return to the main list
oculata_s

Výskyt mena oculata:

nom.: [okuláta], lat. oculus - oko, oculatus - okatý; podµa vzhµadu kvetov
adnot.: Meno existuje veµmi často v pozmenených tvaroch (oculta, occulta, occulata, ..). Z hµadiska Werdermannovej identity R. oculata je tu problematický zber KK 973 (pectinata, pygmaea) s deklarovaným pôvodom v dep. Oruro.

SET DIG
  • Rebutia euanthema var. oculata.....(pozri - KK 973 - "eunanthema oculta" - haefneriana,)
  • Rebutia oculata.....(pozri - KK 973 - haefneriana,)
 top of page