return to the main list
WR 700 (R 700)
(pozri - Rausch_s) (pozri - tilcarensis) (pozri - tilcarensis_s) (pozri - euanthema_s)
(pozri - oculata) (pozri - oculata_s) (pozri - Tilcara)

coll.: W. Rausch, Argentína, prov. Jujuy, Tilcara, # (WR, RM: Jujuy, Humahuaca)

Digitorebutia oculata (WERD.).......(nom. ident. prov. Rausch 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 3/1982)
Rebutia oculata.....(Rausch ident. prov., dat. RM FND)
Lobivia euanthema var. tilcarensis Rausch 1986.....(typ)
Rebutia tilcarensis......(dat. Šída 1997)
Rebutia euanthema var. tilcarensis.....(hort., dat. SuccSeed 1997)
Rebutia oculata Werd. R 700 = euanthema var. oculata....(hort. contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia euanthema var. oculata Krainz R 700 = oculata....(hort. contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia euanthema var. tilcarensis.....(hort., dat. C-Babula 2007)

adnot.: W. Rausch, 1978 (pub.1982) - svoj nález provizórne stotožnil s popisom Rebutia oculata Werdermann 1935 a zaraďuje ho pod Digitorebutia (sensu Digitorebutia Fric & Kreuz. 1940);   Šída, RR 97 - (WR dat., loc. - na vrcholoch hôr v okolí Tilcara);  R. Martin, FND, stav 2007 - (dat. "R. oculata", loc. - Humahuaca, Jujuy, Argentina)
sign.: (pozri - rozsah premenlivosti R. tilcarensis)
foto 1.: (orig. num. typ.) #
foto 2.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia (page 2) >> find items - al)
(R. euanthema tilcarensis WR 700);.....V prilohe - Hatletveit @/ butiaeuanthematilcarensisWR700-vi.jpg
foto 3., 4.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(Rebutia euanthema tilcarensis WR 700);.....V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
Comment.: =, červený kvet (premenlivo s viacmenej svetlejším stredom (oculata) a s okv. lístkami s tmavým stred. pásikom na koncoch červenofialovými,  tmavočervené nitky, vertikálne rebrá, biele otrnenie;. Vo fotogal. 2010 snímky AGY nezaradené.
foto 5.: Bernard Bubendorf, 2005 - bernard.bubendorf.free.fr (album Cactees (Rebutia) >> find items - al)
(R. euanthema tilcarensis WR 700) photo....V prilohe - Bubendorf @/ euanthema_tilcarensis_05.jpg
Comment.:
foto 6., 6a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia euanthema v. tilcarensis WR 700);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia euanthema v. tilcarensis WR700..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia euanthema v. tilcarensis WR700.jpg
Comment.: biele priľahnuté otrnenie, valcovité slabo červenejúce telo, púčik a červený kvet = euanthema
merc. SuccSeed: SS 97-M895 (Rebutia euanthema v. tilcarensis WR 700, Tilcara, Arg);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. euanthema v. tilcarensis WR 700);

collp.:

 top of page