main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
euanthema fricii
(oculata friciana, euanthema friciana)

(pozri - euanthema_s) (pozri - oculata_s) (pozri - aureiflora_s ?)
  • Rebutia euanthema (Backeb.) Buin. et Don. f. fricii (Backeb.) Buin. et Don. 1963
stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 102, 1963
IPNI (GCI) - euanthema (Backeb.) Buining & Donald f. fricii (Backeb.) Buining & Don
IPNI (GCI) - euanthema f. fricii (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 102. 1963
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.#: "R. euanthema (Backbg.) Buin. & Donald f. fricii (1956) Backbg. Descr. Cact. Nov. 30";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/eua13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
merc.: (pozri - bas.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 27. Euanthema, spec. 78b.
      O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 3. Euanthema, spec. 1b.

cat.: ?
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. euanthema v. fricii (pôvod?) - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. euanthema;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. aureiflora;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. euanthema (Backeb.) Buin. et Don. pre členenie R(AMS);

bas.: Mediolobivia euanthema (Backeb.) Krainz var. fricii Backeb. 1956

descr.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 1: 30, 1956
IPNI (GCI) - var. fricii Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 30. 1956
typ.: Frič ? # (foto Andreae!)
nom.: [frici-i], - varieta Friča /Albertro Vojtěch Frič, český cestovateľ, zberateľ a znalec kaktusov/
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia aureiflora;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/eua13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: Wilhelm Andreae in C. Backeberg, Kakteenlexikon, 1966, p.615, obr.228 - F;
(M. euanthema v. fričii Backbg.);
Comment.: W. Andreae (1895-1970), Bensheim (Germ.) pestovateľ kaktusov. Rastlina na snímku má kvet charakteristický pre nedávne nálezy foriem R. euanthema s "trojfarebným kvetom", červenými nitkami, zelenými bliznami a výrazne rebrovitým telom.
merc.: (pozri - M. fricii)

syn.1.: Mediolobivia euanthema (Backeb.) Krainz var. fricii (hort.) Backeb. 1966

pub.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.271, 1966
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje  (pozri - descr. 1956)
adnot.: Backeberg v mene uznal a označil nejasný hort. pôvod tejto ním popísanej formy M. euanthema;
Fearn & Pearcy 1981 - "M. euanthema v. fricii (Hort.) Backbg. = R. euanthema f. fricii";
sign.: Backeberg, Kakteenlexikon, p.271, 1966 - Telo sivé až olivovo zelené; Rebier asi 14, silne hrboľaté; Tŕne čiastočne značne silne odstávajúce; Kvet bez žltočervenej strednej zóny, vonkajšia tmavšia, vnútorná lesklo krvavo červená, priemer asi 3cm;
Backeberg, Kakteenlexikon, p.615, 1966 (Abb.228) - jeden poddruh s ozdobne-podlhovastým telom
foto 1.: Samsonenko, in Cactus Love, 2006 -  www.cactuslove.ru (Mediolobivia >> find items, imgid=2449);
(M. euanthema v. fricii (Hort.) Backeb.; Samsonenko);.....V prilohe - Cactus_Love @/ big2449.jpg
Comment.: ???, hybrid s Echinopsis, pseudolobivia.

Rebutia euanthema var. fricii Bckbg......(hort.)

pub  #, hort., dat - Cactus Club Hokuriku 2004 - "R. euanthema v. fricii Bckbg. = M. fricii = friciana"
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje

syn.2.: Mediolobivia fricii.....(hort. contr.)

pub.: C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.271, 1966 (cit.) - "iba meno"; Fearn & Pearcy 1981 - uvádzajú ako "M. fricii hort." podľa inej kombinácie Backeberga v Kakt.Lex;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. fricii hort. = R. euanthema f. fricii";
Identita skrývajúca sa za týmto menom v obchodných ponukách nemusí mať nič spoločné s Backebergovou rastlinou - napríklad niektorá zaraditeľná Mediolobivia (Digitorebutia) pôvodu A.V. Frič.
merc. Chrudim: ChK 94p3354.00, 95p3354.00 (M. fricii);

Rebutia fricii Bckbg......(hort. contr.)

pub.: C. Backeberg, # 
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. fricii (Hort.) Backbg. nomen nudum = euanthema f. fricii";
Cactus Club Hokuriku 2004 - "R. fricii Bckbg. = euanthema f. fricii"; Aj ako "M. fricii hort." uviedol C. Backeberg v K.Lex.;

syn.3.: Rebutia friciana Don. & Cullm n. n.

pub.: J.Donald, W. Cullmann, # 
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. friciana Donald & Cullm. nomen nudum = euanthema f. fricii";
Cactus Club Hokuriku 2004 - "R. friciana Donald & Cullm. n. n. = euanthema f. fricii" - zmes nuda kombináce z roku 1963 a publikovanej kombinácie z roku 1957;

syn.4.: Digitorebutia oculata var. friciana Don. & Cullm. 1957

pub.: J. Donald, W. Cullmann, #, 1957
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (# - v roku 1957 publikoval Cullmann v Sukkulentenkunde a Donald svoje Digtorebutie v National Cactus & Succulent Journal (GB))
typ.: ? #
nom.: [frici-ána], - varieta Fričova /Albertro Vojtěch Frič, český cestovateľ, zberateľ a znalec kaktusov/
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. oculata v. friciana Donald & Cullm. = R. euanthema f. fricii"
dat. descr. 1957 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/eua13.htm);
Pokus o novopopis s odlišným tvarom mena variety a zaradením pod popis Werdermannovej R. oculata.

syn.5.: Mediolobivia euanthema var. friciana (Backeb.) Don. 1976..... (Donald sensu Don. & Cullm. 1957)

comb.: J. Donald, Ashingtonia, 1976 (cz preklad p.86 - "M. euanthema var. friciana Backeb.") - zdanlivo chybne citovaný Backeberg (1956) v zozname orig. mien z popisov Sectio Digitorebutia. V Kakteenlexikone (1966) Backeberg použil tvar "fricii". Vychádza ako kombinácia na báze Backebergovho druhu avšak s menom variety podľa novopopisu Donalda a Cullmanna z roku 1957, súčasne obchádzajúc vlastnú kombináciu (Buin. & Don.) z roku 1963 na báze spochybneného Backebergovho mena "fricii".
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - M. euanthema v. fricii / D. oculata v. friciana)

Digitorebutia euanthema var. friciana Donald & Cullm. comb. nud.

comb.: J. Donald, W. Cullmann, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. euanthema v. friciana Donald & Cullm. comb. nud. = R. euanthema f. fricii" alebo "Digitorebutia c.v. 'A. V. Frič' Donald & Cullm. = R. euanthema f. fricii", ktoré má vyjadrovať pôvod u Friča;

colls. Frič?: (Andreae - Backeberg typ / Donald & Cullmann typ);


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94p3354.00 - Mediolobivia fričii; 21 - J. Vysoudil); ---> ??

sign.:
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -
 top of page