 973)

Rebutia occulata.....(hort. mut.)
Mediolobivia occulata.....(hort. mut.)
Mediolobivia euanthema var. occulata.....(hort. mut.)

adnot.: Meno s chybou použité v katalógoch semien CactusHeaven, Malta (CaHe 2000), Agbina (Rus 2000), Dv. Králové (KK-DK 2001, 2002), Brabant 2006 a v ďalších - tak ako ho začal šíriť G. Koehres.

auranthema_oculata
(pozri - euanthema) (pozri - euanthema_s) (pozri - oculata)

Rebutia auranthema = M. auranthema.......(mut. hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004
Rebutia auranthema var. oculata = auranthema.....(mut. hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: Pozmenené meno s odlišným významom "zlatokvetá" z neznámeho zdroja evidované v japonskej databáze mien Cactus Club Hokuriku 2004

 top of page