return to the main list
KK 973
(pozri - Kníže_s) (pozri - haefneriana) (pozri - haefneriana_s) (pozri - atrovirens_s)
(pozri - oculata ?) (pozri - oculata_s) (pozri - euanthema_s ?) (pozri - eucaliptana_s)
(pozri - Challapata_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Oruro, Challapata, 4000m (LB: 4100m)

Mediolobivia euanthema var. oculata. Challapata, 4000m, Bol....(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia euanthema var. oculata.....(Kníže numbers, dat. RM FND) > ident.?
Rebutia euanthema var. oculata.....(hort. sensu Krainz) > ident.?
Rebutia oculata.....(hort. sensu Werd.) > ident.?
Lobivia atrovirens var. haefneriana.....(hort. ident., dat. MG 2000)
Lobivia haefneriana.....(hort., dat. ChK 2004)
Rebutia eucaliptana Krainz KK 973 = steinmannii........(hort. mix. contr., mix. ident., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > pozri - KK 971
Mediolobivia atrovirens var. haefneriana.....(hort., dat. ChK 2005)
Mediolobivia eunanthema var. oculta (Werd.) Krainz.....(2 x mut., dat. Kníže in 2005 list !)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - Challapata);  Barmon, katalog 2006 - (occulata KK 973 orig. G. Koehres 1997);
Identita ? V úžšom ponímaní (Backeb./Donald) má okruh Euanthema rozšírenie v severnej Argentíne, Salta, Jujuy po bolívijskú hranicu. Udaná lokalita KK 973 je tak trochu príliš vzdialená. Reálnejší posudok od Mesa Garden znie: "haefneriana", t.j. atrovirens. Je otázne je len to, čo sa pod týmto číslom v skutočnosti rozširuje.
sign.: (Kníže) - identifikované pravdepodobne podľa popisu M. euanthema var. oculata (Werd.) Krainz.  K. Kníže pozmenil podobu oboch častí pôvodne stanoveného mena (a v zoznamoch ho udržiava, aby nedošlo ku omylu vo vzťahu ku prvotnej identifikácii) !
foto 1.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2004 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia)
foto 1.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 1.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list)
(R. oculata / R. euanthema v. oculata / tab. KK 973; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ oculata_6885.jpg
foto 1.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. euanthema v. oculata / tab. KK 973; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ oculata_6885.jpg
Comment.: najčastejšie šírený materiál = euanthema? atrovirens haefneriana? steinmannii?
foto 2.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. euanthema v. occulata KK 973);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:  = haefneriana
foto 3.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Mediolobivia)
(R. euanthema v. oculata; V. Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/ euanthema_occulata.JPG
Comment.: červený kvet, tmavočervené nitky = Snowarski M.e.occulata KK973 = haefneriana f. / v texte v suvislosti s menom "pilifera" odkaz na foto rastliny udajne "stenmannii" so zihanym (pasikovanym) kvetom - 3310_pilifera.jpg
merc. Cactus Heaven & other:  CaHe 2000 S-RD323  (Rebutia occu lata KK 973);
merc. Mesa Garden:  MG 2000 S-523.927, R-523.927 (Lobivia atrovirens v. haefneriana KK 973; Challapata, 4000m) nice red fl.;
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-F611 (Mediolobivia euanthema v. occulata KK 973);
merc. Chrudim: ChK 2004p2329.50 (Lobivia atrovirens v. haefneriana KK 973; Chalapata, Bol.);  ChK 2005p3326.41 (Mediolobivia atrovirens v. haefneriana KK 973, Chalapata, Bol.) nádherné červené květy;
merc. Barmon: ADB 2006 S-1515 (R. (Mediolobivia) occulata KK 973; orig. GK 3587/97);
merc. Fischer: LF 2007 S-50ME, LF 2010 S-110ME (Mediolobivia euanthema v. occulata KK 973);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. atrovirens v. haefneriana KK 973); CB 2007 R (M. euanthema v. occulata KK 973);
merc. Bercht: LB 2008 S 3143 (med euanthema v. occulata KK 0973 Challapata, Oruro, Bol. 4100 m);  LB 2008 S 3731 (reb oculata KK 0973 Challapata);

Mediolobivia eunanthema var. occulta.....(hort. mut., dat. ChK 2009)

adnot.: podľa použitého, hoc deformovaného KK katalogového mena ide pravdepodobne o identitu nejasného nálezu KK 973, šíreného skoršie z ChK ako haefneriana.
merc. Chrudim: ChK 2009p3353.10, 2009p3362.14 (M. eunanthema v. occulta);

Rebutia eucaliptana var. occulta Buin. & Donald......(hort. ident.? mut., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

pub.: hort. meno ako zmes (??) dvoch identít, Backebergovej eucaliptana a Knížeho KK 973 "occulta". Buin. a Donald sa týka kombinácie "R. euanthema f. oculata" z roku 1963.
adnot.: Niektoré exempláre v zbierkach pod číslom KK 973 skutočne vykazujú istú podobnosť s formami R. steinmannii z Oruro (pozri - eucaliptana) a sú odlíšiteľné od iných KK 973 (euanthema alebo atrovirens haefneriana).


collp.:  Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S-F611 - Mediolobivia euanthema v. occulata KK 973); --->
sign.: (Výsev 2002)
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. ChK 2004p3229.50 - (Lobivia haefneriana KK 973 - orig. ?) --->

sign.: (Výsev 2005) Semená typ Digitorebutia, matne čierne alebo matne špinavo hnedé, dlhé viac ako 1mm.

 top of page