return to the main list
tilcarensis_s

Výskyt mena tilcarensis:

nom.: [tilkarénsis], podľa oblasti výskytu - Tilcara, Jujuy, Argentína
adnot.: Pod týmto Rauschovým menom existujú formy (euanthema tilcarensis, einsteinii tilcarensis) na rozhraní sekcií Setirebutia a Digitorebutia.

SET & DIG
 top of page