return to the main list
FR 937
(pozri - Ritter_s) (pozri - salpingantha) (pozri - salpingantha_s)
(pozri - costata ?) (pozri - costata_s) (pozri - senilis_s)
(pozri - Villazon) (pozri - Copacabana)

coll.: F. Ritter, 1958, Bolívia, dep. Potosí, Villazón, # (RM: 1. Potosi, Villazón, 2. Tarija, Copacabana, km 11)

Rebutia senilis subsp. senilis FR 937.....(hort. mix. num., dat. Donald 1975) > FR 941 ?
Rebutia salpingantha Ritter 1977.....(typ)
Rebutia salpingantha costata.....(Ritter ambig. 2x ident.?, Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981) > salpingantha & costata

adnot.:O. Šída, RR 97 - (FR dat.);   Ralph Martin FND - (FR dat.);  R. Martin, FND 2007 - (dat., dve lokality - 1. Villazón, najvyššia bočná roklina, 2. Tarija, pod Copacabana km11);.
Donald, p.30 - FR 937, R. senilis subsp. senilis, Argentína, prov. Salta, Quebrada de Escoipe.
J. Donald pravdepodobne zamenil (iba v texte?) číslo FR 941 (senilis) za FR 937 >> Navyše F. Ritter uvádza u jedného z nálezov R. steinmannii FR 341 zhodu s R. salpingantha, čo môže zámenu čísel vysvetľovať;
Pod číslom FR 937 sa mohla takto stratiť ďalšia nešírená identita (costata? dve lokality) podobne ako v prípadoch čísel FR 341, FR 351 a FR 352;
foto 1.: (orig. num. typ.) #
merc.: nezaznamenané

collp.:

 top of page